Ιαπωνία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Σειρές
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Ιαπωνία - Κατάλογος Νομισμάτων

Ιαπωνία>Ακιχίτο (Περίοδος Heisei)|1989 - 2019
 Χρονική Περίοδος

Ιαπωνία 1 Γιέν - obverseΙαπωνία 1 Γιέν - reverse
1 Γιέν
1989 - 2019
Αλουμίνιο, 1g, ø 20mm
Y# 95
Τιμή: 0.04
Ιαπωνία 5 Γιέν - obverseΙαπωνία 5 Γιέν - reverse
5 Γιέν
1989 - 2018
Ορείχαλκος, 3.75g, ø 22mm
Y# 96
Τιμή: 0.13
Ιαπωνία 10 Γιέν - obverseΙαπωνία 10 Γιέν - reverse
10 Γιέν
1989 - 2018
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4.5g, ø 23.5mm
Y# 97
Τιμή: 0.13

Ιαπωνία 50 Γιέν - obverseΙαπωνία 50 Γιέν - reverse
50 Γιέν
1989 - 2018
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21mm
Y# 101
Τιμή: 0.42
Ιαπωνία 100 Γιέν - obverseΙαπωνία 100 Γιέν - reverse
100 Γιέν
1989 - 2019
Χαλκονικέλιο, 4.8g, ø 22.6mm
Y# 98
Τιμή: 0.86
Ιαπωνία 500 Γιέν - obverseΙαπωνία 500 Γιέν - reverse
500 Γιέν
1989 - 1999
Χαλκονικέλιο, 7.2g, ø 26.5mm
Y# 99
Τιμή: 4.13

Ιαπωνία 500 Γιέν - obverseΙαπωνία 500 Γιέν - reverse
500 Γιέν
2000 - 2019
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 7g, ø 26.5mm
Y# 125
Τιμή: 4.38

Ιαπωνία>Χιροχίτο (Περίοδος Showa)|1950 - 1989
 Χρονική Περίοδος

Ιαπωνία 1 Γιέν - obverseΙαπωνία 1 Γιέν - reverse
1 Γιέν
1955 - 1989
Αλουμίνιο, 1g, ø 20mm
Y# 74
Τιμή: 0.08
Ιαπωνία 5 Γιέν - obverseΙαπωνία 5 Γιέν - reverse
5 Γιέν
1949 - 1958
Ορείχαλκος, 3.75g, ø 22mm
Y# 72
Τιμή: 0.26
Ιαπωνία 5 Γιέν - obverseΙαπωνία 5 Γιέν - reverse
5 Γιέν
1959 - 1989
Ορείχαλκος, 3.75g, ø 22mm
Y# 72a
Τιμή: 0.14

Ιαπωνία 10 Γιέν - obverseΙαπωνία 10 Γιέν - reverse
10 Γιέν
1951 - 1958
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4.5g, ø 23.5mm
Y# 73
Τιμή: 0.2
Ιαπωνία 10 Γιέν - obverseΙαπωνία 10 Γιέν - reverse
10 Γιέν
1959 - 1989
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4.5g, ø 23.5mm
Y# 73a
Τιμή: 0.11
Ιαπωνία 50 Γιέν - obverseΙαπωνία 50 Γιέν - reverse
50 Γιέν
1955 - 1958
Νικέλιο, 5.5g, ø 25mm
Y# 75
Τιμή: 1.11

Ιαπωνία 50 Γιέν - obverseΙαπωνία 50 Γιέν - reverse
50 Γιέν
1959 - 1966
Νικέλιο, 5g, ø 25mm
Y# 76
Τιμή: 0.99
Ιαπωνία 50 Γιέν - obverseΙαπωνία 50 Γιέν - reverse
50 Γιέν
1967 - 1988
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21mm
Y# 81
Τιμή: 0.45
Ιαπωνία 100 Γιέν - obverseΙαπωνία 100 Γιέν - reverse
100 Γιέν
1957 - 1958
Ασήμι 0.600, 4.8g, ø 22.6mm
Y# 77
Τιμή: 4.34

Ιαπωνία 100 Γιέν - obverseΙαπωνία 100 Γιέν - reverse
100 Γιέν
1959 - 1966
Ασήμι 0.600, 4.8g, ø 22.6mm
Y# 78
Τιμή: 2.66
Ιαπωνία 100 Γιέν - obverseΙαπωνία 100 Γιέν - reverse
100 Γιέν
1967 - 1988
Χαλκονικέλιο, 4.8g, ø 22.6mm
Y# 82
Τιμή: 0.89
Ιαπωνία 500 Γιέν - obverseΙαπωνία 500 Γιέν - reverse
500 Γιέν
1982 - 1989
Hirohito
Χαλκονικέλιο, 7.2g, ø 26.5mm
Y# 87
Τιμή: 4.46

Ιαπωνία>Χιροχίτο (Σχόβα)|1926 - 1950
 Χρονική Περίοδος

Ιαπωνία 1 Σέν - obverseΙαπωνία 1 Σέν - reverse
1 Σέν
1927 - 1938
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.75g, ø 23mm
Y# 47
Τιμή: 0.2
Ιαπωνία 1 Σέν - obverseΙαπωνία 1 Σέν - reverse
1 Σέν
1938
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.75g, ø 23mm
Y# 55
Τιμή: 1.11
Ιαπωνία 1 Σέν - obverseΙαπωνία 1 Σέν - reverse
1 Σέν
1938 - 1940
Αλουμίνιο, 0.9g, ø 17.6mm
Y# 56
Τιμή: 0.41

Ιαπωνία 1 Σέν - obverseΙαπωνία 1 Σέν - reverse
1 Σέν
1941 - 1943
Αλουμίνιο, 0.65g, ø 16mm
Y# 59
Τιμή: 0.39
Ιαπωνία 1 Σέν - obverseΙαπωνία 1 Σέν - reverse
1 Σέν
1944 - 1945
Κασσίτερος-Ψευδάργυρος, 1.3g, ø 15mm
Y# 62
Τιμή: 0.32
Ιαπωνία 1 Σέν - obverseΙαπωνία 1 Σέν - reverse
1 Σέν
1945
Πηλός, 0.8g, ø 15mm
KM# 110
Τιμή: 29.48

Ιαπωνία 5 Σέν - obverseΙαπωνία 5 Σέν - reverse
5 Σέν
1932
Χαλκονικέλιο, 2.63g, ø 19.1mm
Y# 48
Τιμή: 0.83
Ιαπωνία 5 Σέν - obverseΙαπωνία 5 Σέν - reverse
5 Σέν
1933 - 1937
Νικέλιο, 2.8g, ø 19mm
Y# 53
Τιμή: 0.94
Ιαπωνία 5 Σέν - obverseΙαπωνία 5 Σέν - reverse
5 Σέν
1938 - 1940
Χαλκοαλουμίνιο, 2.8g, ø 19mm
Y# 57
Τιμή: 1.13

Ιαπωνία 5 Σέν - obverseΙαπωνία 5 Σέν - reverse
5 Σέν
1940 - 1943
Αλουμίνιο, 1.2g, ø 19mm
Y# 60
Τιμή: 0.35
Ιαπωνία 5 Σέν - obverseΙαπωνία 5 Σέν - reverse
5 Σέν
1944
Κασσίτερος-Ψευδάργυρος, 1.95g, ø 17mm
Y# 63
Τιμή: 0.67
Ιαπωνία 5 Σέν - obverseΙαπωνία 5 Σέν - reverse
5 Σέν
1945 - 1946
Κασσίτερος-Ψευδάργυρος, 2g, ø 17mm
Y# 65
Τιμή: 0.42

Ιαπωνία 10 Σέν - obverseΙαπωνία 10 Σέν - reverse
10 Σέν
1927 - 1932
Χαλκονικέλιο, 3.75g, ø 22mm
Y# 49
Τιμή: 0.84
Ιαπωνία 10 Σέν - obverseΙαπωνία 10 Σέν - reverse
10 Σέν
1933 - 1937
Νικέλιο, 4.02g, ø 22mm
Y# 54
Τιμή: 0.56
Ιαπωνία 10 Σέν - obverseΙαπωνία 10 Σέν - reverse
10 Σέν
1938 - 1940
Χαλκοαλουμίνιο, 4g, ø 22mm
Y# 58
Τιμή: 0.87

Ιαπωνία 10 Σέν - obverseΙαπωνία 10 Σέν - reverse
10 Σέν
1940
Αλουμίνιο, 1.5g, ø 22mm
Y# 61.1
Τιμή: 0.49
Ιαπωνία 10 Σέν - obverseΙαπωνία 10 Σέν - reverse
10 Σέν
1941 - 1942
Αλουμίνιο, 1.2g, ø 22mm
Y# 61.2
Τιμή: 0.68
Ιαπωνία 10 Σέν - obverseΙαπωνία 10 Σέν - reverse
10 Σέν
1943
Αλουμίνιο, 1g, ø 22mm
Y# 61.3
Τιμή: 0.54

Ιαπωνία 10 Σέν - obverseΙαπωνία 10 Σέν - reverse
10 Σέν
1944
Κασσίτερος-Ψευδάργυρος, 2.4g, ø 19mm
Y# 64
Τιμή: 0.41
Ιαπωνία 10 Σέν - obverseΙαπωνία 10 Σέν - reverse
10 Σέν
1945 - 1946
Αλουμίνιο, 1g, ø 22mm
Y# 68
Τιμή: 0.55
Ιαπωνία 50 Σέν - obverseΙαπωνία 50 Σέν - reverse
50 Σέν
1928 - 1938
Ασήμι 0.720, 4.95g, ø 23.5mm
Y# 50
Τιμή: 3.88

Ιαπωνία 50 Σέν - obverseΙαπωνία 50 Σέν - reverse
50 Σέν
1946
Ορείχαλκος, 4.5g, ø 23.5mm
Y# 67
Τιμή: 0.76
Ιαπωνία 50 Σέν - obverseΙαπωνία 50 Σέν - reverse
50 Σέν
1947 - 1948
Ορείχαλκος, 2.8g, ø 19mm
Y# 69
Τιμή: 0.53
Ιαπωνία 1 Γιέν - obverseΙαπωνία 1 Γιέν - reverse
1 Γιέν
1948 - 1950
Ορείχαλκος, 3.2g, ø 20mm
Y# 70
Τιμή: 0.37

Ιαπωνία 5 Γιέν - obverseΙαπωνία 5 Γιέν - reverse
5 Γιέν
1930
Χρυσός 0.900, 4.166g
Y# 51
Κοπή
Ιαπωνία 5 Γιέν - obverseΙαπωνία 5 Γιέν - reverse
5 Γιέν
1948 - 1949
Ορείχαλκος, 4g, ø 22mm
Y# 71
Τιμή: 0.65
Ιαπωνία 20 Γιέν - obverseΙαπωνία 20 Γιέν - reverse
20 Γιέν
1930 - 1931
Χρυσός 0.900, 16.66g, ø 28.78mm
Y# 52
Κοπή

Ιαπωνία>Γιοσιχίτο (Ταϊσό)|1912 - 1926
 Χρονική Περίοδος

Ιαπωνία 5 Ρίν - obverseΙαπωνία 5 Ρίν - reverse
5 Ρίν
1916 - 1919
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.1g, ø 18.8mm
Y# 41
Τιμή: 1.82
Ιαπωνία 1 Σέν - obverseΙαπωνία 1 Σέν - reverse
1 Σέν
1913 - 1915
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 7.13g, ø 27.8mm
Y# 35
Τιμή: 3.25
Ιαπωνία 1 Σέν - obverseΙαπωνία 1 Σέν - reverse
1 Σέν
1916 - 1924
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.75g, ø 23mm
Y# 42
Τιμή: 0.93

Ιαπωνία 5 Σέν - obverseΙαπωνία 5 Σέν - reverse
5 Σέν
1917 - 1920
Χαλκονικέλιο, 4.28g, ø 20.6mm
Y# 43
Τιμή: 1.61
Ιαπωνία 5 Σέν - obverseΙαπωνία 5 Σέν - reverse
5 Σέν
1920 - 1923
Χαλκονικέλιο, 2.63g, ø 19.1mm
Y# 44
Τιμή: 0.92
Ιαπωνία 10 Σέν - obverseΙαπωνία 10 Σέν - reverse
10 Σέν
1912 - 1917
Ασήμι 0.720, 2.25g, ø 17.57mm
Y# 36
Τιμή: 3.06

Ιαπωνία 10 Σέν - obverseΙαπωνία 10 Σέν - reverse
10 Σέν
1920 - 1926
Χαλκονικέλιο, 3.75g, ø 22.1mm
Y# 45
Τιμή: 0.77
Ιαπωνία 50 Σέν - obverseΙαπωνία 50 Σέν - reverse
50 Σέν
1912 - 1917
Ασήμι 0.800, 10.13g, ø 27.27mm
Y# 37
Τιμή: 9.19
Ιαπωνία 50 Σέν - obverseΙαπωνία 50 Σέν - reverse
50 Σέν
1922 - 1926
Ασήμι 0.720, 4.95g, ø 23.8mm
Y# 46
Τιμή: 4.06

Ιαπωνία 1 Γιέν - obverseΙαπωνία 1 Γιέν - reverse
1 Γιέν
1914
Ασήμι 0.800, 26.96g, ø 38.1mm
Y# 38
Τιμή: 73.56
Ιαπωνία 5 Γιέν - obverseΙαπωνία 5 Γιέν - reverse
5 Γιέν
1913 - 1924
Χρυσός 0.900, 4.17g, ø 16.96mm
Y# 39
Κοπή
Ιαπωνία 20 Γιέν - obverseΙαπωνία 20 Γιέν - reverse
20 Γιέν
1912 - 1920
Χρυσός 0.900, 16.67g, ø 28.78mm
Y# 40
Τιμή: 2,326

Ιαπωνία>Μουτσουχίτο (Μεΐτζι)|1869 - 1912
 Χρονική Περίοδος

Ιαπωνία 1 Ριν - obverseΙαπωνία 1 Ριν - reverse
1 Ριν
1873 - 1884
Χαλκός, 0.91g, ø 15.75mm
Y# 15
Τιμή: 2.93
Ιαπωνία 1/2 Σεν - obverseΙαπωνία 1/2 Σεν - reverse
1/2 Σεν
1873 - 1888
Χαλκός, 3.56g, ø 22.2mm
Y# 16
Τιμή: 1.9
Ιαπωνία 1 Σέν - obverseΙαπωνία 1 Σέν - reverse
1 Σέν
1873 - 1888
Χαλκός, 7.13g, ø 27.9mm
Y# 17
Τιμή: 1.98

Ιαπωνία 1 Σέν - obverseΙαπωνία 1 Σέν - reverse
1 Σέν
1898 - 1902
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 7.13g, ø 27.9mm
Y# 20
Τιμή: 0.19
Ιαπωνία 2 Σέν - obverseΙαπωνία 2 Σέν - reverse
2 Σέν
1873 - 1884
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 14.3g, ø 31.8mm
Y# 18
Τιμή: 0.2
Ιαπωνία 5 Σέν - obverseΙαπωνία 5 Σέν - reverse
5 Σέν
1870 - 1871
Ασήμι 0.800, 1.25g, ø 16.2mm
Y# 1
Τιμή: 15.92

Ιαπωνία 5 Σέν - obverseΙαπωνία 5 Σέν - reverse
5 Σέν
1871
Ασήμι 0.800, 1.25g, ø 16.2mm
Y# 6
Κοπή
Ιαπωνία 5 Σέν - obverseΙαπωνία 5 Σέν - reverse
5 Σέν
1873 - 1877
Ασήμι 0.800, 1.35g, ø 15.2mm
Y# 22
Τιμή: 3.8
Ιαπωνία 5 Σέν - obverseΙαπωνία 5 Σέν - reverse
5 Σέν
1889 - 1897
Χαλκονικέλιο, 4.7g, ø 20.6mm
Y# 19
Τιμή: 1.31

Ιαπωνία 5 Σέν - obverseΙαπωνία 5 Σέν - reverse
5 Σέν
1897 - 1905
Χαλκονικέλιο, 4.7g, ø 20.6mm
Y# 21
Τιμή: 2.87
Ιαπωνία 10 Σέν - obverseΙαπωνία 10 Σέν - reverse
10 Σέν
1870
Ασήμι 0.800, 2.5g, ø 17.6mm
Y# 2
Τιμή: 46.85
Ιαπωνία 10 Σέν - obverseΙαπωνία 10 Σέν - reverse
10 Σέν
1873 - 1906
Ασήμι 0.800, 2.7g, ø 17.6mm
Y# 23
Τιμή: 4.9

Ιαπωνία 10 Σέν - obverseΙαπωνία 10 Σέν - reverse
10 Σέν
1907 - 1912
Ασήμι 0.720, 2.25g, ø 17.57mm
Y# 29
Τιμή: 3.75
Ιαπωνία 20 Σέν - obverseΙαπωνία 20 Σέν - reverse
20 Σέν
1870 - 1871
Ασήμι 0.800, 5g, ø 24mm
Y# 3
Τιμή: 11.5
Ιαπωνία 20 Σέν - obverseΙαπωνία 20 Σέν - reverse
20 Σέν
1873 - 1905
Ασήμι 0.800, 5.39g, ø 23.5mm
Y# 24
Τιμή: 6.93

Ιαπωνία 20 Σέν - obverseΙαπωνία 20 Σέν - reverse
20 Σέν
1906 - 1911
Ασήμι 0.800, 4.05g, ø 20.3mm
Y# 30
Τιμή: 6.51
Ιαπωνία 50 Σέν - obverseΙαπωνία 50 Σέν - reverse
50 Σέν
1870 - 1871
Ασήμι 0.800, 12.5g, ø 31.5mm
Y# 4
Τιμή: 35.55
Ιαπωνία 50 Σέν - obverseΙαπωνία 50 Σέν - reverse
50 Σέν
1873 - 1905
Ασήμι 0.800, 13.48g, ø 30.5mm
Y# 25
Τιμή: 21.35

Ιαπωνία 50 Σέν - obverseΙαπωνία 50 Σέν - reverse
50 Σέν
1906 - 1912
Ασήμι 0.800, 10.1g, ø 27.27mm
Y# 31
Τιμή: 8.12
Ιαπωνία 1 Γιέν - obverseΙαπωνία 1 Γιέν - reverse
1 Γιέν
1870
Ασήμι 0.900, 26.96g, ø 38.5mm
Y# 5
Τιμή: 267.4
Ιαπωνία 1 Γιέν - obverseΙαπωνία 1 Γιέν - reverse
1 Γιέν
1871
Χρυσός 0.900, 1.67g, ø 13.5mm
Y# 9
Τιμή: 408

Ιαπωνία 1 Γιέν - obverseΙαπωνία 1 Γιέν - reverse
1 Γιέν
1874 - 1912
Ασήμι 0.900, 26.96g, ø 38.6mm
Y# A25
Τιμή: 33.65
Ιαπωνία 1 Γιέν - obverseΙαπωνία 1 Γιέν - reverse
1 Γιέν
1874
Χρυσός 0.900, 1.67g, ø 12mm
Y# 9a
Κοπή
Ιαπωνία 5 Γιέν - obverseΙαπωνία 5 Γιέν - reverse
5 Γιέν
1870 - 1871
Χρυσός 0.900, 8.333g, ø 23.84mm
Y# 11
Τιμή: 3,823

Ιαπωνία 5 Γιέν - obverseΙαπωνία 5 Γιέν - reverse
5 Γιέν
1872 - 1897
Χρυσός 0.900, 8.333g, ø 21.82mm
Y# 11a
Τιμή: 2,330
Ιαπωνία 5 Γιέν - obverseΙαπωνία 5 Γιέν - reverse
5 Γιέν
1897 - 1912
Χρυσός 0.900, 4.167g, ø 16.96mm
Y# 32
Κοπή
Ιαπωνία 10 Γιέν - obverseΙαπωνία 10 Γιέν - reverse
10 Γιέν
1871
Χρυσός 0.900, 16.67g, ø 29.42mm
Y# 12
Τιμή: 10,985

Ιαπωνία 10 Γιέν - obverseΙαπωνία 10 Γιέν - reverse
10 Γιέν
1897 - 1909
Χρυσός 0.900, 8.333g, ø 21.21mm
Y# 33
Τιμή: 346.6
Ιαπωνία 20 Γιέν - obverseΙαπωνία 20 Γιέν - reverse
20 Γιέν
1897 - 1912
Χρυσός 0.900, 16.67g, ø 28.78mm
Y# 34
Τιμή: 1,450

uCoin