Καναδάς
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Σειρές
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Καναδάς - Κατάλογος Νομισμάτων

Καναδάς>Βασίλισσα Ελισάβετ Β'|1953 - 2018
 Χρονική Περίοδος

Καναδάς 1 Σέντ - obverseΚαναδάς 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1953 - 1964
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.24g, ø 19.05mm
KM# 49
Τιμή: 0.15
Καναδάς 1 Σέντ - obverseΚαναδάς 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1965 - 1979
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.24g, ø 19.05mm
KM# 59
Τιμή: 0.08
Καναδάς 1 Σέντ - obverseΚαναδάς 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1980 - 1981
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.8g, ø 19mm
KM# 127
Τιμή: 0.1

Καναδάς 1 Σέντ - obverseΚαναδάς 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1982 - 1989
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.5g, ø 19.1mm
KM# 132
Τιμή: 0.12
Καναδάς 1 Σέντ - obverseΚαναδάς 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1990 - 1996
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.5g, ø 19.1mm
KM# 181
Τιμή: 0.08
Καναδάς 1 Σέντ - obverseΚαναδάς 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1992
Συνομοσπονδία Καναδά
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.5g, ø 19.1mm
KM# 204
Τιμή: 0.16

Καναδάς 1 Σέντ - obverseΚαναδάς 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1997 - 2003
Επιχαλκομένος Ψευδάργυρος, 2.25g, ø 19.05mm
KM# 289
Τιμή: 0.11
Καναδάς 1 Σέντ - obverseΚαναδάς 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
2001 - 2003
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.25g, ø 19.05mm
KM# 289b
Τιμή: 0.18
Καναδάς 1 Σέντ - obverseΚαναδάς 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
2002
Queen's Jubilee
Επιχαλκομένος Ψευδάργυρος, 2.25g, ø 19.05mm
KM# 445
Τιμή: 0.16

Καναδάς 1 Σέντ - obverseΚαναδάς 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
2002
Queen's Jubilee
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.35g, ø 19.05mm
KM# 445b
Τιμή: 0.21
Καναδάς 1 Σέντ - obverseΚαναδάς 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
2003 - 2012
Επιχαλκομένος Ψευδάργυρος, 2.25g, ø 19.05mm
KM# 490
Τιμή: 0.11
Καναδάς 1 Σέντ - obverseΚαναδάς 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
2003 - 2012
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.35g, ø 19.05mm
KM# 490a
Τιμή: 0.09

Καναδάς 5 Σέντς - obverseΚαναδάς 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1953 - 1954
Επιμεταλλωμένος με Χρώμιο, Χάλυβας, 4.54g, ø 21.21mm
KM# 50
Τιμή: 0.42
Καναδάς 5 Σέντς - obverseΚαναδάς 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1955 - 1962
Νικέλιο, 4.54g, ø 21.21mm
KM# 50a
Τιμή: 0.17
Καναδάς 5 Σέντς - obverseΚαναδάς 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1963 - 1964
Νικέλιο, 4.54g, ø 21.21mm
KM# 57
Τιμή: 0.13

Καναδάς 5 Σέντς - obverseΚαναδάς 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1965 - 1978
Νικέλιο, 4.54g, ø 21.21mm
KM# 60.1
Τιμή: 0.14
Καναδάς 5 Σέντς - obverseΚαναδάς 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1979 - 1981
Νικέλιο, 4.54g, ø 21.21mm
KM# 60.2
Τιμή: 0.14
Καναδάς 5 Σέντς - obverseΚαναδάς 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1982 - 1989
Χαλκονικέλιο, 4.6g, ø 21.2mm
KM# 60.2a
Τιμή: 0.12

Καναδάς 5 Σέντς - obverseΚαναδάς 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1990 - 2001
Χαλκονικέλιο, 4.6g, ø 21.2mm
KM# 182
Τιμή: 0.1
Καναδάς 5 Σέντς - obverseΚαναδάς 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1992
Συνομοσπονδία Καναδά
Χαλκονικέλιο, 4.6g, ø 21.2mm
KM# 205
Τιμή: 0.22
Καναδάς 5 Σέντς - obverseΚαναδάς 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1999 - 2003
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3.95g, ø 21.2mm
KM# 182b
Τιμή: 0.14

Καναδάς 5 Σέντς - obverseΚαναδάς 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
2002
Queen's Jubilee
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4.6g, ø 21.2mm
KM# 446
Τιμή: 0.4
Καναδάς 5 Σέντς - obverseΚαναδάς 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
2003 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3.95g, ø 21.2mm
KM# 491
Τιμή: 0.16
Καναδάς 5 Σέντς - obverseΚαναδάς 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
2006
Χαλκονικέλιο, 4.6g, ø 21.2mm
KM# 491b
Τιμή: 0.86

Καναδάς 10 Σέντς - obverseΚαναδάς 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1953 - 1964
Ασήμι 0.800, 2.33g, ø 18.03mm
KM# 51
Τιμή: 1.26
Καναδάς 10 Σέντς - obverseΚαναδάς 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1965 - 1966
Ασήμι 0.800, 2.33g, ø 18.03mm
KM# 61
Τιμή: 1.63
Καναδάς 10 Σέντς - obverseΚαναδάς 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1968
Νικέλιο, 2.07g, ø 18.03mm
KM# 73
Τιμή: 0.5

Καναδάς 10 Σέντς - obverseΚαναδάς 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1968
Ασήμι 0.500, 2.33g, ø 18.03mm
KM# 72
Τιμή: 1.2
Καναδάς 10 Σέντς - obverseΚαναδάς 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1969 - 1989
Νικέλιο, 2.07g, ø 18.03mm
KM# 77
Τιμή: 0.13
Καναδάς 10 Σέντς - obverseΚαναδάς 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1990 - 2000
Νικέλιο, 2.07g, ø 18.03mm
KM# 183
Τιμή: 0.13

Καναδάς 10 Σέντς - obverseΚαναδάς 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1992
Συνομοσπονδία Καναδά
Νικέλιο, 2.07g, ø 18.03mm
KM# 206
Τιμή: 0.23
Καναδάς 10 Σέντς - obverseΚαναδάς 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
2001 - 2003
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 1.75g, ø 18.03mm
KM# 183b
Τιμή: 0.67
Καναδάς 10 Σέντς - obverseΚαναδάς 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
2002
Queen's Jubilee
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 1.75g, ø 18.03mm
KM# 447
Τιμή: 0.36

Καναδάς 10 Σέντς - obverseΚαναδάς 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
2003 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 1.75g, ø 18.03mm
KM# 492
Τιμή: 0.14
Καναδάς 25 Σεντς - obverseΚαναδάς 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1953 - 1964
Ασήμι 0.800, 5.83g, ø 23.88mm
KM# 52
Τιμή: 2.32
Καναδάς 25 Σεντς - obverseΚαναδάς 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1965 - 1966
Ασήμι 0.800, 5.83g, ø 23.88mm
KM# 62
Τιμή: 3.26

Καναδάς 25 Σεντς - obverseΚαναδάς 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1968
Ασήμι 0.500, 5.83g, ø 23.88mm
KM# 62a
Τιμή: 3.44
Καναδάς 25 Σεντς - obverseΚαναδάς 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1968 - 1978
Νικέλιο, 5.05g, ø 23.88mm
KM# 62b
Τιμή: 0.29
Καναδάς 25 Σεντς - obverseΚαναδάς 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1979 - 1989
Νικέλιο, 5.05g, ø 23.88mm
KM# 74
Τιμή: 0.3

Καναδάς 25 Σεντς - obverseΚαναδάς 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1990 - 2001
Νικέλιο, 4.4g, ø 23.88mm
KM# 184
Τιμή: 0.23
Καναδάς 25 Σεντς - obverseΚαναδάς 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1992
Συνομοσπονδία Καναδά
Νικέλιο, 5.05g, ø 23.88mm
KM# 207
Τιμή: 2.9
Καναδάς 25 Σεντς - obverseΚαναδάς 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1999 - 2003
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4.4g, ø 23.88mm
KM# 184b
Τιμή: 0.39

Καναδάς 25 Σεντς - obverseΚαναδάς 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
2002
Queen's Jubilee
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4.4g, ø 23.88mm
KM# 448
Τιμή: 0.62
Καναδάς 25 Σεντς - obverseΚαναδάς 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
2003 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4.4g, ø 23.88mm
KM# 493
Τιμή: 0.3
Καναδάς 50 Σέντς - obverseΚαναδάς 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1953 - 1958
Ασήμι 0.800, 11.66g, ø 29.72mm
KM# 53
Τιμή: 5.52

Καναδάς 50 Σέντς - obverseΚαναδάς 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1959 - 1964
Ασήμι 0.800, 11.66g, ø 29.72mm
KM# 56
Τιμή: 5.27
Καναδάς 50 Σέντς - obverseΚαναδάς 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1965 - 1966
Ασήμι 0.800, 11.66g, ø 29.72mm
KM# 63
Τιμή: 6.38
Καναδάς 50 Σέντς - obverseΚαναδάς 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1968 - 1976
Νικέλιο, 8.1g, ø 27.13mm
KM# 75.1
Τιμή: 1.13

Καναδάς 50 Σέντς - obverseΚαναδάς 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1977
Νικέλιο, 8.1g, ø 27.13mm
KM# 75.2
Τιμή: 2.27
Καναδάς 50 Σέντς - obverseΚαναδάς 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1978 - 1989
Νικέλιο, 8.1g, ø 27.13mm
KM# 75.3
Τιμή: 1.35
Καναδάς 50 Σέντς - obverseΚαναδάς 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1990 - 1996
Νικέλιο, 8.1g, ø 27.13mm
KM# 185
Τιμή: 2.08

Καναδάς 50 Σέντς - obverseΚαναδάς 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1992
Συνομοσπονδία Καναδά
Νικέλιο, 8.1g, ø 27.13mm
KM# 208
Τιμή: 4.93
Καναδάς 50 Σέντς - obverseΚαναδάς 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1997 - 2001
Νικέλιο, 8.1g, ø 27.13mm
KM# 290
Τιμή: 2.3
Καναδάς 50 Σέντς - obverseΚαναδάς 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
2001 - 2003
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.9g, ø 27.13mm
KM# 509
Τιμή: 2.75

Καναδάς 50 Σέντς - obverseΚαναδάς 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
2002
Queen's Jubilee
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.9g, ø 27.13mm
UC# 1
Τιμή: 1.41
Καναδάς 50 Σέντς - obverseΚαναδάς 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
2003 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.9g, ø 27.13mm
KM# 494
Τιμή: 0.41
Καναδάς 1 Δολάριο - obverseΚαναδάς 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1953 - 1963
Ασήμι 0.800, 23.32g, ø 36.06mm
KM# 54
Τιμή: 10.7

Καναδάς 1 Δολάριο - obverseΚαναδάς 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1965 - 1966
Ασήμι 0.800, 23.32g, ø 36.06mm
KM# 64.1
Τιμή: 11.44
Καναδάς 1 Δολάριο - obverseΚαναδάς 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1968 - 1972
Νικέλιο, 15.62g, ø 32.13mm
KM# 76.1
Τιμή: 2.05
Καναδάς 1 Δολάριο - obverseΚαναδάς 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1975 - 1976
Νικέλιο, 15.62g, ø 32.13mm
KM# 76.2
Τιμή: 3

Καναδάς 1 Δολάριο - obverseΚαναδάς 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1977
Νικέλιο, 15.62g, ø 32.13mm
KM# 117
Τιμή: 3.01
Καναδάς 1 Δολάριο - obverseΚαναδάς 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1978 - 1987
Νικέλιο, 15.62g, ø 32.13mm
KM# 120.1
Τιμή: 2.37
Καναδάς 1 Δολάριο - obverseΚαναδάς 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1987 - 1989
Επιχρυσωμμένο Νικέλιο με Επιμετάλλωση Μπρούντζου, 7g, ø 26.5mm
KM# 157
Τιμή: 0.98

Καναδάς 1 Δολάριο - obverseΚαναδάς 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1990 - 2003
Επιμεταλλωμένο με Μπρούντζο, Νικέλιο, 7g, ø 26.5mm
KM# 186
Τιμή: 0.84
Καναδάς 1 Δολάριο - obverseΚαναδάς 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1992
Συνομοσπονδία Καναδά
Επιμεταλλωμένο με Μπρούντζο, Νικέλιο, 7g, ø 26.5mm
KM# 209
Τιμή: 2.72
Καναδάς 1 Δολάριο - obverseΚαναδάς 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
2002
Queen's Jubilee
Επιμεταλλωμένο με Μπρούντζο, Νικέλιο, 7g, ø 26.5mm
KM# 467
Τιμή: 4.2

Καναδάς 1 Δολάριο - obverseΚαναδάς 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
2003 - 2015
Επιμεταλλωμένο με Μπρούντζο, Νικέλιο, 7g, ø 26.5mm
KM# 495
Τιμή: 0.86
Καναδάς 1 Δολάριο - obverseΚαναδάς 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
2012 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 6.27g, ø 26.5mm
KM# 1255
Τιμή: 1.08
Καναδάς 2 Δολάρια - obverseΚαναδάς 2 Δολάρια - reverse
2 Δολάρια
1996 - 2003
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, Νικέλιο στον δακτύλιο, 7.3g, ø 28mm
KM# 270
Τιμή: 2.17

Καναδάς 2 Δολάρια - obverseΚαναδάς 2 Δολάρια - reverse
2 Δολάρια
2002
Queen's Jubilee
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, Νικέλιο στον δακτύλιο, 7.3g, ø 28mm
KM# 449
Τιμή: 3.04
Καναδάς 2 Δολάρια - obverseΚαναδάς 2 Δολάρια - reverse
2 Δολάρια
2003 - 2006
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, Νικέλιο στον δακτύλιο, 7.3g, ø 28mm
KM# 496
Τιμή: 1.57
Καναδάς 2 Δολάρια - obverseΚαναδάς 2 Δολάρια - reverse
2 Δολάρια
2006 - 2012
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, Νικέλιο στον δακτύλιο, 7.3g, ø 28mm
KM# 837
Τιμή: 1.99

Καναδάς 2 Δολάρια - obverseΚαναδάς 2 Δολάρια - reverse
2 Δολάρια
2012 - 2018
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, Χάλυβας με επιμετάλλωση Νικελίου στον δακτύλιο, 6.99g, ø 28mm
KM# 1257
Τιμή: 2.39

Καναδάς>Βασιλέας Γεώργιος ΣΤ'|1937 - 1952
 Χρονική Περίοδος

Καναδάς 1 Σέντ - obverseΚαναδάς 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1937 - 1947
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.24g, ø 19.05mm
KM# 32
Τιμή: 0.35
Καναδάς 1 Σέντ - obverseΚαναδάς 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1948 - 1952
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.24g, ø 19.05mm
KM# 41
Τιμή: 0.36
Καναδάς 5 Σέντς - obverseΚαναδάς 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1937 - 1942
Νικέλιο, 4.54g, ø 21.2mm
KM# 33
Τιμή: 0.88

Καναδάς 5 Σέντς - obverseΚαναδάς 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1942
Χαλκός-Ψευδάργυρος, 4.54g, ø 21.2mm
KM# 39
Τιμή: 2.89
Καναδάς 5 Σέντς - obverseΚαναδάς 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1943
Χαλκός-Ψευδάργυρος, 4.54g, ø 21.2mm
KM# 40
Τιμή: 1.25
Καναδάς 5 Σέντς - obverseΚαναδάς 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1944 - 1945
Επιμεταλλωμένος με Χρώμιο, Χάλυβας, 4.54g, ø 21.2mm
KM# 40a
Τιμή: 0.75

Καναδάς 5 Σέντς - obverseΚαναδάς 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1946 - 1947
Νικέλιο, 4.54g, ø 21.2mm
KM# 39a
Τιμή: 0.87
Καναδάς 5 Σέντς - obverseΚαναδάς 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1948 - 1950
Νικέλιο, 4.54g, ø 21.2mm
KM# 42
Τιμή: 0.43
Καναδάς 5 Σέντς - obverseΚαναδάς 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1951 - 1952
Επιμεταλλωμένος με Χρώμιο, Χάλυβας, 4.54g, ø 21.2mm
KM# 42a
Τιμή: 0.78

Καναδάς 10 Σέντς - obverseΚαναδάς 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1937 - 1947
Ασήμι 0.800, 2.33g, ø 18.03mm
KM# 34
Τιμή: 1.13
Καναδάς 10 Σέντς - obverseΚαναδάς 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1948 - 1952
Ασήμι 0.800, 2.33g, ø 18.03mm
KM# 43
Τιμή: 1.41
Καναδάς 25 Σεντς - obverseΚαναδάς 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1937 - 1947
Ασήμι 0.800, 5.83g, ø 23.62mm
KM# 35
Τιμή: 2.88

Καναδάς 25 Σεντς - obverseΚαναδάς 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1948 - 1952
Ασήμι 0.800, 5.83g, ø 23.62mm
KM# 44
Τιμή: 2.84
Καναδάς 50 Σέντς - obverseΚαναδάς 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1937 - 1947
Ασήμι 0.800, 11.66g, ø 29.72mm
KM# 36
Τιμή: 5.62
Καναδάς 50 Σέντς - obverseΚαναδάς 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1948 - 1952
Ασήμι 0.800, 11.66g, ø 29.72mm
KM# 45
Τιμή: 5.83

Καναδάς 1 Δολάριο - obverseΚαναδάς 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1937 - 1947
Ασήμι 0.800, 23.32g, ø 36.06mm
KM# 37
Τιμή: 10.7
Καναδάς 1 Δολάριο - obverseΚαναδάς 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1948 - 1952
Ασήμι 0.800, 23.32g, ø 36.06mm
KM# 46
Τιμή: 14.61

Καναδάς>Βασιλιάς Γεώργιος Ε'|1911 - 1936
 Χρονική Περίοδος

Καναδάς 1 Σέντ - obverseΚαναδάς 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1911
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.67g, ø 25.5mm
KM# 15
Τιμή: 2.28
Καναδάς 1 Σέντ - obverseΚαναδάς 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1912 - 1920
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.67g, ø 25.5mm
KM# 21
Τιμή: 1.59
Καναδάς 1 Σέντ - obverseΚαναδάς 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1920 - 1936
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.24g, ø 19.1mm
KM# 28
Τιμή: 0.78

Καναδάς 5 Σέντς - obverseΚαναδάς 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1911
Ασήμι 0.925, 1.162g, ø 15.5mm
KM# 16
Τιμή: 5.6
Καναδάς 5 Σέντς - obverseΚαναδάς 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1912 - 1919
Ασήμι 0.925, 1.13g, ø 15.5mm
KM# 22
Τιμή: 3.21
Καναδάς 5 Σέντς - obverseΚαναδάς 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1920
Ασήμι 0.800, 1.166g, ø 15.48mm
KM# 22a
Τιμή: 4.14

Καναδάς 5 Σέντς - obverseΚαναδάς 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1922 - 1936
Νικέλιο, 4.6g, ø 21.2mm
KM# 29
Τιμή: 0.85
Καναδάς 10 Σέντς - obverseΚαναδάς 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1911
Ασήμι 0.925, 2.324g, ø 18.03mm
KM# 17
Τιμή: 4.72
Καναδάς 10 Σέντς - obverseΚαναδάς 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1912 - 1919
Ασήμι 0.925, 2.324g, ø 17.8mm
KM# 23
Τιμή: 3.71

Καναδάς 10 Σέντς - obverseΚαναδάς 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1920 - 1936
Ασήμι 0.800, 2.324g, ø 17.9mm
KM# 23a
Τιμή: 2.13
Καναδάς 25 Σεντς - obverseΚαναδάς 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1911
Ασήμι 0.925, 5.832g, ø 23.5mm
KM# 18
Κοπή
Καναδάς 25 Σεντς - obverseΚαναδάς 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1912 - 1919
Ασήμι 0.925, 5.832g, ø 23.5mm
KM# 24
Τιμή: 3.48

Καναδάς 25 Σεντς - obverseΚαναδάς 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1920 - 1936
Ασήμι 0.800, 5.832g, ø 23.5mm
KM# 24a
Τιμή: 2.63
Καναδάς 50 Σέντς - obverseΚαναδάς 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1911
Ασήμι 0.925, 11.62g, ø 29.72mm
KM# 19
Τιμή: 14
Καναδάς 50 Σέντς - obverseΚαναδάς 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1912 - 1919
Ασήμι 0.925, 11.62g, ø 29.72mm
KM# 25
Τιμή: 10.52

Καναδάς 50 Σέντς - obverseΚαναδάς 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1920 - 1936
Ασήμι 0.800, 11.66g, ø 29.72mm
KM# 25a
Τιμή: 14.5
Καναδάς 1 Δολάριο - obverseΚαναδάς 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1936
Ασήμι 0.800, 23.33g, ø 36mm
KM# 31
Τιμή: 24.06
Καναδάς 5 Δολάρια - obverseΚαναδάς 5 Δολάρια - reverse
5 Δολάρια
1912 - 1914
Χρυσός 0.900, 8.359g, ø 21.6mm
KM# 26
Κοπή

Καναδάς 10 Δολάρια - obverseΚαναδάς 10 Δολάρια - reverse
10 Δολάρια
1912 - 1914
Χρυσός 0.900, 16.72g, ø 26.92mm
KM# 27
Κοπή

Καναδάς>Βασιλιάς Εδουάρδος Ι'|1902 - 1910
 Χρονική Περίοδος

Καναδάς 1 Σέντ - obverseΚαναδάς 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1902 - 1910
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.67g, ø 25.5mm
KM# 8
Τιμή: 1.71
Καναδάς 5 Σέντς - obverseΚαναδάς 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1902
Ασήμι 0.925, 1.16g, ø 15.5mm
KM# 9
Τιμή: 3.63
Καναδάς 5 Σέντς - obverseΚαναδάς 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1903 - 1910
Ασήμι 0.925, 1.16g, ø 15.5mm
KM# 13
Τιμή: 3.26

Καναδάς 10 Σέντς - obverseΚαναδάς 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1902 - 1910
Ασήμι 0.925, 2.32g, ø 18.03mm
KM# 10
Τιμή: 2.67
Καναδάς 25 Σεντς - obverseΚαναδάς 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1902 - 1909
Ασήμι 0.925, 5.81g, ø 23.4mm
KM# 11
Τιμή: 4.73
Καναδάς 25 Σεντς - obverseΚαναδάς 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1910
Ασήμι 0.925, 5.83g, ø 23.4mm
KM# 11a
Τιμή: 5.82

Καναδάς 50 Σέντς - obverseΚαναδάς 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1902 - 1910
Ασήμι 0.925, 11.62g, ø 29.72mm
KM# 12
Τιμή: 12.45

Καναδάς>Βασίλισσα Βικτώρια|1858 - 1901
 Χρονική Περίοδος

Καναδάς 1 Σέντ - obverseΚαναδάς 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1858 - 1859
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4.54g, ø 25.4mm
KM# 1
Τιμή: 2.85
Καναδάς 1 Σέντ - obverseΚαναδάς 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1876 - 1901
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.67g, ø 25.5mm
KM# 7
Τιμή: 0.82
Καναδάς 5 Σέντς - obverseΚαναδάς 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1858 - 1901
Ασήμι 0.925, 1.16g, ø 15.5mm
KM# 2
Τιμή: 1.08

Καναδάς 10 Σέντς - obverseΚαναδάς 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1858 - 1901
Ασήμι 0.925, 2.32g, ø 18.03mm
KM# 3
Τιμή: 2.33
Καναδάς 20 Σέντς - obverseΚαναδάς 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
1858
Ασήμι 0.925, 4.65g, ø 23.3mm
KM# 4
Κοπή
Καναδάς 25 Σεντς - obverseΚαναδάς 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1870 - 1901
Ασήμι 0.925, 5.81g, ø 23.88mm
KM# 5
Τιμή: 4.7

Καναδάς 50 Σέντς - obverseΚαναδάς 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1870 - 1901
Ασήμι 0.925, 11.62g, ø 29.72mm
KM# 6
Κοπή

uCoin