Πακιστάν
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Πακιστάν - Κατάλογος Νομισμάτων

Πακιστάν>Ισλαμική Δημοκρατία|1961 - 2019
 Χρονική Περίοδος

Πακιστάν 1 Πάισα - obverseΠακιστάν 1 Πάισα - reverse
1 Πάισα
1961 - 1963
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.4g, ø 16mm
KM# 17
Τιμή: 0.7
Πακιστάν 1 Πάισα - obverseΠακιστάν 1 Πάισα - reverse
1 Πάισα
1961
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.4g, ø 16mm
KM# 16
Τιμή: 0.76
Πακιστάν 1 Πάισα - obverseΠακιστάν 1 Πάισα - reverse
1 Πάισα
1964 - 1965
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.5g, ø 17mm
KM# 24
Τιμή: 0.61

Πακιστάν 1 Πάισα - obverseΠακιστάν 1 Πάισα - reverse
1 Πάισα
1965 - 1967
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 1.5g, ø 17mm
KM# 24a
Τιμή: 0.72
Πακιστάν 1 Πάισα - obverseΠακιστάν 1 Πάισα - reverse
1 Πάισα
1967 - 1973
Αλουμίνιο, 0.6g, ø 17mm
KM# 29
Τιμή: 0.29
Πακιστάν 1 Πάισα - obverseΠακιστάν 1 Πάισα - reverse
1 Πάισα
1974 - 1979
Αλουμίνιο, 0.6g, ø 17mm
KM# 33
Τιμή: 0.29

Πακιστάν 2 Πάισα - obverseΠακιστάν 2 Πάισα - reverse
2 Πάισα
1964 - 1966
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.25g, ø 18mm
KM# 25
Τιμή: 0.39
Πακιστάν 2 Πάισα - obverseΠακιστάν 2 Πάισα - reverse
2 Πάισα
1966 - 1968
Αλουμίνιο, 0.75g, ø 18mm
KM# 28
Τιμή: 0.37
Πακιστάν 2 Πάισα - obverseΠακιστάν 2 Πάισα - reverse
2 Πάισα
1968 - 1974
Αλουμίνιο, 0.75g, ø 18mm
KM# 25a
Τιμή: 0.35

Πακιστάν 2 Πάισα - obverseΠακιστάν 2 Πάισα - reverse
2 Πάισα
1974 - 1976
Αλουμίνιο, 1g, ø 19.3mm
KM# 34
Τιμή: 0.37
Πακιστάν 5 Πάισα - obverseΠακιστάν 5 Πάισα - reverse
5 Πάισα
1961 - 1963
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 2.75g, ø 21mm
KM# 19
Τιμή: 0.3
Πακιστάν 5 Πάισα - obverseΠακιστάν 5 Πάισα - reverse
5 Πάισα
1961
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 2.75g, ø 21mm
KM# 18
Τιμή: 1.19

Πακιστάν 5 Πάισα - obverseΠακιστάν 5 Πάισα - reverse
5 Πάισα
1964 - 1974
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 2.75g, ø 21mm
KM# 26
Τιμή: 0.36
Πακιστάν 5 Πάισα - obverseΠακιστάν 5 Πάισα - reverse
5 Πάισα
1974 - 1981
Crescent with monument under lettering
Αλουμίνιο, 1g, ø 21mm
KM# 35
Τιμή: 0.27
Πακιστάν 5 Πάισα - obverseΠακιστάν 5 Πάισα - reverse
5 Πάισα
1981 - 1996
Αλουμίνιο, 1g, ø 19.12mm
KM# 52
Τιμή: 0.2

Πακιστάν 10 Πάισα - obverseΠακιστάν 10 Πάισα - reverse
10 Πάισα
1961
Χαλκονικέλιο, 4.75g, ø 23mm
KM# 20
Τιμή: 0.71
Πακιστάν 10 Πάισα - obverseΠακιστάν 10 Πάισα - reverse
10 Πάισα
1961 - 1963
Χαλκονικέλιο, 4.75g, ø 23mm
KM# 21
Τιμή: 0.79
Πακιστάν 10 Πάισα - obverseΠακιστάν 10 Πάισα - reverse
10 Πάισα
1964 - 1968
Χαλκονικέλιο, 4.75g, ø 23mm
KM# 27
Τιμή: 0.54

Πακιστάν 10 Πάισα - obverseΠακιστάν 10 Πάισα - reverse
10 Πάισα
1969 - 1974
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 22mm
KM# 31
Τιμή: 0.33
Πακιστάν 10 Πάισα - obverseΠακιστάν 10 Πάισα - reverse
10 Πάισα
1974 - 1981
Αλουμίνιο, 1.25g, ø 22mm
KM# 36
Τιμή: 0.32
Πακιστάν 10 Πάισα - obverseΠακιστάν 10 Πάισα - reverse
10 Πάισα
1981 - 1996
Αλουμίνιο, 1.25g, ø 22mm
KM# 53
Τιμή: 0.32

Πακιστάν 25 Πάισα - obverseΠακιστάν 25 Πάισα - reverse
25 Πάισα
1963 - 1967
Νικέλιο, 2.9g, ø 19mm
KM# 22
Τιμή: 0.84
Πακιστάν 25 Πάισα - obverseΠακιστάν 25 Πάισα - reverse
25 Πάισα
1967 - 1974
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 20mm
KM# 30
Τιμή: 0.36
Πακιστάν 25 Πάισα - obverseΠακιστάν 25 Πάισα - reverse
25 Πάισα
1975 - 1981
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 20mm
KM# 37
Τιμή: 0.29

Πακιστάν 25 Πάισα - obverseΠακιστάν 25 Πάισα - reverse
25 Πάισα
1981 - 1996
Χαλκονικέλιο, 2.5g, ø 18mm
KM# 58
Τιμή: 0.29
Πακιστάν 50 Πάισα - obverseΠακιστάν 50 Πάισα - reverse
50 Πάισα
1963 - 1969
Νικέλιο, 5.8g, ø 24mm
KM# 23
Τιμή: 0.65
Πακιστάν 50 Πάισα - obverseΠακιστάν 50 Πάισα - reverse
50 Πάισα
1969 - 1974
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 22mm
KM# 32
Τιμή: 0.33

Πακιστάν 50 Πάισα - obverseΠακιστάν 50 Πάισα - reverse
50 Πάισα
1975 - 1981
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 23mm
KM# 38
Τιμή: 0.26
Πακιστάν 50 Πάισα - obverseΠακιστάν 50 Πάισα - reverse
50 Πάισα
1981 - 1996
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21.1mm
KM# 54
Τιμή: 0.14
Πακιστάν 1 Ρουπία - obverseΠακιστάν 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1979 - 1981
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 26.5mm
KM# 57.1
Τιμή: 1.52

Πακιστάν 1 Ρουπία - obverseΠακιστάν 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1981 - 1991
Χαλκονικέλιο, 6g, ø 25mm
KM# 57.2
Τιμή: 0.28
Πακιστάν 1 Ρουπία - obverseΠακιστάν 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1998 - 2006
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4g, ø 20mm
KM# 62
Τιμή: 0.2
Πακιστάν 1 Ρουπία - obverseΠακιστάν 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
2007 - 2019
Αλουμίνιο, 1.75g, ø 20mm
KM# 67
Τιμή: 0.23

Πακιστάν 2 Ρουπίες - obverseΠακιστάν 2 Ρουπίες - reverse
2 Ρουπίες
1998 - 1999
Νικέλιο - Μπρούντζος, 4g, ø 22.5mm
KM# 63
Τιμή: 0.55
Πακιστάν 2 Ρουπίες - obverseΠακιστάν 2 Ρουπίες - reverse
2 Ρουπίες
1999 - 2006
Νικέλιο - Μπρούντζος, 5g, ø 22.5mm
KM# 64
Τιμή: 0.32
Πακιστάν 2 Ρουπίες - obverseΠακιστάν 2 Ρουπίες - reverse
2 Ρουπίες
2007 - 2018
Αλουμίνιο, 2.6g, ø 22.5mm
KM# 68
Τιμή: 0.23

Πακιστάν 5 Ρουπίες - obverseΠακιστάν 5 Ρουπίες - reverse
5 Ρουπίες
2002 - 2006
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 24mm
KM# 65
Τιμή: 0.39
Πακιστάν 5 Ρουπίες - obverseΠακιστάν 5 Ρουπίες - reverse
5 Ρουπίες
2015 - 2018
Ορείχαλκος, 3g, ø 18.5mm
KM# 75
Τιμή: 0.78
Πακιστάν 10 Ρουπίες - obverseΠακιστάν 10 Ρουπίες - reverse
10 Ρουπίες
2016 - 2018
Ορείχαλκος, 5.5g, ø 25.5mm
KM# 77
Τιμή: 1.91

Πακιστάν>Κυριαρχία του Πακιστάν|1948 - 1960
 Χρονική Περίοδος

Πακιστάν 1 Πάι - obverseΠακιστάν 1 Πάι - reverse
1 Πάι
1951 - 1957
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.25g, ø 15.87mm
KM# 11
Τιμή: 1.15
Πακιστάν 1 Πίς - obverseΠακιστάν 1 Πίς - reverse
1 Πίς
1948 - 1952
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.95g, ø 21.3mm
KM# 1
Τιμή: 1.01
Πακιστάν 1 Πίς - obverseΠακιστάν 1 Πίς - reverse
1 Πίς
1953 - 1959
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 2.3g, ø 20.59mm
KM# 12
Τιμή: 0.42

Πακιστάν 1/2 Αννα - obverseΠακιστάν 1/2 Αννα - reverse
1/2 Αννα
1948 - 1951
Χαλκονικέλιο, 2.9g, ø 19.8mm
KM# 2
Τιμή: 0.82
Πακιστάν 1/2 Αννα - obverseΠακιστάν 1/2 Αννα - reverse
1/2 Αννα
1953 - 1958
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 2.5g, ø 19.8mm
KM# 13
Τιμή: 1.86
Πακιστάν 1 Αννα - obverseΠακιστάν 1 Αννα - reverse
1 Αννα
1948 - 1952
Χαλκονικέλιο, 3.75g, ø 21mm
KM# 3
Τιμή: 1.03

Πακιστάν 1 Αννα - obverseΠακιστάν 1 Αννα - reverse
1 Αννα
1950
Χαλκονικέλιο, 3.75g, ø 21mm
KM# 8
Τιμή: 4.33
Πακιστάν 1 Αννα - obverseΠακιστάν 1 Αννα - reverse
1 Αννα
1953 - 1958
Χαλκονικέλιο, 2.9g, ø 19.5mm
KM# 14
Τιμή: 0.85
Πακιστάν 2 Αννας - obverseΠακιστάν 2 Αννας - reverse
2 Αννας
1948 - 1951
Χαλκονικέλιο, 5.8g, ø 25.4mm
KM# 4
Τιμή: 1.63

Πακιστάν 2 Αννας - obverseΠακιστάν 2 Αννας - reverse
2 Αννας
1950
Χαλκονικέλιο, 5.8g, ø 25.4mm
KM# 9
Τιμή: 1.7
Πακιστάν 2 Αννας - obverseΠακιστάν 2 Αννας - reverse
2 Αννας
1953 - 1959
Χαλκονικέλιο, 5.8g, ø 25.4mm
KM# 15
Τιμή: 1.06
Πακιστάν 1/4 Ρουπία - obverseΠακιστάν 1/4 Ρουπία - reverse
1/4 Ρουπία
1948 - 1951
Νικέλιο, 2.75g, ø 19mm
KM# 5
Τιμή: 0.98

Πακιστάν 1/4 Ρουπία - obverseΠακιστάν 1/4 Ρουπία - reverse
1/4 Ρουπία
1950
Νικέλιο, 2.75g, ø 19mm
KM# 10
Τιμή: 2.34
Πακιστάν 1/2 Ρουπία - obverseΠακιστάν 1/2 Ρουπία - reverse
1/2 Ρουπία
1948 - 1951
Νικέλιο, 6g, ø 24mm
KM# 6
Τιμή: 0.82
Πακιστάν 1 Ρουπία - obverseΠακιστάν 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1948 - 1949
Νικέλιο, 11.5g, ø 28mm
KM# 7
Τιμή: 2.13

uCoin