Θιβέτ
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Θιβέτ - Κατάλογος Νομισμάτων

Θιβέτ>Εξουσία του Θιβέτ|1907 - 1959
 Χρονική Περίοδος

Θιβέτ ¼ Σό - obverseΘιβέτ ¼ Σό - reverse
¼ Σό
1909
Χαλκός, 5.5g, ø 26mm
Y# B7
Κοπή
Θιβέτ 1 Σό - obverseΘιβέτ 1 Σό - reverse
1 Σό
1918 - 1928
Horizontal inscription on the reverse
Χαλκός, 5.5g, ø 24mm
Y# 21
Τιμή: 3.08
Θιβέτ 1 Σό - obverseΘιβέτ 1 Σό - reverse
1 Σό
1922 - 1928
Vertical inscription on the reverse
Χαλκός, 3.43g, ø 24mm
Y# 21a
Τιμή: 2.47

Θιβέτ 1 Σό - obverseΘιβέτ 1 Σό - reverse
1 Σό
1932 - 1938
Χαλκός, 4.83g, ø 24mm
Y# 23
Τιμή: 3.34
Θιβέτ 2½ Σκάρ - obverseΘιβέτ 2½ Σκάρ - reverse
2½ Σκάρ
1909
Χαλκός, ø 22mm
Y# 10
Κοπή
Θιβέτ 2½ Σκάρ - obverseΘιβέτ 2½ Σκάρ - reverse
2½ Σκάρ
1913 - 1918
Χαλκός, 4g, ø 24mm
Y# 16
Κοπή

Θιβέτ 2½ Σκάρ - obverseΘιβέτ 2½ Σκάρ - reverse
2½ Σκάρ
1918 - 1921
Χαλκός, 2.2g, ø 19.7mm
Y# A19
Κοπή
Θιβέτ 1 Τάνγκκα - obverseΘιβέτ 1 Τάνγκκα - reverse
1 Τάνγκκα
1907
1907-1930
Ασήμι, 4.5g, ø 26mm
Y# 13
Τιμή: 19.64
Θιβέτ 1 Τάνγκκα - obverseΘιβέτ 1 Τάνγκκα - reverse
1 Τάνγκκα
1930
Ασήμι 0.900, 3.98g, ø 26mm
Y# 14
Τιμή: 10.02

Θιβέτ 1 Τάνγκκα - obverseΘιβέτ 1 Τάνγκκα - reverse
1 Τάνγκκα
1953
Ασήμι 0.900, 4.1g, ø 26.5mm
Y# 31
Τιμή: 112.4
Θιβέτ 5 Σκάρ - obverseΘιβέτ 5 Σκάρ - reverse
5 Σκάρ
1909
Χαλκός, ø 25mm
Y# A10
Κοπή
Θιβέτ 5 Σκάρ - obverseΘιβέτ 5 Σκάρ - reverse
5 Σκάρ
1913 - 1918
Χαλκός, 6g, ø 26.5mm
Y# 17
Τιμή: 6

Θιβέτ 5 Σκάρ - obverseΘιβέτ 5 Σκάρ - reverse
5 Σκάρ
1918 - 1922
Χαλκός, 2.8g, ø 20.7mm
Y# 19
Τιμή: 3.16
Θιβέτ 3 Σό - obverseΘιβέτ 3 Σό - reverse
3 Σό
1946
Χαλκός, 8.3g, ø 28mm
Y# 27
Τιμή: 2.47
Θιβέτ 2 Τάνγκα - obverseΘιβέτ 2 Τάνγκα - reverse
2 Τάνγκα
1912
Ασήμι, 9.2g, ø 28mm
Y# 15
Τιμή: 10.98

Θιβέτ 7½ Σκάρ - obverseΘιβέτ 7½ Σκάρ - reverse
7½ Σκάρ
1909
Χαλκός, ø 28mm
Y# 11
Κοπή
Θιβέτ 7½ Σκάρ - obverseΘιβέτ 7½ Σκάρ - reverse
7½ Σκάρ
1918 - 1926
Χαλκός, 3.6g, ø 22mm
Y# 20
Τιμή: 2.6
Θιβέτ 5 Σό - obverseΘιβέτ 5 Σό - reverse
5 Σό
1909
Ασήμι 0.925, 9.5g, ø 23.8mm
Y# 8
Κοπή

Θιβέτ 5 Σό - obverseΘιβέτ 5 Σό - reverse
5 Σό
1913 - 1927
Ασήμι 0.925, 8.6g, ø 29mm
Y# 18
Κοπή
Θιβέτ 5 Σό - obverseΘιβέτ 5 Σό - reverse
5 Σό
1947 - 1950
Χαλκός, 8.9g, ø 29.4mm
Y# 28
Τιμή: 10.3
Θιβέτ 5 Σό - obverseΘιβέτ 5 Σό - reverse
5 Σό
1949 - 1953
Χαλκός, 8.5g, ø 29mm
Y# 28a
Τιμή: 6.75

Θιβέτ 1 Σράνγκ - obverseΘιβέτ 1 Σράνγκ - reverse
1 Σράνγκ
1909
Ασήμι 0.925, ø 35mm
Y# 12
Κοπή
Θιβέτ 1 Σράνγκ - obverseΘιβέτ 1 Σράνγκ - reverse
1 Σράνγκ
1909
Ασήμι 0.925, 18.5g, ø 32mm
Y# 9
Κοπή
Θιβέτ 1 Σράνγκ - obverseΘιβέτ 1 Σράνγκ - reverse
1 Σράνγκ
1914 - 1919
Ασήμι 0.925, 18.1g
Y# A18
Κοπή

Θιβέτ 1½ Σράνγκ - obverseΘιβέτ 1½ Σράνγκ - reverse
1½ Σράνγκ
1936 - 1946
Ασήμι 0.925, 5g, ø 25mm
Y# 24
Τιμή: 14.01
Θιβέτ 3 Σράνγκ - obverseΘιβέτ 3 Σράνγκ - reverse
3 Σράνγκ
1933 - 1934
Ασήμι 0.925, 11.3g, ø 31mm
Y# 25
Κοπή
Θιβέτ 3 Σράνγκ - obverseΘιβέτ 3 Σράνγκ - reverse
3 Σράνγκ
1935 - 1946
Ασήμι 0.925, 11.3g, ø 31mm
Y# 26
Τιμή: 17.82

Θιβέτ 10 Σράνγκ - obverseΘιβέτ 10 Σράνγκ - reverse
10 Σράνγκ
1948 - 1952
Ασήμι, 16.7g, ø 32.3mm
Y# 29a
Κοπή
Θιβέτ 10 Σράνγκ - obverseΘιβέτ 10 Σράνγκ - reverse
10 Σράνγκ
1948 - 1949
Ασήμι, 16.7g, ø 32.3mm
Y# 29
Τιμή: 105.8
Θιβέτ 10 Σράνγκ - obverseΘιβέτ 10 Σράνγκ - reverse
10 Σράνγκ
1950 - 1951
Ασήμι, 16.8g, ø 32.3mm
Y# 30
Τιμή: 50

Θιβέτ 20 Σράνγκ - obverseΘιβέτ 20 Σράνγκ - reverse
20 Σράνγκ
1918 - 1921
Χρυσός 0.900, 10.91g, ø 28.3mm
Y# 22
Κοπή

uCoin