Πρωσία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Πρωσία - Κατάλογος Νομισμάτων

Πρωσία>Βασίλειο της Πρωσίας|1821 - 1873
 Χρονική Περίοδος

Πρωσία 1 Πφένινγκ - obverseΠρωσία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1821 - 1840
Χαλκός, 1.522g, ø 17.5mm
KM# 405
Τιμή: 0.42
Πρωσία 1 Πφένινγκ - obverseΠρωσία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1841 - 1842
Χαλκός, 1.522g, ø 17.5mm
KM# 430
Τιμή: 0.92
Πρωσία 1 Πφένινγκ - obverseΠρωσία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1843 - 1845
Χαλκός, 1.522g, ø 17.5mm
KM# 447
Τιμή: 0.72

Πρωσία 1 Πφένινγκ - obverseΠρωσία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1846 - 1860
Χαλκός, 1.5g, ø 17.5mm
KM# 451
Τιμή: 0.62
Πρωσία 1 Πφένινγκ - obverseΠρωσία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1861 - 1873
Χαλκός, 1.5g, ø 17.51mm
KM# 480
Τιμή: 0.66
Πρωσία 2 Πφένινγκ - obverseΠρωσία 2 Πφένινγκ - reverse
2 Πφένινγκ
1821 - 1840
Χαλκός, 3g, ø 20mm
KM# 406
Τιμή: 0.47

Πρωσία 2 Πφένινγκ - obverseΠρωσία 2 Πφένινγκ - reverse
2 Πφένινγκ
1841 - 1842
Χαλκός, 3g, ø 20mm
KM# 431
Τιμή: 1.82
Πρωσία 2 Πφένινγκ - obverseΠρωσία 2 Πφένινγκ - reverse
2 Πφένινγκ
1843 - 1845
Χαλκός, 3g, ø 20mm
KM# 448
Τιμή: 1.2
Πρωσία 2 Πφένινγκ - obverseΠρωσία 2 Πφένινγκ - reverse
2 Πφένινγκ
1846 - 1860
Χαλκός, 3g, ø 20mm
KM# 452
Τιμή: 1.31

Πρωσία 2 Πφένινγκ - obverseΠρωσία 2 Πφένινγκ - reverse
2 Πφένινγκ
1861 - 1873
Χαλκός, 3g, ø 20mm
KM# 481
Τιμή: 0.82
Πρωσία 3 Πφένιχ - obverseΠρωσία 3 Πφένιχ - reverse
3 Πφένιχ
1821 - 1840
Χαλκός, 4.567g, ø 23mm
KM# 407
Τιμή: 1.2
Πρωσία 3 Πφένιχ - obverseΠρωσία 3 Πφένιχ - reverse
3 Πφένιχ
1841 - 1842
Χαλκός, 4.567g, ø 23.5mm
KM# 432
Τιμή: 0.37

Πρωσία 3 Πφένιχ - obverseΠρωσία 3 Πφένιχ - reverse
3 Πφένιχ
1843 - 1845
Χαλκός, 7.21g, ø 24mm
KM# 449
Τιμή: 2.4
Πρωσία 3 Πφένιχ - obverseΠρωσία 3 Πφένιχ - reverse
3 Πφένιχ
1846 - 1856
Χαλκός, 4.567g, ø 23.5mm
KM# 453
Τιμή: 1.37
Πρωσία 3 Πφένιχ - obverseΠρωσία 3 Πφένιχ - reverse
3 Πφένιχ
1857 - 1860
Χαλκός, 4.5g, ø 24mm
KM# 453a
Τιμή: 1.95

Πρωσία 3 Πφένιχ - obverseΠρωσία 3 Πφένιχ - reverse
3 Πφένιχ
1861 - 1873
Χαλκός, 4.5g, ø 24mm
KM# 482
Τιμή: 1.69
Πρωσία 4 Πφένιχ - obverseΠρωσία 4 Πφένιχ - reverse
4 Πφένιχ
1821 - 1840
Mintmark "A" or "B"
Χαλκός, 6.09g, ø 25mm
KM# 408
Τιμή: 0.7
Πρωσία 4 Πφένιχ - obverseΠρωσία 4 Πφένιχ - reverse
4 Πφένιχ
1823 - 1840
Mintmark "D"
Χαλκός, 6.09g, ø 25mm
KM# 412
Τιμή: 7

Πρωσία 4 Πφένιχ - obverseΠρωσία 4 Πφένιχ - reverse
4 Πφένιχ
1841 - 1842
Χαλκός, 5.5g, ø 24mm
KM# 433
Κοπή
Πρωσία 4 Πφένιχ - obverseΠρωσία 4 Πφένιχ - reverse
4 Πφένιχ
1843 - 1845
Χαλκός, 6.09g, ø 25mm
KM# 450
Τιμή: 12
Πρωσία 4 Πφένιχ - obverseΠρωσία 4 Πφένιχ - reverse
4 Πφένιχ
1846 - 1856
Χαλκός, 6.09g, ø 25mm
KM# 454
Τιμή: 1.21

No ImageNo Image
4 Πφένιχ
1857 - 1860
Χαλκός, 6g, ø 25mm
KM# 454a
Τιμή: 9.11
Πρωσία 4 Πφένιχ - obverseΠρωσία 4 Πφένιχ - reverse
4 Πφένιχ
1861 - 1871
Χαλκός, 6g, ø 26mm
KM# 483
Τιμή: 2.63
Πρωσία ½ Ασημένιο Γρόσι - obverseΠρωσία ½ Ασημένιο Γρόσι - reverse
½ Ασημένιο Γρόσι
1821 - 1840
Ασήμι 0.220, 1.09g, ø 15.16mm
KM# 409
Τιμή: 1.03

Πρωσία ½ Ασημένιο Γρόσι - obverseΠρωσία ½ Ασημένιο Γρόσι - reverse
½ Ασημένιο Γρόσι
1841 - 1852
Ασήμι 0.220, 1.09g, ø 16mm
KM# 434
Τιμή: 1.2
Πρωσία ½ Ασημένιο Γρόσι - obverseΠρωσία ½ Ασημένιο Γρόσι - reverse
½ Ασημένιο Γρόσι
1853 - 1860
Ασήμι 0.220, 1.09g, ø 16mm
KM# 461
Κοπή
Πρωσία ½ Ασημένιο Γρόσι - obverseΠρωσία ½ Ασημένιο Γρόσι - reverse
½ Ασημένιο Γρόσι
1861 - 1873
Ασήμι 0.220, 1.098g, ø 15.15mm
KM# 484
Τιμή: 2.31

Πρωσία 1 Ασημένιο Γρόσι - obverseΠρωσία 1 Ασημένιο Γρόσι - reverse
1 Ασημένιο Γρόσι
1821 - 1840
Ασήμι 0.220, 2.19g, ø 18.42mm
KM# 410
Τιμή: 1.2
Πρωσία 1 Ασημένιο Γρόσι - obverseΠρωσία 1 Ασημένιο Γρόσι - reverse
1 Ασημένιο Γρόσι
1841 - 1852
Ασήμι 0.220, 2.19g, ø 18.5mm
KM# 435
Τιμή: 0.91
Πρωσία 1 Ασημένιο Γρόσι - obverseΠρωσία 1 Ασημένιο Γρόσι - reverse
1 Ασημένιο Γρόσι
1853 - 1860
Ασήμι 0.220, 2.19g, ø 18.5mm
KM# 462
Τιμή: 3.23

Πρωσία 1 Ασημένιο Γρόσι - obverseΠρωσία 1 Ασημένιο Γρόσι - reverse
1 Ασημένιο Γρόσι
1861 - 1873
Ασήμι 0.220, 2.19g, ø 18.5mm
KM# 485
Τιμή: 2.33
Πρωσία 2½ Ασημένια Γρόσια - obverseΠρωσία 2½ Ασημένια Γρόσια - reverse
2½ Ασημένια Γρόσια
1842 - 1852
Ασήμι 0.375, 3.24g, ø 20.75mm
KM# 444
Τιμή: 3.71
Πρωσία 2½ Ασημένια Γρόσια - obverseΠρωσία 2½ Ασημένια Γρόσια - reverse
2½ Ασημένια Γρόσια
1853 - 1860
Ασήμι 0.375, 3.25g, ø 20.7mm
KM# 463
Τιμή: 5.95

Πρωσία 2½ Ασημένια Γρόσια - obverseΠρωσία 2½ Ασημένια Γρόσια - reverse
2½ Ασημένια Γρόσια
1861 - 1873
Ασήμι 0.375, 3.15g, ø 21.22mm
KM# 486
Τιμή: 5.63
Πρωσία ⅙ Τάλερ - obverseΠρωσία ⅙ Τάλερ - reverse
⅙ Τάλερ
1822 - 1840
Ασήμι 0.520, 5.345g, ø 23.17mm
KM# 411
Τιμή: 6.06
Πρωσία ⅙ Τάλερ - obverseΠρωσία ⅙ Τάλερ - reverse
⅙ Τάλερ
1841 - 1852
Ασήμι 0.520, 5.345g, ø 23mm
KM# 436
Τιμή: 5.33

Πρωσία ⅙ Τάλερ - obverseΠρωσία ⅙ Τάλερ - reverse
⅙ Τάλερ
1853 - 1856
Ασήμι 0.520, 5.345g, ø 23mm
KM# 464
Κοπή
Πρωσία ⅙ Τάλερ - obverseΠρωσία ⅙ Τάλερ - reverse
⅙ Τάλερ
1858 - 1860
Ασήμι 0.520, 5.345g, ø 23mm
KM# 473
Κοπή
Πρωσία ⅙ Τάλερ - obverseΠρωσία ⅙ Τάλερ - reverse
⅙ Τάλερ
1861 - 1864
Ασήμι 0.520, 5.345g, ø 23mm
KM# 487
Τιμή: 12.03

Πρωσία ⅙ Τάλερ - obverseΠρωσία ⅙ Τάλερ - reverse
⅙ Τάλερ
1865 - 1868
Ασήμι 0.520, 5.345g, ø 23mm
KM# 495
Κοπή
Πρωσία 1/2 Κορώνα - obverseΠρωσία 1/2 Κορώνα - reverse
1/2 Κορώνα
1858
Χρυσός 0.900, 5.555g, ø 20mm
KM# 475
Κοπή
Πρωσία 1/2 Κορώνα - obverseΠρωσία 1/2 Κορώνα - reverse
1/2 Κορώνα
1862 - 1869
Χρυσός 0.900, 5.555g, ø 20mm
KM# 493
Κοπή

No ImageNo Image
1 Τάλερ
1821 - 1822
Ασήμι 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 396
Κοπή
Πρωσία 1 Τάλερ - obverseΠρωσία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1823 - 1826
Ασήμι 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 413
Τιμή: 136
Πρωσία 1 Τάλερ - obverseΠρωσία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1826 - 1828
Lettering on the revese
Ασήμι 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 417
Τιμή: 100

Πρωσία 1 Τάλερ - obverseΠρωσία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1827 - 1828
Ασήμι 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 418
Κοπή
Πρωσία 1 Τάλερ - obverseΠρωσία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1828 - 1840
Ασήμι 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 419
Τιμή: 69.91
Πρωσία 1 Τάλερ - obverseΠρωσία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1829 - 1840
Lettering on the revese
Ασήμι 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 420
Τιμή: 61.35

Πρωσία 1 Τάλερ - obverseΠρωσία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1841
Ασήμι 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 437
Κοπή
Πρωσία 1 Τάλερ - obverseΠρωσία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1842 - 1852
Coat of Arms on the reverse
Ασήμι 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 445
Κοπή
Πρωσία 1 Τάλερ - obverseΠρωσία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1842 - 1846
Lettering on the revese
Ασήμι 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 446
Κοπή

Πρωσία 1 Τάλερ - obverseΠρωσία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1847 - 1852
Lettering on the revese
Ασήμι 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 455
Τιμή: 69.15
Πρωσία 1 Τάλερ - obverseΠρωσία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1853 - 1856
Lettering on the revese
Ασήμι 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 466
Τιμή: 50.25
Πρωσία 1 Τάλερ - obverseΠρωσία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1853 - 1856
Coat of Arms on the reverse
Ασήμι 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 465
Τιμή: 60

Πρωσία 1 Τάλερ - obverseΠρωσία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1857 - 1860
Lettering on the revese
Ασήμι 0.900, 18.52g, ø 34mm
KM# 472
Κοπή
Πρωσία 1 Τάλερ - obverseΠρωσία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1861 - 1862
Ασήμι 0.900, 18.52g, ø 34mm
KM# 490
Τιμή: 57.42
Πρωσία 1 Βαρέινσταλερ - obverseΠρωσία 1 Βαρέινσταλερ - reverse
1 Βαρέινσταλερ
1857 - 1861
Ασήμι 0.900, 18.52g, ø 34mm
KM# 471
Τιμή: 44.14

Πρωσία 1 Βαρέινσταλερ - obverseΠρωσία 1 Βαρέινσταλερ - reverse
1 Βαρέινσταλερ
1861 - 1863
Ασήμι 0.900, 18.52g, ø 34mm
KM# 489
Τιμή: 21.53
Πρωσία 1 Βαρέινσταλερ - obverseΠρωσία 1 Βαρέινσταλερ - reverse
1 Βαρέινσταλερ
1864 - 1871
Ασήμι 0.900, 18.52g, ø 34mm
KM# 494
Τιμή: 40.95
Πρωσία 1 Κρόνε (Κορώνα) - obverseΠρωσία 1 Κρόνε (Κορώνα) - reverse
1 Κρόνε (Κορώνα)
1858 - 1860
Χρυσός 0.900, 11.111g, ø 24mm
KM# 476
Κοπή

Πρωσία 1 Κρόνε (Κορώνα) - obverseΠρωσία 1 Κρόνε (Κορώνα) - reverse
1 Κρόνε (Κορώνα)
1861 - 1870
Χρυσός 0.900, 11.111g, ø 24mm
KM# 492
Τιμή: 3,137
Πρωσία 2 Τάλερ - obverseΠρωσία 2 Τάλερ - reverse
2 Τάλερ
1839 - 1840
Ασήμι 0.900, 37.119g, ø 40mm
KM# 425
Τιμή: 106
Πρωσία 2 Τάλερ - obverseΠρωσία 2 Τάλερ - reverse
2 Τάλερ
1841 - 1851
Ασήμι 0.900, 37.119g, ø 41mm
KM# 440
Τιμή: 90.82

Πρωσία 2 Τάλερ - obverseΠρωσία 2 Τάλερ - reverse
2 Τάλερ
1853 - 1856
Ασήμι 0.900, 37.119g, ø 40mm
KM# 467
Κοπή
Πρωσία 2 Βαρέινσταλερ - obverseΠρωσία 2 Βαρέινσταλερ - reverse
2 Βαρέινσταλερ
1858 - 1859
Ασήμι 0.900, 37.037g, ø 40mm
KM# 474
Κοπή
Πρωσία 2 Βαρέινσταλερ - obverseΠρωσία 2 Βαρέινσταλερ - reverse
2 Βαρέινσταλερ
1861 - 1862
Ασήμι 0.900, 37.037g, ø 40mm
KM# 491
Κοπή

Πρωσία 2 Βαρέινσταλερ - obverseΠρωσία 2 Βαρέινσταλερ - reverse
2 Βαρέινσταλερ
1865 - 1871
Ασήμι 0.900, 37.037g, ø 40mm
KM# 496
Κοπή
Πρωσία ½ Ντ'Ορ - obverseΠρωσία ½ Ντ'Ορ - reverse
½ Ντ'Ορ
1825 - 1840
Χρυσός 0.900, 3.341g, ø 19mm
KM# 414
Κοπή
Πρωσία ½ Ντ'Ορ - obverseΠρωσία ½ Ντ'Ορ - reverse
½ Ντ'Ορ
1841 - 1849
Χρυσός 0.900, 3.341g, ø 19mm
KM# 441
Κοπή

Πρωσία ½ Ντ'Ορ - obverseΠρωσία ½ Ντ'Ορ - reverse
½ Ντ'Ορ
1853
Χρυσός 0.900, 3.341g, ø 19mm
KM# 468
Κοπή
Πρωσία 1 Ντ'Ορ - obverseΠρωσία 1 Ντ'Ορ - reverse
1 Ντ'Ορ
1822
Χρυσός 0.900, 6.682g, ø 23mm
KM# 398
Κοπή
Πρωσία 1 Ντ'Ορ - obverseΠρωσία 1 Ντ'Ορ - reverse
1 Ντ'Ορ
1825 - 1840
Χρυσός 0.900, 6.682g, ø 23mm
KM# 415
Κοπή

Πρωσία 1 Ντ'Ορ - obverseΠρωσία 1 Ντ'Ορ - reverse
1 Ντ'Ορ
1841 - 1852
Χρυσός 0.900, 6.682g, ø 23mm
KM# 442
Κοπή
Πρωσία 1 Ντ'Ορ - obverseΠρωσία 1 Ντ'Ορ - reverse
1 Ντ'Ορ
1853 - 1855
Χρυσός 0.900, 6.682g, ø 23mm
KM# 469
Κοπή
Πρωσία 2 Ντ'Ορ - obverseΠρωσία 2 Ντ'Ορ - reverse
2 Ντ'Ορ
1825 - 1840
Χρυσός 0.900, 13.363g, ø 26mm
KM# 416
Κοπή

Πρωσία 2 Ντ'Ορ - obverseΠρωσία 2 Ντ'Ορ - reverse
2 Ντ'Ορ
1841 - 1852
Χρυσός 0.900, 13.363g, ø 26mm
KM# 443
Κοπή
Πρωσία 2 Ντ'Ορ - obverseΠρωσία 2 Ντ'Ορ - reverse
2 Ντ'Ορ
1853 - 1855
Χρυσός 0.900, 13.363g, ø 26mm
KM# 470
Κοπή

Πρωσία>Μεγάλο Δουκάτο του Πόζεν|1815 - 1817
 Χρονική Περίοδος

Πρωσία 1 Γρόσι - obverseΠρωσία 1 Γρόσι - reverse
1 Γρόσι
1816 - 1817
Χαλκός, 2.6g, ø 20mm
KM# 30
Τιμή: 20.5
Πρωσία 3 Γρόσια - obverseΠρωσία 3 Γρόσια - reverse
3 Γρόσια
1816 - 1817
Χαλκός, 7.4g, ø 25mm
KM# 31
Κοπή

Πρωσία>Νότια Πρωσία|1796 - 1817
 Χρονική Περίοδος

Πρωσία 1 Σόλιδος - obverseΠρωσία 1 Σόλιδος - reverse
1 Σόλιδος
1796 - 1797
Χαλκός, 1.3g, ø 16mm
KM# 362
Κοπή
Πρωσία ½ Γρόσι - obverseΠρωσία ½ Γρόσι - reverse
½ Γρόσι
1796 - 1797
Χαλκός, 1.95g, ø 18mm
KM# C362
Τιμή: 14.94
Πρωσία 1 Γρόσι - obverseΠρωσία 1 Γρόσι - reverse
1 Γρόσι
1796 - 1798
Χαλκός, 3.9g, ø 22.15mm
KM# D362
Τιμή: 3.8

Πρωσία 3 Γρόσια - obverseΠρωσία 3 Γρόσια - reverse
3 Γρόσια
1796 - 1798
Χαλκός, 11.7g, ø 25mm
KM# E362
Τιμή: 59.44

Πρωσία>Βασίλειο της Πρωσίας (Τάλερ)|1750 - 1820
 Χρονική Περίοδος

Πρωσία 1/48 Τάλερ - obverseΠρωσία 1/48 Τάλερ - reverse
1/48 Τάλερ
1750 - 1753
Ασήμι
KM# 250
Κοπή
Πρωσία 1/48 Τάλερ - obverseΠρωσία 1/48 Τάλερ - reverse
1/48 Τάλερ
1753 - 1757
Ασήμι, 1.3g, ø 17.8mm
KM# 225
Κοπή
Πρωσία 1/48 Τάλερ - obverseΠρωσία 1/48 Τάλερ - reverse
1/48 Τάλερ
1753 - 1763
Ασήμι
KM# 275
Κοπή

Πρωσία 1/48 Τάλερ - obverseΠρωσία 1/48 Τάλερ - reverse
1/48 Τάλερ
1764 - 1770
Ασήμι 0.250, 0.97g, ø 19mm
KM# 295
Κοπή
Πρωσία 1/48 Τάλερ - obverseΠρωσία 1/48 Τάλερ - reverse
1/48 Τάλερ
1771 - 1781
Ασήμι 0.250, 0.97g, ø 18.5mm
KM# 327
Τιμή: 2.75
Πρωσία 1/24 Τάλερ - obverseΠρωσία 1/24 Τάλερ - reverse
1/24 Τάλερ
1751 - 1763
Date on reverse
Ασήμι, 2.05g, ø 20.5mm
KM# 263
Τιμή: 45

Πρωσία 1/24 Τάλερ - obverseΠρωσία 1/24 Τάλερ - reverse
1/24 Τάλερ
1751 - 1752
Date on obverse and reverse
Ασήμι, 2.1g, ø 22mm
KM# 265
Κοπή
Πρωσία 1/24 Τάλερ - obverseΠρωσία 1/24 Τάλερ - reverse
1/24 Τάλερ
1751 - 1754
Date on obverse below monogram
Ασήμι, 2.15g, ø 20.2mm
KM# 264
Τιμή: 28
Πρωσία 1/24 Τάλερ - obverseΠρωσία 1/24 Τάλερ - reverse
1/24 Τάλερ
1753 - 1763
Date on obverse devided by monogram
Ασήμι, 1.95g, ø 20.8mm
KM# 276
Τιμή: 20

Πρωσία 1/24 Τάλερ - obverseΠρωσία 1/24 Τάλερ - reverse
1/24 Τάλερ
1764 - 1786
Ασήμι 0.220, 2.07g, ø 19mm
KM# 296
Τιμή: 0.69
Πρωσία 1/12 reichsthaler - obverseΠρωσία 1/12 reichsthaler - reverse
1/12 reichsthaler
1750 - 1755
Ασήμι, 3.7g, ø 23.2mm
KM# 251
Κοπή
Πρωσία 1/12 reichsthaler - obverseΠρωσία 1/12 reichsthaler - reverse
1/12 reichsthaler
1752 - 1763
Ασήμι, 3.7g, ø 23.2mm
KM# 268
Κοπή

Πρωσία 1/12 reichsthaler - obverseΠρωσία 1/12 reichsthaler - reverse
1/12 reichsthaler
1764 - 1772
Narrow date
Ασήμι 0.438, 3.34g, ø 24mm
KM# 311
Τιμή: 8.87
Πρωσία 1/12 reichsthaler - obverseΠρωσία 1/12 reichsthaler - reverse
1/12 reichsthaler
1764 - 1771
Wide date
Ασήμι 0.438, 3.34g, ø 23.2mm
KM# 298
Τιμή: 4.83
No ImageNo Image
1/12 reichsthaler
1786
Ασήμι 0.438, 3.34g, ø 24mm
KM# 341
Κοπή

Πρωσία ⅙ reichsthaler - obverseΠρωσία ⅙ reichsthaler - reverse
⅙ reichsthaler
1750 - 1755
Ασήμι 0.520, 5.34g, ø 26mm
KM# 252
Τιμή: 145
Πρωσία ⅙ reichsthaler - obverseΠρωσία ⅙ reichsthaler - reverse
⅙ reichsthaler
1752 - 1763
Ασήμι 0.520, 5.34g, ø 26mm
KM# 269
Κοπή
Πρωσία ⅙ reichsthaler - obverseΠρωσία ⅙ reichsthaler - reverse
⅙ reichsthaler
1764 - 1786
Ασήμι 0.520, 5.345g, ø 26mm
KM# 299
Τιμή: 6.97

Πρωσία ⅙ reichsthaler - obverseΠρωσία ⅙ reichsthaler - reverse
⅙ reichsthaler
1764 - 1778
Ασήμι 0.520, 5.345g, ø 26mm
KM# 300
Τιμή: 5
No ImageNo Image
⅙ reichsthaler
1765 - 1766
Eagle on reverse
Ασήμι 0.520, 5.345g, ø 26mm
KM# 312
Κοπή
Πρωσία ⅙ reichsthaler - obverseΠρωσία ⅙ reichsthaler - reverse
⅙ reichsthaler
1809 - 1818
Ασήμι 0.520, 5.345g, ø 25mm
KM# 385
Τιμή: 4.68

Πρωσία ¼ reichsthaler - obverseΠρωσία ¼ reichsthaler - reverse
¼ reichsthaler
1750 - 1752
Ασήμι 0.520, 5.4g, ø 27.3mm
KM# 253
Τιμή: 80
Πρωσία ¼ reichsthaler - obverseΠρωσία ¼ reichsthaler - reverse
¼ reichsthaler
1764 - 1768
Ασήμι 0.520, 5.4g, ø 27.3mm
KM# 301
Τιμή: 24.82
Πρωσία ¼ reichsthaler - obverseΠρωσία ¼ reichsthaler - reverse
¼ reichsthaler
1786
Ασήμι 0.520, 5.4g, ø 28.5mm
KM# 342
Κοπή

Πρωσία ⅓ reichsthaler - obverseΠρωσία ⅓ reichsthaler - reverse
⅓ reichsthaler
1758 - 1759
Ασήμι 0.666, 8.35g, ø 30mm
KM# 285
Κοπή
No ImageNo Image
⅓ reichsthaler
1758
Ασήμι 0.666, 8.35g, ø 30mm
KM# 284
Κοπή
Πρωσία ⅓ reichsthaler - obverseΠρωσία ⅓ reichsthaler - reverse
⅓ reichsthaler
1764 - 1774
Ασήμι 0.666, 8.35g, ø 30mm
KM# 303
Τιμή: 5.47

Πρωσία ⅓ reichsthaler - obverseΠρωσία ⅓ reichsthaler - reverse
⅓ reichsthaler
1774 - 1786
Ασήμι 0.666, 8.35g, ø 30mm
KM# 329
Τιμή: 8
Πρωσία ⅓ reichsthaler - obverseΠρωσία ⅓ reichsthaler - reverse
⅓ reichsthaler
1786 - 1798
Ασήμι 0.666, 8.35g, ø 29.3mm
KM# 344
Τιμή: 5.45
Πρωσία ⅓ reichsthaler - obverseΠρωσία ⅓ reichsthaler - reverse
⅓ reichsthaler
1800 - 1809
Ασήμι 0.666, 8.35g, ø 29mm
KM# 380
Τιμή: 18.2

Πρωσία ⅓ reichsthaler - obverseΠρωσία ⅓ reichsthaler - reverse
⅓ reichsthaler
1809
Ασήμι 0.666, 8.35g, ø 27mm
KM# 386
Τιμή: 13.34
Πρωσία ½ Τάλερ - obverseΠρωσία ½ Τάλερ - reverse
½ Τάλερ
1750 - 1752
Ασήμι 0.750, 11.13g, ø 33mm
KM# 254
Κοπή
Πρωσία ½ Τάλερ - obverseΠρωσία ½ Τάλερ - reverse
½ Τάλερ
1764
Ασήμι 0.750, 11.13g, ø 33mm
KM# 305
Κοπή

Πρωσία ½ Τάλερ - obverseΠρωσία ½ Τάλερ - reverse
½ Τάλερ
1764 - 1767
Ασήμι 0.750, 11.13g, ø 33mm
KM# 304
Τιμή: 37.23
No ImageNo Image
½ Τάλερ
1786
Ασήμι 0.750, 11.13g, ø 33mm
KM# 345
Κοπή
Πρωσία ⅔ Τάλερ - obverseΠρωσία ⅔ Τάλερ - reverse
⅔ Τάλερ
1796 - 1801
Ασήμι 0.750, 17.323g, ø 34mm
KM# 363
Κοπή

Πρωσία ⅔ Τάλερ - obverseΠρωσία ⅔ Τάλερ - reverse
⅔ Τάλερ
1810
Ασήμι 0.750, 17.323g, ø 34mm
KM# 392
Κοπή
Πρωσία 1 reichsthaler - obverseΠρωσία 1 reichsthaler - reverse
1 reichsthaler
1750 - 1752
Ασήμι 0.750, 22.16g, ø 37.3mm
KM# 255
Κοπή
Πρωσία 1 reichsthaler - obverseΠρωσία 1 reichsthaler - reverse
1 reichsthaler
1751 - 1753
Ασήμι 0.750, 22.16g, ø 37.3mm
KM# 266
Κοπή

Πρωσία 1 reichsthaler - obverseΠρωσία 1 reichsthaler - reverse
1 reichsthaler
1764 - 1765
Ασήμι 0.750, 22.272g, ø 38mm
KM# 308
Κοπή
Πρωσία 1 reichsthaler - obverseΠρωσία 1 reichsthaler - reverse
1 reichsthaler
1764
Ασήμι 0.750, 22.272g, ø 38mm
KM# 307
Τιμή: 61.05
Πρωσία 1 reichsthaler - obverseΠρωσία 1 reichsthaler - reverse
1 reichsthaler
1764 - 1774
Ασήμι 0.750, 22.272g, ø 38mm
KM# 306
Κοπή

Πρωσία 1 reichsthaler - obverseΠρωσία 1 reichsthaler - reverse
1 reichsthaler
1765
Ασήμι 0.750, 22.272g, ø 38mm
KM# B316
Κοπή
Πρωσία 1 reichsthaler - obverseΠρωσία 1 reichsthaler - reverse
1 reichsthaler
1775 - 1786
Ασήμι 0.750, 22.272g, ø 37.5mm
KM# 332
Τιμή: 44.95
Πρωσία 1 reichsthaler - obverseΠρωσία 1 reichsthaler - reverse
1 reichsthaler
1786 - 1791
Ασήμι 0.750, 22.272g, ø 37mm
KM# 348.1
Κοπή

Πρωσία 1 reichsthaler - obverseΠρωσία 1 reichsthaler - reverse
1 reichsthaler
1795
Ασήμι 0.833, 22.272g, ø 38mm
KM# 361
Κοπή
Πρωσία 1 reichsthaler - obverseΠρωσία 1 reichsthaler - reverse
1 reichsthaler
1809 - 1816
Ασήμι 0.750, 22.272g, ø 36mm
KM# 387
Τιμή: 51.16
Πρωσία 1 Τάλερ - obverseΠρωσία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1766 - 1767
Ασήμι 0.750, 22.272g, ø 38mm
KM# 317
Τιμή: 671.6

Πρωσία 1 Τάλερ - obverseΠρωσία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1766 - 1767
Shield with coat of arms on reverse
Ασήμι 0.750, 22.272g, ø 38mm
KM# 316
Κοπή
No ImageNo Image
1 Τάλερ
1767
Ασήμι 0.750, 22.272g, ø 38mm
KM# 318
Κοπή
Πρωσία 1 Τάλερ - obverseΠρωσία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1790 - 1797
Ασήμι 0.750, 22.272g, ø 38mm
KM# 360
Τιμή: 120

Πρωσία 1 Τάλερ - obverseΠρωσία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1797 - 1809
Ασήμι 0.750, 22.272g, ø 36mm
KM# 368
Τιμή: 80
Πρωσία 1 Τάλερ - obverseΠρωσία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1816 - 1820
Ασήμι 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 396
Τιμή: 51.4
Πρωσία 1 Τάλερ - obverseΠρωσία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1816 - 1817
Ασήμι 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 395
Κοπή

Πρωσία ½ Ντ'Ορ - obverseΠρωσία ½ Ντ'Ορ - reverse
½ Ντ'Ορ
1750
Χρυσός 0.900, 3.341g, ø 20mm
KM# 258
Κοπή
Πρωσία ½ Ντ'Ορ - obverseΠρωσία ½ Ντ'Ορ - reverse
½ Ντ'Ορ
1750 - 1752
Χρυσός 0.900, 3.341g, ø 20mm
KM# 257
Κοπή
Πρωσία ½ Ντ'Ορ - obverseΠρωσία ½ Ντ'Ορ - reverse
½ Ντ'Ορ
1752 - 1753
Χρυσός 0.900, 3.341g, ø 20mm
KM# 271
Κοπή

Πρωσία ½ Ντ'Ορ - obverseΠρωσία ½ Ντ'Ορ - reverse
½ Ντ'Ορ
1755 - 1756
Χρυσός 0.900, 3.341g, ø 20mm
KM# 280
Κοπή
Πρωσία ½ Ντ'Ορ - obverseΠρωσία ½ Ντ'Ορ - reverse
½ Ντ'Ορ
1765 - 1774
Χρυσός 0.900, 3.341g, ø 20.5mm
KM# 315
Κοπή
Πρωσία ½ Ντ'Ορ - obverseΠρωσία ½ Ντ'Ορ - reverse
½ Ντ'Ορ
1784 - 1786
Χρυσός 0.900, 3.341g, ø 20mm
KM# 340
Κοπή

Πρωσία ½ Ντ'Ορ - obverseΠρωσία ½ Ντ'Ορ - reverse
½ Ντ'Ορ
1802 - 1816
Χρυσός 0.900, 3.341g, ø 20.5mm
KM# 382
Κοπή
Πρωσία ½ Ντ'Ορ - obverseΠρωσία ½ Ντ'Ορ - reverse
½ Ντ'Ορ
1817
Χρυσός 0.900, 3.341g, ø 19mm
KM# 397
Κοπή
Πρωσία 1 Ντ'Ορ - obverseΠρωσία 1 Ντ'Ορ - reverse
1 Ντ'Ορ
1750 - 1759
Χρυσός 0.900, 6.682g, ø 23mm
KM# 260
Κοπή

Πρωσία 1 Ντ'Ορ - obverseΠρωσία 1 Ντ'Ορ - reverse
1 Ντ'Ορ
1750
Χρυσός 0.900, 6.682g, ø 23mm
KM# 259
Κοπή
Πρωσία 1 Ντ'Ορ - obverseΠρωσία 1 Ντ'Ορ - reverse
1 Ντ'Ορ
1752 - 1763
Χρυσός 0.900, 6.682g, ø 23mm
KM# 272
Κοπή
Πρωσία 1 Ντ'Ορ - obverseΠρωσία 1 Ντ'Ορ - reverse
1 Ντ'Ορ
1755 - 1757
Date below eagle
Χρυσός 0.900, 6.682g, ø 23mm
KM# 282
Κοπή

Πρωσία 1 Ντ'Ορ - obverseΠρωσία 1 Ντ'Ορ - reverse
1 Ντ'Ορ
1764 - 1775
Χρυσός 0.900, 6.682g, ø 23.5mm
KM# 309
Κοπή
Πρωσία 1 Ντ'Ορ - obverseΠρωσία 1 Ντ'Ορ - reverse
1 Ντ'Ορ
1775 - 1786
Χρυσός 0.900, 6.682g, ø 23.5mm
KM# 333
Κοπή
Πρωσία 1 Ντ'Ορ - obverseΠρωσία 1 Ντ'Ορ - reverse
1 Ντ'Ορ
1786 - 1797
Χρυσός 0.900, 6.682g, ø 23mm
KM# 349
Κοπή

Πρωσία 1 Ντ'Ορ - obverseΠρωσία 1 Ντ'Ορ - reverse
1 Ντ'Ορ
1797 - 1798
Χρυσός 0.900, 6.682g, ø 23mm
KM# 369
Κοπή
Πρωσία 1 Ντ'Ορ - obverseΠρωσία 1 Ντ'Ορ - reverse
1 Ντ'Ορ
1798 - 1816
Χρυσός 0.900, 6.682g, ø 23mm
KM# 371
Κοπή
Πρωσία 1 Ντ'Ορ - obverseΠρωσία 1 Ντ'Ορ - reverse
1 Ντ'Ορ
1817 - 1819
Χρυσός 0.900, 6.682g, ø 23mm
KM# 398
Κοπή

Πρωσία 2 Ντ'Ορ - obverseΠρωσία 2 Ντ'Ορ - reverse
2 Ντ'Ορ
1750 - 1751
Χρυσός 0.900, 13.363g
KM# 261
Κοπή
Πρωσία 2 Ντ'Ορ - obverseΠρωσία 2 Ντ'Ορ - reverse
2 Ντ'Ορ
1752
Χρυσός 0.900, 13.363g
KM# 273
Κοπή
Πρωσία 2 Ντ'Ορ - obverseΠρωσία 2 Ντ'Ορ - reverse
2 Ντ'Ορ
1753 - 1755
Χρυσός 0.900, 13.363g
KM# 277
Κοπή

No ImageNo Image
2 Ντ'Ορ
1756 - 1757
Χρυσός 0.900, 13.363g
KM# 283
Κοπή
Πρωσία 2 Ντ'Ορ - obverseΠρωσία 2 Ντ'Ορ - reverse
2 Ντ'Ορ
1764 - 1775
Χρυσός 0.900, 13.363g
KM# 310
Κοπή
Πρωσία 2 Ντ'Ορ - obverseΠρωσία 2 Ντ'Ορ - reverse
2 Ντ'Ορ
1776
Χρυσός 0.900, 13.363g
KM# 334
Κοπή

Πρωσία 2 Ντ'Ορ - obverseΠρωσία 2 Ντ'Ορ - reverse
2 Ντ'Ορ
1800 - 1814
Χρυσός 0.900, 13.363g
KM# 381
Κοπή

Πρωσία>Βασίλειο της Πρωσίας (Γρόσι)|1750 - 1820
 Χρονική Περίοδος

Πρωσία 1 Πφένινγκ - obverseΠρωσία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1751 - 1755
Χαλκός, 2.44g, ø 20mm
KM# 262
Τιμή: 0.12
Πρωσία 1 Πφένινγκ - obverseΠρωσία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1768 - 1770
Ασήμι, 0.65g, ø 14mm
KM# 319
Κοπή
Πρωσία 1 Πφένινγκ - obverseΠρωσία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1771 - 1786
Ασήμι, 0.65g, ø 14mm
KM# 326
Τιμή: 2.32

Πρωσία 1 Πφένινγκ - obverseΠρωσία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1787 - 1797
Monogram "FWR"
Ασήμι 0.520, 0.63g, ø 15mm
KM# 350
Κοπή
No ImageNo Image
1 Πφένινγκ
1788 - 1789
Monogram "FW"
Χαλκός, 3.25g, ø 21mm
KM# 353
Κοπή
Πρωσία 1 Πφένινγκ - obverseΠρωσία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1790 - 1797
Monogram "FW"
Χαλκός, 2.45g, ø 21mm
KM# 353a
Τιμή: 6

Πρωσία 1 Πφένινγκ - obverseΠρωσία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1799 - 1806
Ασήμι 0.520, 0.63g, ø 15mm
KM# 373
Κοπή
Πρωσία 1 Πφένινγκ - obverseΠρωσία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1799 - 1806
Φρειδερίκος Γουλιέλμος Β΄
Χαλκός, 2.45g, ø 21mm
KM# 372
Τιμή: 0.93
No ImageNo Image
1 Πφένινγκ
1804 - 1806
Frederick William III, small "W"
Ασήμι 0.520, 0.63g, ø 15mm
KM# 383
Κοπή

Πρωσία 1 Πφένινγκ - obverseΠρωσία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1810 - 1816
Χαλκός, 1.62g, ø 18mm
KM# 390
Τιμή: 0.7
Πρωσία 2 Πφένινγκ - obverseΠρωσία 2 Πφένινγκ - reverse
2 Πφένινγκ
1810 - 1816
Χαλκός, 3.24g, ø 21.8mm
KM# 391
Τιμή: 5.34
Πρωσία 3 Πφένιχ - obverseΠρωσία 3 Πφένιχ - reverse
3 Πφένιχ
1752 - 1761
Χαλκός, 7.31g, ø 26.5mm
KM# 267
Τιμή: 2.12

Πρωσία 3 Πφένιχ - obverseΠρωσία 3 Πφένιχ - reverse
3 Πφένιχ
1761 - 1762
Χαλκός, 4g, ø 24mm
KM# 290
Κοπή
Πρωσία 3 Πφένιχ - obverseΠρωσία 3 Πφένιχ - reverse
3 Πφένιχ
1764 - 1770
Ασήμι, 0.78g, ø 15mm
KM# 293
Τιμή: 0.63
No ImageNo Image
3 Πφένιχ
1770
Χαλκός, 7.36g, ø 24mm
KM# 325
Κοπή

Πρωσία 3 Πφένιχ - obverseΠρωσία 3 Πφένιχ - reverse
3 Πφένιχ
1772 - 1786
Ασήμι, 0.81g, ø 15.5mm
KM# 328
Τιμή: 50
Πρωσία 3 Πφένιχ - obverseΠρωσία 3 Πφένιχ - reverse
3 Πφένιχ
1787 - 1797
Ασήμι 0.125, 0.72g, ø 16mm
KM# 351
Κοπή
No ImageNo Image
3 Πφένιχ
1799 - 1804
Ασήμι 0.125, 0.72g, ø 16mm
KM# 374
Τιμή: 0.7

No ImageNo Image
3 Πφένιχ
1804 - 1806
Ασήμι 0.125, 0.72g, ø 16mm
KM# 384
Κοπή
No ImageNo Image
4 Πφένιχ
1752 - 1753
Ασήμι, 1.08g, ø 16mm
KM# A268
Κοπή
Πρωσία 4 Πφένιχ - obverseΠρωσία 4 Πφένιχ - reverse
4 Πφένιχ
1764 - 1766
Ασήμι, 1.04g, ø 18mm
KM# 323
Κοπή

No ImageNo Image
4 Πφένιχ
1764
Ασήμι, 1.04g, ø 16mm
KM# 294
Κοπή
Πρωσία 4 Πφένιχ - obverseΠρωσία 4 Πφένιχ - reverse
4 Πφένιχ
1774
Ασήμι, 1.08g, ø 17mm
KM# 324
Κοπή
Πρωσία 1 Σελίνι - obverseΠρωσία 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1752 - 1756
Ασήμι, 0.72g, ø 14.5mm
KM# 223.2
Τιμή: 46.59

No ImageNo Image
1 Σελίνι
1764
Ασήμι, 0.72g, ø 14mm
KM# A295.1
Κοπή
Πρωσία 1 Σελίνι - obverseΠρωσία 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1766 - 1770
Ασήμι, 0.72g, ø 15mm
KM# A316
Κοπή
Πρωσία 1 Σελίνι - obverseΠρωσία 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1771 - 1786
Ασήμι, 0.69g, ø 14.5mm
KM# A295.1a
Τιμή: 11.99

Πρωσία 1 Σελίνι - obverseΠρωσία 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1788
Ασήμι, 0.72g, ø 14mm
KM# 354
Κοπή
Πρωσία 1 Σελίνι - obverseΠρωσία 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1790 - 1797
Χαλκός, 2.6g, ø 20mm
KM# 357
Τιμή: 1.41
Πρωσία 1 Σελίνι - obverseΠρωσία 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1804 - 1806
Χαλκός, 2g, ø 21mm
KM# A385
Τιμή: 5

Πρωσία 1 Σελίνι - obverseΠρωσία 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1810
Χαλκός, 2.15g, ø 20.5mm
KM# B385
Τιμή: 4.04
Πρωσία ½ Γρόσι - obverseΠρωσία ½ Γρόσι - reverse
½ Γρόσι
1811
Χαλκός, 2.6g, ø 21mm
KM# A393
Τιμή: 7.42
No ImageNo Image
1 Γρόσι
1752
Ασήμι 0.500, 0.77g, ø 15mm
KM# B268
Κοπή

Πρωσία 1 Γρόσι - obverseΠρωσία 1 Γρόσι - reverse
1 Γρόσι
1752
Ασήμι 0.500, ø 17mm
KM# E268
Κοπή
Πρωσία 1 Γρόσι - obverseΠρωσία 1 Γρόσι - reverse
1 Γρόσι
1764 - 1770
Ασήμι 0.500, 0.831g, ø 16mm
KM# B295
Τιμή: 3.85
Πρωσία 1 Γρόσι - obverseΠρωσία 1 Γρόσι - reverse
1 Γρόσι
1764
Ασήμι 0.500, ø 19mm
KM# C295
Κοπή

Πρωσία 1 Γρόσι - obverseΠρωσία 1 Γρόσι - reverse
1 Γρόσι
1771 - 1786
Ασήμι 0.500, 0.866g, ø 16mm
KM# A327
Τιμή: 2.3
Πρωσία 1 Γρόσι - obverseΠρωσία 1 Γρόσι - reverse
1 Γρόσι
1787 - 1798
Ασήμι 0.500, 0.85g, ø 17mm
KM# 348
Τιμή: 80
Πρωσία 1 Γρόσι - obverseΠρωσία 1 Γρόσι - reverse
1 Γρόσι
1810 - 1811
Χαλκός, 5.2g, ø 23.5mm
KM# D385
Τιμή: 0.12

Πρωσία 2 Γρόσια - obverseΠρωσία 2 Γρόσια - reverse
2 Γρόσια
1752 - 1753
II GROSSUS
Ασήμι 0.500, 1.54g, ø 19.5mm
KM# C268
Κοπή
No ImageNo Image
2 Γρόσια
1752
Ασήμι 0.500, ø 20mm
KM# F268
Κοπή
No ImageNo Image
2 Γρόσια
1755 - 1757
Ασήμι 0.500, 1.54g, ø 19.5mm
KM# A279
Κοπή

No ImageNo Image
2 Γρόσια
1764
Ασήμι 0.500, ø 22mm
KM# D295
Κοπή
Πρωσία 2 Γρόσια - obverseΠρωσία 2 Γρόσια - reverse
2 Γρόσια
1764 - 1768
Ασήμι 0.500, 1.54g, ø 19mm
KM# A296
Τιμή: 10.52
Πρωσία 2 Γρόσια - obverseΠρωσία 2 Γρόσια - reverse
2 Γρόσια
1773
Ασήμι 0.500, 1.54g, ø 19mm
KM# A329
Τιμή: 4.61

Πρωσία 3 Γρόσια - obverseΠρωσία 3 Γρόσια - reverse
3 Γρόσια
1751 - 1754
Ασήμι 0.375, 1.51g, ø 22mm
KM# A263
Τιμή: 32
Πρωσία 3 Γρόσια - obverseΠρωσία 3 Γρόσια - reverse
3 Γρόσια
1765 - 1767
Ασήμι 0.375, 1.641g, ø 20mm
KM# 313
Τιμή: 17.5
Πρωσία 3 Γρόσια - obverseΠρωσία 3 Γρόσια - reverse
3 Γρόσια
1771 - 1786
Ασήμι 0.375, 1.64g, ø 19mm
KM# A328
Τιμή: 1.11

Πρωσία 3 Γρόσια - obverseΠρωσία 3 Γρόσια - reverse
3 Γρόσια
1779 - 1785
Denomination 3
Ασήμι 0.375, 1.64g, ø 19mm
KM# 337
Τιμή: 3.86
Πρωσία 3 Γρόσια - obverseΠρωσία 3 Γρόσια - reverse
3 Γρόσια
1800 - 1808
Ασήμι, 1.7g, ø 18.2mm
KM# 376
Τιμή: 0.83
Πρωσία 4 Γρόσια - obverseΠρωσία 4 Γρόσια - reverse
4 Γρόσια
1752
Ασήμι 0.500, ø 23mm
KM# G268
Κοπή

Πρωσία 4 Γρόσια - obverseΠρωσία 4 Γρόσια - reverse
4 Γρόσια
1796 - 1798
Ασήμι 0.520, 5.345g, ø 26mm
KM# 362
Τιμή: 9.4
Πρωσία 4 Γρόσια - obverseΠρωσία 4 Γρόσια - reverse
4 Γρόσια
1797 - 1809
Ασήμι 0.520, 5.345g, ø 26mm
KM# 370
Τιμή: 8.95
Πρωσία 4 Γρόσια - obverseΠρωσία 4 Γρόσια - reverse
4 Γρόσια
1816 - 1818
Ασήμι 0.520, 5.345g, ø 23mm
KM# 394
Τιμή: 15.21

Πρωσία 6 Γρόσια - obverseΠρωσία 6 Γρόσια - reverse
6 Γρόσια
1752
Ασήμι 0.500, 2.598g, ø 23mm
KM# D278
Τιμή: 18.5
Πρωσία 6 Γρόσια - obverseΠρωσία 6 Γρόσια - reverse
6 Γρόσια
1753 - 1757
Ασήμι 0.500, 3.118g, ø 23.5mm
KM# A277
Τιμή: 18.62
Πρωσία 6 Γρόσια - obverseΠρωσία 6 Γρόσια - reverse
6 Γρόσια
1753
Ασήμι 0.500, 3.118g, ø 23.5mm
KM# B277
Κοπή

Πρωσία 6 Γρόσια - obverseΠρωσία 6 Γρόσια - reverse
6 Γρόσια
1755 - 1756
Ασήμι 0.500, 3.118g, ø 25mm
KM# C279
Τιμή: 9.43
Πρωσία 6 Γρόσια - obverseΠρωσία 6 Γρόσια - reverse
6 Γρόσια
1756 - 1757
Ασήμι 0.500, 2.85g, ø 24mm
KM# A283
Τιμή: 20.8
Πρωσία 6 Γρόσια - obverseΠρωσία 6 Γρόσια - reverse
6 Γρόσια
1758
Ασήμι 0.438, 3.8g, ø 25mm
KM# D284
Κοπή

Πρωσία 6 Γρόσια - obverseΠρωσία 6 Γρόσια - reverse
6 Γρόσια
1763 - 1784
Ασήμι 0.500, 3.118g, ø 23mm
KM# A297
Τιμή: 8
Πρωσία 8 Γρόσια - obverseΠρωσία 8 Γρόσια - reverse
8 Γρόσια
1753 - 1763
Ασήμι 0.500
KM# 274
Κοπή
Πρωσία 12 Γρόσια - obverseΠρωσία 12 Γρόσια - reverse
12 Γρόσια
1758
Ασήμι 0.520, 8g, ø 30mm
KM# E284
Τιμή: 120

Πρωσία 18 Γρόσια - obverseΠρωσία 18 Γρόσια - reverse
18 Γρόσια
1751 - 1755
Ασήμι 0.500, 5.92g, ø 27mm
KM# A266
Τιμή: 30
Πρωσία 18 Γρόσια - obverseΠρωσία 18 Γρόσια - reverse
18 Γρόσια
1753
Ασήμι 0.500, 5.92g, ø 27mm
KM# C277
Κοπή
Πρωσία 18 Γρόσια - obverseΠρωσία 18 Γρόσια - reverse
18 Γρόσια
1755 - 1759
Ασήμι 0.500, 5.864g, ø 28mm
KM# D279
Κοπή

Πρωσία 18 Γρόσια - obverseΠρωσία 18 Γρόσια - reverse
18 Γρόσια
1764 - 1765
Ασήμι 0.500, 5.939g, ø 26.5mm
KM# B300
Κοπή

Πρωσία>Province of Silesia|1743 - 1810
 Χρονική Περίοδος

Πρωσία ½ Κρόιτσερ - obverseΠρωσία ½ Κρόιτσερ - reverse
½ Κρόιτσερ
1788 - 1797
Χαλκός, 4g, ø 21.7mm
KM# 1053
Τιμή: 23.35
No ImageNo Image
½ Κρόιτσερ
1806
Χαλκός, 4g, ø 21.7mm
KM# 1062
Κοπή
No ImageNo Image
1 Δηνάριο
1746 - 1747
Ασήμι, 1.15g, ø 17mm
KM# 927
Κοπή

Πρωσία 1 Κρέουζερ - obverseΠρωσία 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1745 - 1747
Ασήμι, 0.8g, ø 15mm
KM# 912
Κοπή
No ImageNo Image
1 Κρέουζερ
1752
Ασήμι, 0.8g, ø 15mm
KM# 957
Κοπή
Πρωσία 1 Κρέουζερ - obverseΠρωσία 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1752 - 1763
Ασήμι, 0.8g, ø 15mm
KM# 960
Κοπή

Πρωσία 1 Κρέουζερ - obverseΠρωσία 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1766 - 1767
Ασήμι, 0.8g, ø 15mm
KM# 1011
Κοπή
Πρωσία 1 Κρέουζερ - obverseΠρωσία 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1771 - 1786
Ασήμι, 0.85g, ø 15mm
KM# 1020
Κοπή
Πρωσία 1 Κρέουζερ - obverseΠρωσία 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1787 - 1797
Ασήμι, 0.85g, ø 15mm
KM# 1047
Κοπή

No ImageNo Image
1 Κρέουζερ
1806 - 1808
Ασήμι, 0.85g, ø 15mm
KM# 1065
Κοπή
No ImageNo Image
1 Κρέουζερ
1810
Ασήμι, 0.85g, ø 15mm
KM# 1074
Κοπή
Πρωσία 3 Κρέουζερ - obverseΠρωσία 3 Κρέουζερ - reverse
3 Κρέουζερ
1743
Ασήμι, 1.67g, ø 19mm
KM# 891
Κοπή

Πρωσία 3 Κρέουζερ - obverseΠρωσία 3 Κρέουζερ - reverse
3 Κρέουζερ
1752 - 1763
Ασήμι, 1.67g, ø 19mm
KM# 966
Τιμή: 28.25
No ImageNo Image
3 Κρέουζερ
1752
Ασήμι, 1.67g, ø 19mm
KM# 963
Κοπή
Πρωσία 3 Κρέουζερ - obverseΠρωσία 3 Κρέουζερ - reverse
3 Κρέουζερ
1764 - 1765
Ασήμι, 1.67g, ø 20mm
KM# 1002
Κοπή

Πρωσία 3 Κρέουζερ - obverseΠρωσία 3 Κρέουζερ - reverse
3 Κρέουζερ
1771 - 1786
Ασήμι, 1.44g, ø 19mm
KM# 1023
Τιμή: 2.92
Πρωσία 1 Γρόσι - obverseΠρωσία 1 Γρόσι - reverse
1 Γρόσι
1752 - 1757
Ασήμι
KM# 972
Τιμή: 32.92
Πρωσία 1 Γρόσι - obverseΠρωσία 1 Γρόσι - reverse
1 Γρόσι
1769 - 1770
Ασήμι
KM# 1014a
Κοπή

No ImageNo Image
1 Γρόσι
1769
Ασήμι
KM# 1014
Κοπή
No ImageNo Image
1 Γρόσι
1771 - 1786
Ασήμι
KM# 1014b
Κοπή
Πρωσία 1 Γρόσι - obverseΠρωσία 1 Γρόσι - reverse
1 Γρόσι
1787 - 1797
Ασήμι, 0.45g, ø 15mm
KM# 1050
Τιμή: 1.35

No ImageNo Image
1 Γρόσι
1797 - 1809
Ασήμι, ø 9mm
KM# 1059
Κοπή
Πρωσία 6 Κρέουζερ - obverseΠρωσία 6 Κρέουζερ - reverse
6 Κρέουζερ
1743 - 1747
Ασήμι
KM# 894
Κοπή
Πρωσία 6 Κρέουζερ - obverseΠρωσία 6 Κρέουζερ - reverse
6 Κρέουζερ
1755 - 1756
Ασήμι
KM# 978
Κοπή

Πρωσία 6 Κρέουζερ - obverseΠρωσία 6 Κρέουζερ - reverse
6 Κρέουζερ
1755 - 1757
Ασήμι
KM# 981
Κοπή
Πρωσία 9 Κρόιτσερ - obverseΠρωσία 9 Κρόιτσερ - reverse
9 Κρόιτσερ
1808
Ασήμι
KM# 1068
Τιμή: 32.9
Πρωσία 2 Γρόσια - obverseΠρωσία 2 Γρόσια - reverse
2 Γρόσια
1745 - 1754
Ασήμι, 1.1g, ø 18mm
KM# 921
Κοπή

Πρωσία 2 Γρόσια - obverseΠρωσία 2 Γρόσια - reverse
2 Γρόσια
1771 - 1786
Ασήμι, 1.3g, ø 18mm
KM# 1029
Κοπή
Πρωσία 15 Κρόιτσερ - obverseΠρωσία 15 Κρόιτσερ - reverse
15 Κρόιτσερ
1743 - 1746
Ασήμι
KM# 897
Κοπή
Πρωσία 18 Κρόιτσερ - obverseΠρωσία 18 Κρόιτσερ - reverse
18 Κρόιτσερ
1752 - 1758
Ασήμι 0.563, 5.5g, ø 28mm
KM# 969
Κοπή

Πρωσία 18 Κρόιτσερ - obverseΠρωσία 18 Κρόιτσερ - reverse
18 Κρόιτσερ
1808
Ασήμι 0.563, 5.5g, ø 28mm
KM# 1071
Κοπή
Πρωσία ½ Ντ'Ορ - obverseΠρωσία ½ Ντ'Ορ - reverse
½ Ντ'Ορ
1750 - 1753
Χρυσός 0.900, 3.325g
KM# 939
Κοπή
Πρωσία ½ Ντ'Ορ - obverseΠρωσία ½ Ντ'Ορ - reverse
½ Ντ'Ορ
1757 - 1775
Χρυσός 0.900, 3.325g
KM# 996
Κοπή

No ImageNo Image
½ Ντ'Ορ
1776 - 1777
Χρυσός 0.900, 3.325g
KM# 996a
Κοπή
Πρωσία 1 Ντ'Ορ - obverseΠρωσία 1 Ντ'Ορ - reverse
1 Ντ'Ορ
1744 - 1748
Χρυσός 0.900, 6.65g
KM# 909
Κοπή
Πρωσία 1 Ντ'Ορ - obverseΠρωσία 1 Ντ'Ορ - reverse
1 Ντ'Ορ
1746 - 1748
Crowned eagle on reverse
Χρυσός 0.900, 6.65g
KM# 930
Κοπή

Πρωσία 1 Ντ'Ορ - obverseΠρωσία 1 Ντ'Ορ - reverse
1 Ντ'Ορ
1750 - 1764
Χρυσός 0.900, 6.65g
KM# 948
Κοπή
Πρωσία 1 Ντ'Ορ - obverseΠρωσία 1 Ντ'Ορ - reverse
1 Ντ'Ορ
1764 - 1775
Χρυσός 0.900, 6.65g
KM# 1005
Κοπή
No ImageNo Image
1 Ντ'Ορ
1776 - 1786
Χρυσός 0.900, 6.65g
KM# 1005a
Κοπή

Πρωσία 2 Ντ'Ορ - obverseΠρωσία 2 Ντ'Ορ - reverse
2 Ντ'Ορ
1747 - 1749
Χρυσός 0.900, 13.3g
KM# 933
Κοπή
No ImageNo Image
2 Ντ'Ορ
1751 - 1752
Χρυσός 0.900, 13.3g
KM# 954
Κοπή

uCoin