+

Κιργιστάν > Κατάλογος Νομισμάτων

Κιργιστάν 1 Τγιγν - obverseΚιργιστάν 1 Τγιγν - reverse
1 Τγιγν 2008
Χαλκοαλουμίνιο
, 1g, ø 13.98mm
Κιργιστάν - KM# 11
Δημοκρατία της Κυργηζίας
Τιμή: € 1.37
Κιργιστάν 10 Τγιγν - obverseΚιργιστάν 10 Τγιγν - reverse
10 Τγιγν 2008
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας
, 1.3g, ø 15mm
Κιργιστάν - KM# 12
Δημοκρατία της Κυργηζίας
Τιμή: € 0.31
Κιργιστάν 50 Τγιγν - obverseΚιργιστάν 50 Τγιγν - reverse
50 Τγιγν 2008
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας
, 1.8g, ø 17mm
Κιργιστάν - KM# 13
Δημοκρατία της Κυργηζίας
Τιμή: € 0.31
Κιργιστάν 1 Σόμ - obverseΚιργιστάν 1 Σόμ - reverse
1 Σόμ 2008
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας
, 2.5g, ø 19mm
Κιργιστάν - KM# 14
Δημοκρατία της Κυργηζίας
Τιμή: € 0.32
Κιργιστάν 3 Σόμ - obverseΚιργιστάν 3 Σόμ - reverse
3 Σόμ 2008
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας
, 3.2g, ø 21mm
Κιργιστάν - KM# 15
Δημοκρατία της Κυργηζίας
Τιμή: € 0.32
Κιργιστάν 5 Σόμ - obverseΚιργιστάν 5 Σόμ - reverse
5 Σόμ 2008
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας
, 4.2g, ø 23mm
Κιργιστάν - KM# 16
Δημοκρατία της Κυργηζίας
Τιμή: € 0.32
Κιργιστάν 10 Σόμ - obverseΚιργιστάν 10 Σόμ - reverse
10 Σόμ 2009
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας
, 5.4g, ø 24.5mm
Κιργιστάν - KM# 43
Δημοκρατία της Κυργηζίας
Τιμή: € 0.87
Κιργιστάν 1 Σόμ - obverseΚιργιστάν 1 Σόμ - reverse
1 Σόμ 2017
The Era of the Kyrgyz Khanate - Heavy Armed Warrior Kyrgyz Khaganate
Χαλκονικέλιο
, 12g, ø 30mm
Κιργιστάν - UC# 206
Δημοκρατία της Κυργηζίας
Τιμή: € 12.29
Κιργιστάν 1 Σόμ - obverseΚιργιστάν 1 Σόμ - reverse
1 Σόμ 2016
The Era of the Kyrgyz Khanate - Lightly Armed Warrior Kyrgyz Khaganate
Χαλκονικέλιο
, 12g, ø 30mm
Κιργιστάν - UC# 205
Δημοκρατία της Κυργηζίας
Τιμή: € 11.24
Κιργιστάν 1 Σόμ - obverseΚιργιστάν 1 Σόμ - reverse
1 Σόμ 2014
The Era of the Kyrgyz Khanate - Bars-Bek
Χαλκονικέλιο
, 12g, ø 30mm
Κιργιστάν - UC# 202
Δημοκρατία της Κυργηζίας
Τιμή: € 6.94
Κιργιστάν 1 Σόμ - obverseΚιργιστάν 1 Σόμ - reverse
1 Σόμ 2014
Historical and Architectural Monuments - Manastin Khumbuzu
Χαλκονικέλιο
, 12g, ø 30mm
Κιργιστάν - UC# 201
Δημοκρατία της Κυργηζίας
Τιμή: € 6.22
Κιργιστάν 1 Σόμ - obverseΚιργιστάν 1 Σόμ - reverse
1 Σόμ 2013
Historical and Architectural Monuments - Saimaluu Tash
Χαλκονικέλιο
, 12g, ø 30mm
Κιργιστάν - KM# 51
Δημοκρατία της Κυργηζίας
Τιμή: € 6.68
uCoin