+

Π.Γ.Δ. Μακεδονίας > Κατάλογος Νομισμάτων

Π.Γ.Δ. Μακεδονίας 50 Ντένι - obverseΠ.Γ.Δ. Μακεδονίας 50 Ντένι - reverse
50 Ντένι 1993
Ορείχαλκος
, 4.05g, ø 21.5mm
Π.Γ.Δ. Μακεδονίας - KM# 1
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Τιμή: € 0.64
Π.Γ.Δ. Μακεδονίας 1 Δηνάριο - obverseΠ.Γ.Δ. Μακεδονίας 1 Δηνάριο - reverse
1 Δηνάριο 2016
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας
, 5.1g, ø 23.7mm
Π.Γ.Δ. Μακεδονίας - UC# 1
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Τιμή: € 0.81
Π.Γ.Δ. Μακεδονίας 1 Δηνάριο - obverseΠ.Γ.Δ. Μακεδονίας 1 Δηνάριο - reverse
1 Δηνάριο 2000
Copper-Zinc-Nickel
, 5.1g, ø 23.8mm
Π.Γ.Δ. Μακεδονίας - KM# 27
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Τιμή: € 1.52
Π.Γ.Δ. Μακεδονίας 1 Δηνάριο - obverseΠ.Γ.Δ. Μακεδονίας 1 Δηνάριο - reverse
1 Δηνάριο 1993-2014
Ορείχαλκος
, 5.15g, ø 23.7mm
Π.Γ.Δ. Μακεδονίας - KM# 2
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Τιμή: € 0.29 - 0.76
Π.Γ.Δ. Μακεδονίας 2 Δηνάρια - obverseΠ.Γ.Δ. Μακεδονίας 2 Δηνάρια - reverse
2 Δηνάρια 1993-2014
Ορείχαλκος
, 6.25g, ø 25.5mm
Π.Γ.Δ. Μακεδονίας - KM# 3
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Τιμή: € 0.34 - 0.85
Π.Γ.Δ. Μακεδονίας 5 Δηνάρια - obverseΠ.Γ.Δ. Μακεδονίας 5 Δηνάρια - reverse
5 Δηνάρια 1993-2008
Ορείχαλκος
, 7.25g, ø 27.5mm
Π.Γ.Δ. Μακεδονίας - KM# 4
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Τιμή: € 0.57 - 0.7
Π.Γ.Δ. Μακεδονίας 10 Δηνάρια - obverseΠ.Γ.Δ. Μακεδονίας 10 Δηνάρια - reverse
10 Δηνάρια 2008-2017
Copper-Zinc-Nickel
, 6.6g, ø 24.5mm
Π.Γ.Δ. Μακεδονίας - KM# 31
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Τιμή: € 0.66 - 2.84
Π.Γ.Δ. Μακεδονίας 50 Δηνάρια - obverseΠ.Γ.Δ. Μακεδονίας 50 Δηνάρια - reverse
50 Δηνάρια 2008
Copper-Zinc-Nickel
, 7.7g, ø 26.5mm
Π.Γ.Δ. Μακεδονίας - KM# 32
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Τιμή: € 1.31
Π.Γ.Δ. Μακεδονίας 1 Δηνάριο - obverseΠ.Γ.Δ. Μακεδονίας 1 Δηνάριο - reverse
1 Δηνάριο 2000
2000th Anniversary of Christianity
Ορείχαλκος
, 5.15g, ø 23.7mm
Π.Γ.Δ. Μακεδονίας - KM# 9
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Τιμή: € 1.52
Π.Γ.Δ. Μακεδονίας 1 Δηνάριο - obverseΠ.Γ.Δ. Μακεδονίας 1 Δηνάριο - reverse
1 Δηνάριο 1995
50th Anniversary - FAO, Brass /yellow color/
Ορείχαλκος
, 5.15g, ø 23.7mm
Π.Γ.Δ. Μακεδονίας - KM# 5
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Τιμή: € 0.92
Π.Γ.Δ. Μακεδονίας 1 Δηνάριο - obverseΠ.Γ.Δ. Μακεδονίας 1 Δηνάριο - reverse
1 Δηνάριο 1995
50th Anniversary - FAO, Copper-Nickel-Zinc /gray color/
Copper-Zinc-Nickel
, 5.15g, ø 23.7mm
Π.Γ.Δ. Μακεδονίας - KM# 5a
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Τιμή: € 0.74
Π.Γ.Δ. Μακεδονίας 2 Δηνάρια - obverseΠ.Γ.Δ. Μακεδονίας 2 Δηνάρια - reverse
2 Δηνάρια 1995
50th Anniversary - FAO, Brass /yellow color/
Ορείχαλκος
, 6.25g, ø 25.5mm
Π.Γ.Δ. Μακεδονίας - KM# 6
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Τιμή: € 0.95
uCoin