Αιτή
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Αιτή - Κατάλογος Νομισμάτων

Αιτή>Δημοκρατία της Αιτής|1986 - 2016
 Χρονική Περίοδος

Αιτή 5 Σεντίμς - obverseΑιτή 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1995 - 1997
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3.1g, ø 19.9mm
KM# 154a
Τιμή: 0.51
Αιτή 20 Σεντίμς - obverseΑιτή 20 Σεντίμς - reverse
20 Σεντίμς
1986 - 1991
Χαλκονικέλιο, 7.54g, ø 26.15mm
KM# 152
Τιμή: 0.74
Αιτή 20 Σεντίμς - obverseΑιτή 20 Σεντίμς - reverse
20 Σεντίμς
1995 - 2000
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.85g, ø 26.6mm
KM# 152a
Τιμή: 0.53

Αιτή 50 Σεντίμς - obverseΑιτή 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1986 - 1991
Χαλκονικέλιο, 9.95g, ø 29mm
KM# 153
Τιμή: 0.82
Αιτή 50 Σεντίμς - obverseΑιτή 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1995 - 2013
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 8.4g, ø 29mm
KM# 153a
Τιμή: 0.79
Αιτή 1 Γκουρντε - obverseΑιτή 1 Γκουρντε - reverse
1 Γκουρντε
1995 - 2016
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 6.3g, ø 23mm
KM# 155
Τιμή: 0.58

Αιτή 5 Γκουρντες - obverseΑιτή 5 Γκουρντες - reverse
5 Γκουρντες
1995 - 2013
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 9.15g, ø 28mm
KM# 156
Τιμή: 1.12

Αιτή>Δημοκρατία της Αιτής|1863 - 1985
 Χρονική Περίοδος

Αιτή 1 Σεντίμ - obverseΑιτή 1 Σεντίμ - reverse
1 Σεντίμ
1881
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5g, ø 25mm
KM# 42
Τιμή: 13.24
Αιτή 1 Σεντίμ - obverseΑιτή 1 Σεντίμ - reverse
1 Σεντίμ
1886 - 1895
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5g, ø 25mm
KM# 48
Τιμή: 1.77
Αιτή 2 Σεντίμς - obverseΑιτή 2 Σεντίμς - reverse
2 Σεντίμς
1881
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 10g, ø 30mm
KM# 43
Τιμή: 4.25

Αιτή 2 Σεντίμς - obverseΑιτή 2 Σεντίμς - reverse
2 Σεντίμς
1886 - 1894
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 10g, ø 30mm
KM# 49
Τιμή: 6.01
Αιτή 5 Σεντίμς - obverseΑιτή 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1863
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 18mm
KM# 39
Τιμή: 4.95
Αιτή 5 Σεντίμς - obverseΑιτή 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1889
Χαλκονικέλιο, 2.6g, ø 19mm
KM# 50
Κοπή

Αιτή 5 Σεντίμς - obverseΑιτή 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1904 - 1905
Χαλκονικέλιο, 2.65g, ø 20mm
KM# 53
Τιμή: 1.41
Αιτή 5 Σεντίμς - obverseΑιτή 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1904
Χαλκονικέλιο, 2.65g, ø 20mm
KM# 52
Τιμή: 0.94
Αιτή 5 Σεντίμς - obverseΑιτή 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1949
Χαλκονικέλιο, 2.75g, ø 20mm
KM# 57
Τιμή: 1.44

Αιτή 5 Σεντίμς - obverseΑιτή 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1953
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 2.75g
KM# 59
Τιμή: 0.91
Αιτή 5 Σεντίμς - obverseΑιτή 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1958 - 1970
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 2.75g, ø 20mm
KM# 62
Τιμή: 0.23
Αιτή 5 Σεντίμς - obverseΑιτή 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1975
ΦΑΟ
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 2.75g, ø 20mm
KM# 119
Τιμή: 0.7

Αιτή 10 Σεντίμς - obverseΑιτή 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
1863
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4g, ø 23mm
KM# 40
Τιμή: 19.09
Αιτή 10 Σεντίμς - obverseΑιτή 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
1881 - 1894
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 44
Τιμή: 2.15
Αιτή 10 Σεντίμς - obverseΑιτή 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
1906
Χαλκονικέλιο, 3.65g, ø 22.6mm
KM# 54
Τιμή: 1.92

Αιτή 10 Σεντίμς - obverseΑιτή 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
1949
Χαλκονικέλιο, 3.78g, ø 22.7mm
KM# 58
Τιμή: 1.03
Αιτή 10 Σεντίμς - obverseΑιτή 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
1953
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο
KM# 60
Τιμή: 1.05
Αιτή 10 Σεντίμς - obverseΑιτή 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
1958 - 1970
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 4g, ø 22.5mm
KM# 63
Τιμή: 0.97

Αιτή 10 Σεντίμς - obverseΑιτή 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
1975 - 1983
ΦΑΟ
Χαλκονικέλιο, 4.09g, ø 23mm
KM# 120
Τιμή: 1.03
Αιτή 20 Σεντίμς - obverseΑιτή 20 Σεντίμς - reverse
20 Σεντίμς
1863
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 7g, ø 28mm
KM# 41
Τιμή: 9.39
Αιτή 20 Σεντίμς - obverseΑιτή 20 Σεντίμς - reverse
20 Σεντίμς
1881 - 1895
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 45
Τιμή: 6.14

Αιτή 20 Σεντίμς - obverseΑιτή 20 Σεντίμς - reverse
20 Σεντίμς
1907
Χαλκονικέλιο, 7.5g, ø 26.5mm
KM# 55
Τιμή: 4.05
Αιτή 20 Σεντίμς - obverseΑιτή 20 Σεντίμς - reverse
20 Σεντίμς
1956
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 7.4g, ø 26.5mm
KM# 61
Τιμή: 1.19
Αιτή 20 Σεντίμς - obverseΑιτή 20 Σεντίμς - reverse
20 Σεντίμς
1970
Γερμανικός Χρυσός (Χαλκος/Νικέλιο/Ψευδάργυρος)
KM# 77
Τιμή: 0.16

Αιτή 20 Σεντίμς - obverseΑιτή 20 Σεντίμς - reverse
20 Σεντίμς
1972 - 1983
ΦΑΟ
Χαλκονικέλιο, 7.41g, ø 26mm
KM# 100
Τιμή: 1.35
Αιτή 50 Σεντίμς - obverseΑιτή 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1882 - 1895
Ασήμι 0.835, 12.5g, ø 29mm
KM# 47
Τιμή: 38.01
Αιτή 50 Σεντίμς - obverseΑιτή 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1907 - 1908
Χαλκονικέλιο, 10g, ø 29mm
KM# 56
Τιμή: 2.96

Αιτή 50 Σεντίμς - obverseΑιτή 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1972 - 1985
ΦΑΟ
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 10g, ø 29mm
KM# 101
Τιμή: 0.62
Αιτή 1 Γκουρντε - obverseΑιτή 1 Γκουρντε - reverse
1 Γκουρντε
1881 - 1895
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 46
Κοπή

Αιτή>Αυτοκρατορεία της Αιτής|1850 - 1859
 Χρονική Περίοδος

Αιτή 1 Σεντίμ - obverseΑιτή 1 Σεντίμ - reverse
1 Σεντίμ
1850
Χαλκός, 2.6g, ø 21mm
KM# 33
Κοπή
Αιτή 1 Σεντίμ - obverseΑιτή 1 Σεντίμ - reverse
1 Σεντίμ
1850
Χαλκός, 2.2g, ø 22mm
KM# 34
Κοπή
Αιτή 2 Σεντίμς - obverseΑιτή 2 Σεντίμς - reverse
2 Σεντίμς
1850
Χαλκός, 5.3g, ø 28mm
KM# 35
Κοπή

Αιτή 2 Σεντίμς - obverseΑιτή 2 Σεντίμς - reverse
2 Σεντίμς
1850
Χαλκός, 5.3g, ø 26mm
KM# 36
Κοπή
Αιτή 6¼ Σεντίμς - obverseΑιτή 6¼ Σεντίμς - reverse
6¼ Σεντίμς
1850
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 15g, ø 32mm
KM# 38
Τιμή: 6.97

Αιτή>Δημοκρατία της Αιτής|1813 - 1849
 Χρονική Περίοδος

Αιτή 1 Σεντίμ - obverseΑιτή 1 Σεντίμ - reverse
1 Σεντίμ
1828 - 1842
Χαλκός, 2.6g, ø 22mm
KM# A21
Τιμή: 35
Αιτή 1 Σεντίμ - obverseΑιτή 1 Σεντίμ - reverse
1 Σεντίμ
1846
Χαλκός, 2.6g, ø 21mm
KM# 25
Τιμή: 7.95
Αιτή 1 Σεντίμ - obverseΑιτή 1 Σεντίμ - reverse
1 Σεντίμ
1846
Χαλκός, 2.6g, ø 22mm
KM# 24
Τιμή: 15

No ImageNo Image
1 Σεντίμ
1849
Χαλκός, 2.6g, ø 21mm
KM# 30
Κοπή
Αιτή 2 Σεντίμς - obverseΑιτή 2 Σεντίμς - reverse
2 Σεντίμς
1828 - 1842
Χαλκός, 5.39g, ø 25mm
KM# A22
Τιμή: 1.4
Αιτή 2 Σεντίμς - obverseΑιτή 2 Σεντίμς - reverse
2 Σεντίμς
1846
Χαλκός, 5g, ø 26mm
KM# 26
Τιμή: 4.59

Αιτή 2 Σεντίμς - obverseΑιτή 2 Σεντίμς - reverse
2 Σεντίμς
1846
Χαλκός, 4.9g, ø 24mm
KM# 27
Τιμή: 7.99
Αιτή 2 Σεντίμς - obverseΑιτή 2 Σεντίμς - reverse
2 Σεντίμς
1849
Χαλκός, 6g, ø 26mm
KM# 31
Κοπή
Αιτή 6 Σεντίμς - obverseΑιτή 6 Σεντίμς - reverse
6 Σεντίμς
1813
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 12mm
KM# 10
Κοπή

Αιτή 6 Σεντίμς - obverseΑιτή 6 Σεντίμς - reverse
6 Σεντίμς
1818
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 12mm
KM# 17
Κοπή
Αιτή 6 Σεντίμς - obverseΑιτή 6 Σεντίμς - reverse
6 Σεντίμς
1846
Χαλκός, 6g, ø 33mm
KM# 28
Κοπή
Αιτή 6 Σεντίμς - obverseΑιτή 6 Σεντίμς - reverse
6 Σεντίμς
1849
Χαλκός, 6g, ø 33mm
KM# 38
Κοπή

Αιτή 6¼ Σεντίμς - obverseΑιτή 6¼ Σεντίμς - reverse
6¼ Σεντίμς
1846
Χαλκός, 6g, ø 31mm
KM# 29
Κοπή
Αιτή 12 Σεντίμς - obverseΑιτή 12 Σεντίμς - reverse
12 Σεντίμς
1813 - 1815
Ασήμι 0.835, 1.3g, ø 15mm
KM# 11
Κοπή
Αιτή 12 Σεντίμς - obverseΑιτή 12 Σεντίμς - reverse
12 Σεντίμς
1817
Ασήμι 0.835, 1.3g, ø 15mm
KM# 13
Κοπή

Αιτή 12 Σεντίμς - obverseΑιτή 12 Σεντίμς - reverse
12 Σεντίμς
1827 - 1829
Ασήμι 0.835, 1.3g, ø 16mm
KM# 19
Κοπή
Αιτή 25 Σεντίμς - obverseΑιτή 25 Σεντίμς - reverse
25 Σεντίμς
1813 - 1816
Ασήμι 0.835, 2.3g, ø 23mm
KM# 12
Κοπή
Αιτή 25 Σεντίμς - obverseΑιτή 25 Σεντίμς - reverse
25 Σεντίμς
1817
Ασήμι 0.835, 2.3g, ø 20mm
KM# 15
Κοπή

Αιτή 25 Σεντίμς - obverseΑιτή 25 Σεντίμς - reverse
25 Σεντίμς
1818
Ασήμι 0.835, 2.3g, ø 22mm
KM# 16
Κοπή
Αιτή 25 Σεντίμς - obverseΑιτή 25 Σεντίμς - reverse
25 Σεντίμς
1827 - 1834
Ασήμι 0.835, 2.1g, ø 20mm
KM# 18
Κοπή
Αιτή 25 Σεντίμς - obverseΑιτή 25 Σεντίμς - reverse
25 Σεντίμς
1828
Χαλκός, 2.5g, ø 23mm
KM# 18a
Κοπή

Αιτή 50 Σεντίμς - obverseΑιτή 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1827 - 1833
Ασήμι 0.835, 5g, ø 25mm
KM# 20
Κοπή
Αιτή 100 Σεντίμς - obverseΑιτή 100 Σεντίμς - reverse
100 Σεντίμς
1829 - 1833
Ασήμι 0.835, 10.5g, ø 31mm
KM# A23
Κοπή

uCoin