Χαϊντεραμπάντ (Ινδία)
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Χαϊντεραμπάντ (Ινδία) - Κατάλογος Νομισμάτων

Χαϊντεραμπάντ (Ινδία)>Κράτος του Χαϊντεραμπάντ (Ινδία)|1904 - 1950
 Χρονική Περίοδος

Χαϊντεραμπάντ (Ινδία) 1 Πάι - obverseΧαϊντεραμπάντ (Ινδία) 1 Πάι - reverse
1 Πάι
1908 - 1909
Χαλκός, 1.9g, ø 16mm
Y# 34
Τιμή: 3.59
Χαϊντεραμπάντ (Ινδία) 1 Πάι - obverseΧαϊντεραμπάντ (Ινδία) 1 Πάι - reverse
1 Πάι
1920 - 1934
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.92g, ø 16mm
Y# 45
Τιμή: 3.21
Χαϊντεραμπάντ (Ινδία) 2 Πάι - obverseΧαϊντεραμπάντ (Ινδία) 2 Πάι - reverse
2 Πάι
1904 - 1911
Χαλκός, 3.9g, ø 20.6mm
Y# 35
Τιμή: 3.82

Χαϊντεραμπάντ (Ινδία) 2 Πάι - obverseΧαϊντεραμπάντ (Ινδία) 2 Πάι - reverse
2 Πάι
1911 - 1912
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.9g, ø 20.5mm
Y# 46
Τιμή: 5.67
Χαϊντεραμπάντ (Ινδία) 2 Πάι - obverseΧαϊντεραμπάντ (Ινδία) 2 Πάι - reverse
2 Πάι
1912 - 1931
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.9g, ø 20.5mm
Y# 46a
Τιμή: 2.76
Χαϊντεραμπάντ (Ινδία) 2 Πάι - obverseΧαϊντεραμπάντ (Ινδία) 2 Πάι - reverse
2 Πάι
1943 - 1949
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.1g, ø 16mm
Y# 58
Τιμή: 1.97

Χαϊντεραμπάντ (Ινδία) 1/2 Αννα - obverseΧαϊντεραμπάντ (Ινδία) 1/2 Αννα - reverse
1/2 Αννα
1906 - 1911
Χαλκός, 11.5g, ø 31.5mm
Y# 36
Τιμή: 4.94
Χαϊντεραμπάντ (Ινδία) 1/2 Αννα - obverseΧαϊντεραμπάντ (Ινδία) 1/2 Αννα - reverse
1/2 Αννα
1914 - 1930
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 10.8g, ø 30.5mm
Y# 47
Τιμή: 1.25
Χαϊντεραμπάντ (Ινδία) 1 Αννα - obverseΧαϊντεραμπάντ (Ινδία) 1 Αννα - reverse
1 Αννα
1920 - 1935
Χαλκονικέλιο, 3.6g, ø 21.2mm
Y# 48
Τιμή: 0.73

Χαϊντεραμπάντ (Ινδία) 1 Αννα - obverseΧαϊντεραμπάντ (Ινδία) 1 Αννα - reverse
1 Αννα
1937 - 1942
Χαλκονικέλιο, 3.7g, ø 21.7mm
Y# 49
Τιμή: 1.99
Χαϊντεραμπάντ (Ινδία) 1 Αννα - obverseΧαϊντεραμπάντ (Ινδία) 1 Αννα - reverse
1 Αννα
1942 - 1949
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.7g, ø 18.5mm
Y# 59
Τιμή: 3.86
Χαϊντεραμπάντ (Ινδία) 2 Αννας - obverseΧαϊντεραμπάντ (Ινδία) 2 Αννας - reverse
2 Αννας
1905
Ασήμι 0.817, 1.9g, ø 15mm
Y# 37
Κοπή

Χαϊντεραμπάντ (Ινδία) 2 Αννας - obverseΧαϊντεραμπάντ (Ινδία) 2 Αννας - reverse
2 Αννας
1917 - 1936
Ασήμι 0.817, 1.4g, ø 15mm
Y# 50
Κοπή
Χαϊντεραμπάντ (Ινδία) 2 Αννας - obverseΧαϊντεραμπάντ (Ινδία) 2 Αννας - reverse
2 Αννας
1943
Ασήμι 0.817, 1.397g, ø 15mm
Y# 60
Τιμή: 10.1
Χαϊντεραμπάντ (Ινδία) 2 Αννας - obverseΧαϊντεραμπάντ (Ινδία) 2 Αννας - reverse
2 Αννας
1947 - 1950
Νικέλιο, 1.5g, ø 15mm
Y# 64
Τιμή: 1.01

Χαϊντεραμπάντ (Ινδία) 4 Αννα - obverseΧαϊντεραμπάντ (Ινδία) 4 Αννα - reverse
4 Αννα
1905 - 1911
Ασήμι 0.817, 2.79g, ø 20mm
Y# 38
Κοπή
Χαϊντεραμπάντ (Ινδία) 4 Αννα - obverseΧαϊντεραμπάντ (Ινδία) 4 Αννα - reverse
4 Αννα
1919 - 1939
Ασήμι 0.817, 2.79g, ø 20mm
Y# 51
Κοπή
Χαϊντεραμπάντ (Ινδία) 4 Αννα - obverseΧαϊντεραμπάντ (Ινδία) 4 Αννα - reverse
4 Αννα
1943 - 1946
Ασήμι 0.817, 2.79g, ø 20mm
Y# 61
Τιμή: 6.32

Χαϊντεραμπάντ (Ινδία) 4 Αννα - obverseΧαϊντεραμπάντ (Ινδία) 4 Αννα - reverse
4 Αννα
1947 - 1949
Νικέλιο, 2.8g, ø 20mm
Y# 65
Τιμή: 9.22
Χαϊντεραμπάντ (Ινδία) 8 Αννας - obverseΧαϊντεραμπάντ (Ινδία) 8 Αννας - reverse
8 Αννας
1904 - 1911
Ασήμι 0.817, 5.59g, ø 24mm
Y# 39
Κοπή
Χαϊντεραμπάντ (Ινδία) 8 Αννας - obverseΧαϊντεραμπάντ (Ινδία) 8 Αννας - reverse
8 Αννας
1919 - 1935
Ασήμι 0.817, 5.59g, ø 24mm
Y# 52
Κοπή

Χαϊντεραμπάντ (Ινδία) 8 Αννας - obverseΧαϊντεραμπάντ (Ινδία) 8 Αννας - reverse
8 Αννας
1944
Ασήμι 0.817, 5.59g, ø 24mm
Y# 62
Κοπή
Χαϊντεραμπάντ (Ινδία) 8 Αννας - obverseΧαϊντεραμπάντ (Ινδία) 8 Αννας - reverse
8 Αννας
1947
Νικέλιο, 5.5g, ø 23.8mm
Y# 66
Τιμή: 4.83
Χαϊντεραμπάντ (Ινδία) 1 Ρουπία - obverseΧαϊντεραμπάντ (Ινδία) 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1902 - 1911
Ασήμι 0.817, 11.18g, ø 30mm
Y# 40
Τιμή: 10.83

Χαϊντεραμπάντ (Ινδία) 1 Ρουπία - obverseΧαϊντεραμπάντ (Ινδία) 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1912 - 1925
Ασήμι 0.817, 11.18g, ø 30mm
Y# 53
Τιμή: 7.06
Χαϊντεραμπάντ (Ινδία) 1 Ρουπία - obverseΧαϊντεραμπάντ (Ινδία) 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1942 - 1946
Ασήμι 0.817, 11.18g, ø 30mm
Y# 63
Τιμή: 17.73

uCoin