Ινδονησία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Ινδονησία - Κατάλογος Νομισμάτων

Ινδονησία>Δημοκρατία της Ινδονησίας|1965 - 2017
 Χρονική Περίοδος

Ινδονησία 1 Ρουπία - obverseΙνδονησία 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1970
Αλουμίνιο, 1.44g, ø 22mm
KM# 20
Τιμή: 0.62
Ινδονησία 2 Ρουπίες - obverseΙνδονησία 2 Ρουπίες - reverse
2 Ρουπίες
1970
Αλουμίνιο, 2.3g, ø 26mm
KM# 21
Τιμή: 1.34
Ινδονησία 5 Ρουπίες - obverseΙνδονησία 5 Ρουπίες - reverse
5 Ρουπίες
1970
Αλουμίνιο, 2.8g, ø 28mm
KM# 22
Τιμή: 0.33

Ινδονησία 5 Ρουπίες - obverseΙνδονησία 5 Ρουπίες - reverse
5 Ρουπίες
1974
ΦΑΟ
Αλουμίνιο, 3g, ø 28.6mm
KM# 37
Τιμή: 0.39
Ινδονησία 5 Ρουπίες - obverseΙνδονησία 5 Ρουπίες - reverse
5 Ρουπίες
1979 - 1996
Family Planning Program
Αλουμίνιο, 1.4g, ø 23mm
KM# 43
Τιμή: 0.54
Ινδονησία 10 Ρουπίες - obverseΙνδονησία 10 Ρουπίες - reverse
10 Ρουπίες
1971
Χαλκονικέλιο, 1.77g, ø 15.6mm
KM# 33
Τιμή: 0.31

Ινδονησία 10 Ρουπίες - obverseΙνδονησία 10 Ρουπίες - reverse
10 Ρουπίες
1974
National Saving Program
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 4g, ø 22mm
KM# 38
Τιμή: 0.41
Ινδονησία 10 Ρουπίες - obverseΙνδονησία 10 Ρουπίες - reverse
10 Ρουπίες
1979
National Saving Program
Αλουμίνιο, 1.9g, ø 25mm
KM# 44
Τιμή: 0.29
Ινδονησία 25 Ρουπίες - obverseΙνδονησία 25 Ρουπίες - reverse
25 Ρουπίες
1971
Χαλκονικέλιο, 3.5g, ø 20mm
KM# 34
Τιμή: 0.21

Ινδονησία 25 Ρουπίες - obverseΙνδονησία 25 Ρουπίες - reverse
25 Ρουπίες
1991 - 1996
Αλουμίνιο, 1.25g, ø 18.01mm
KM# 55
Τιμή: 0.25
Ινδονησία 50 Ρουπίες - obverseΙνδονησία 50 Ρουπίες - reverse
50 Ρουπίες
1971
Χαλκονικέλιο, 6g, ø 24mm
KM# 35
Τιμή: 0.28
Ινδονησία 50 Ρουπίες - obverseΙνδονησία 50 Ρουπίες - reverse
50 Ρουπίες
1991 - 1998
Χαλκοαλουμίνιο, 3.2g, ø 19.94mm
KM# 52
Τιμή: 0.17

Ινδονησία 50 Ρουπίες - obverseΙνδονησία 50 Ρουπίες - reverse
50 Ρουπίες
1999 - 2002
Αλουμίνιο, 1.35g, ø 19.95mm
KM# 60
Τιμή: 0.06
Ινδονησία 100 Ρουπίες - obverseΙνδονησία 100 Ρουπίες - reverse
100 Ρουπίες
1973
Χαλκονικέλιο, 9.75g, ø 28.54mm
KM# 36
Τιμή: 0.5
Ινδονησία 100 Ρουπίες - obverseΙνδονησία 100 Ρουπίες - reverse
100 Ρουπίες
1978
Forestry for prosperity
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 28.5mm
KM# 42
Τιμή: 0.32

Ινδονησία 100 Ρουπίες - obverseΙνδονησία 100 Ρουπίες - reverse
100 Ρουπίες
1991 - 1998
Χαλκοαλουμίνιο, 4.15g, ø 22mm
KM# 53
Τιμή: 0.2
Ινδονησία 100 Ρουπίες - obverseΙνδονησία 100 Ρουπίες - reverse
100 Ρουπίες
1999 - 2005
Αλουμίνιο, 1.79g, ø 23mm
KM# 61
Τιμή: 0.18
Ινδονησία 100 Ρουπίες - obverseΙνδονησία 100 Ρουπίες - reverse
100 Ρουπίες
2016
Αλουμίνιο, 1.79g, ø 23mm
KM# 71
Τιμή: 0.41

Ινδονησία 200 Ρουπίες - obverseΙνδονησία 200 Ρουπίες - reverse
200 Ρουπίες
2003
Αλουμίνιο, 2.4g, ø 25mm
KM# 66
Τιμή: 0.34
Ινδονησία 200 Ρουπίες - obverseΙνδονησία 200 Ρουπίες - reverse
200 Ρουπίες
2016
Αλουμίνιο, 2.38g, ø 25mm
KM# 72
Τιμή: 0.44
Ινδονησία 500 Ρουπίες - obverseΙνδονησία 500 Ρουπίες - reverse
500 Ρουπίες
1991 - 1992
Χαλκοαλουμίνιο, 5.3g, ø 23.95mm
KM# 54
Τιμή: 0.64

Ινδονησία 500 Ρουπίες - obverseΙνδονησία 500 Ρουπίες - reverse
500 Ρουπίες
1997 - 2003
Χαλκοαλουμίνιο, 5.35g, ø 24mm
KM# 59
Τιμή: 0.23
Ινδονησία 500 Ρουπίες - obverseΙνδονησία 500 Ρουπίες - reverse
500 Ρουπίες
2003
Αλουμίνιο, 3.05g, ø 27.2mm
KM# 67
Τιμή: 0.31
Ινδονησία 500 Ρουπίες - obverseΙνδονησία 500 Ρουπίες - reverse
500 Ρουπίες
2016
Αλουμίνιο, 3.1g, ø 27.2mm
KM# 73
Τιμή: 0.59

Ινδονησία 1000 Ρουπίες - obverseΙνδονησία 1000 Ρουπίες - reverse
1000 Ρουπίες
1993 - 2000
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 8.61g, ø 26.25mm
KM# 56
Τιμή: 0.75
Ινδονησία 1000 Ρουπίες - obverseΙνδονησία 1000 Ρουπίες - reverse
1000 Ρουπίες
2010
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4.5g, ø 24.15mm
KM# 70
Τιμή: 0.46
Ινδονησία 1000 Ρουπίες - obverseΙνδονησία 1000 Ρουπίες - reverse
1000 Ρουπίες
2016
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4.5g, ø 24.1mm
KM# 74
Τιμή: 0.82

Ινδονησία>Δυτική Ιριανή (πρώην Δυτική Νέα Γουινέα)|1962 - 1962
 Χρονική Περίοδος

Ινδονησία 1 Σέν - obverseΙνδονησία 1 Σέν - reverse
1 Σέν
1962
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 18mm
KM# 5
Τιμή: 2.85
Ινδονησία 5 Σέν - obverseΙνδονησία 5 Σέν - reverse
5 Σέν
1962
Αλουμίνιο, 1.3g, ø 20.5mm
KM# 6
Τιμή: 2.86
Ινδονησία 10 Σέν - obverseΙνδονησία 10 Σέν - reverse
10 Σέν
1962
Αλουμίνιο, 1.7g, ø 23.5mm
KM# 7
Τιμή: 5.38

Ινδονησία 25 Σέν - obverseΙνδονησία 25 Σέν - reverse
25 Σέν
1962
Αλουμίνιο, 2.3g, ø 25.6mm
KM# 8
Τιμή: 6.95
Ινδονησία 50 Σέν - obverseΙνδονησία 50 Σέν - reverse
50 Σέν
1962
Αλουμίνιο, 3g, ø 28.8mm
KM# 9
Κοπή

Ινδονησία>Ριάου|1957 - 1962
 Χρονική Περίοδος

Ινδονησία 1 Σέν - obverseΙνδονησία 1 Σέν - reverse
1 Σέν
1962
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 18mm
KM# 5
Τιμή: 3.47
Ινδονησία 5 Σέν - obverseΙνδονησία 5 Σέν - reverse
5 Σέν
1962
Αλουμίνιο, 1.3g, ø 20.5mm
KM# 6
Τιμή: 4.48
Ινδονησία 10 Σέν - obverseΙνδονησία 10 Σέν - reverse
10 Σέν
1962
Αλουμίνιο, 1.7g, ø 23.5mm
KM# 7
Τιμή: 5.2

Ινδονησία 25 Σέν - obverseΙνδονησία 25 Σέν - reverse
25 Σέν
1962
Αλουμίνιο, 2.3g, ø 25.6mm
KM# 8
Τιμή: 5.92
Ινδονησία 50 Σέν - obverseΙνδονησία 50 Σέν - reverse
50 Σέν
1962
Αλουμίνιο, 3g, ø 28.8mm
KM# 9
Τιμή: 3.17

Ινδονησία>Δημοκρατία της Ινδονησίας|1951 - 1961
 Χρονική Περίοδος

Ινδονησία 1 Σέν - obverseΙνδονησία 1 Σέν - reverse
1 Σέν
1952
Αλουμίνιο, 0.75g, ø 18mm
KM# 7
Τιμή: 1.39
Ινδονησία 5 Σέν - obverseΙνδονησία 5 Σέν - reverse
5 Σέν
1951 - 1954
Αλουμίνιο, 1.3g, ø 22mm
KM# 5
Τιμή: 1.21
Ινδονησία 10 Σέν - obverseΙνδονησία 10 Σέν - reverse
10 Σέν
1951 - 1954
Αλουμίνιο, 1.72g, ø 23mm
KM# 6
Τιμή: 0.36

Ινδονησία 10 Σέν - obverseΙνδονησία 10 Σέν - reverse
10 Σέν
1957
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23mm
KM# 12
Τιμή: 0.7
Ινδονησία 25 Σέν - obverseΙνδονησία 25 Σέν - reverse
25 Σέν
1952
Αλουμίνιο, 2.2g, ø 26mm
KM# 8
Τιμή: 0.51
Ινδονησία 25 Σέν - obverseΙνδονησία 25 Σέν - reverse
25 Σέν
1955 - 1957
Αλουμίνιο, 2.2g, ø 26mm
KM# 11
Τιμή: 0.69

Ινδονησία 50 Σέν - obverseΙνδονησία 50 Σέν - reverse
50 Σέν
1952
Χαλκονικέλιο, 3.3g, ø 20mm
KM# 9
Τιμή: 0.69
Ινδονησία 50 Σέν - obverseΙνδονησία 50 Σέν - reverse
50 Σέν
1954 - 1955
Χαλκονικέλιο, 3.24g, ø 20mm
KM# 10.1
Τιμή: 1.35
Ινδονησία 50 Σέν - obverseΙνδονησία 50 Σέν - reverse
50 Σέν
1957
Χαλκονικέλιο, 3.24g, ø 20.2mm
KM# 10.2
Τιμή: 0.87

Ινδονησία 50 Σέν - obverseΙνδονησία 50 Σέν - reverse
50 Σέν
1958
Αλουμίνιο, 3.02g, ø 29mm
KM# 13
Τιμή: 0.81
Ινδονησία 50 Σέν - obverseΙνδονησία 50 Σέν - reverse
50 Σέν
1959 - 1961
Αλουμίνιο, 3.02g, ø 29mm
KM# 14
Τιμή: 0.77

uCoin