Μπαχρέιν
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Μπαχρέιν - Κατάλογος Νομισμάτων

Μπαχρέιν>Βασίλειο του Μπαχρέιν|1965 - 2018
 Χρονική Περίοδος

Μπαχρέιν 1 Φίλς - obverseΜπαχρέιν 1 Φίλς - reverse
1 Φίλς
1965 - 1966
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.5g, ø 15mm
KM# 1
Τιμή: 0.35
Μπαχρέιν 5 Φίλς - obverseΜπαχρέιν 5 Φίλς - reverse
5 Φίλς
1965
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 18.5mm
KM# 2
Τιμή: 0.33
Μπαχρέιν 5 Φίλς - obverseΜπαχρέιν 5 Φίλς - reverse
5 Φίλς
1991 - 1992
Ορείχαλκος, 2g, ø 19mm
KM# 16
Τιμή: 0.45

Μπαχρέιν 5 Φίλς - obverseΜπαχρέιν 5 Φίλς - reverse
5 Φίλς
2005 - 2007
Ορείχαλκος, 2.5g, ø 19mm
KM# 30.1
Τιμή: 0.31
Μπαχρέιν 5 Φίλς - obverseΜπαχρέιν 5 Φίλς - reverse
5 Φίλς
2009
Ορείχαλκος, 2.5g, ø 19mm
KM# 30.2
Τιμή: 0.21
Μπαχρέιν 5 Φίλς - obverseΜπαχρέιν 5 Φίλς - reverse
5 Φίλς
2010 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 1.4g, ø 19mm
UC# 2
Τιμή: 0.31

Μπαχρέιν 10 Φίλς - obverseΜπαχρέιν 10 Φίλς - reverse
10 Φίλς
1965
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4.75g, ø 23.5mm
KM# 3
Τιμή: 0.47
Μπαχρέιν 10 Φίλς - obverseΜπαχρέιν 10 Φίλς - reverse
10 Φίλς
1991 - 2000
Ορείχαλκος, 3.35g, ø 21mm
KM# 17
Τιμή: 0.34
Μπαχρέιν 10 Φίλς - obverseΜπαχρέιν 10 Φίλς - reverse
10 Φίλς
2002 - 2008
Ορείχαλκος, 3.35g, ø 21mm
KM# 28.1
Τιμή: 0.29

Μπαχρέιν 10 Φίλς - obverseΜπαχρέιν 10 Φίλς - reverse
10 Φίλς
2009
Ορείχαλκος, 3.35g, ø 21mm
KM# 28.2
Τιμή: 0.42
Μπαχρέιν 10 Φίλς - obverseΜπαχρέιν 10 Φίλς - reverse
10 Φίλς
2010 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 3.4g, ø 21mm
UC# 4
Τιμή: 0.36
Μπαχρέιν 25 Φίλς - obverseΜπαχρέιν 25 Φίλς - reverse
25 Φίλς
1965
Χαλκονικέλιο, 1.75g, ø 16.5mm
KM# 4
Τιμή: 0.56

Μπαχρέιν 25 Φίλς - obverseΜπαχρέιν 25 Φίλς - reverse
25 Φίλς
1992 - 2000
Χαλκονικέλιο, 3.5g, ø 20mm
KM# 18
Τιμή: 0.4
Μπαχρέιν 25 Φίλς - obverseΜπαχρέιν 25 Φίλς - reverse
25 Φίλς
2002 - 2008
Χαλκονικέλιο, 3.5g, ø 20mm
KM# 24.1
Τιμή: 0.43
Μπαχρέιν 25 Φίλς - obverseΜπαχρέιν 25 Φίλς - reverse
25 Φίλς
2009 - 2017
Χαλκονικέλιο, 3.5g, ø 20mm
KM# 24.2
Τιμή: 0.43

Μπαχρέιν 50 Φίλς - obverseΜπαχρέιν 50 Φίλς - reverse
50 Φίλς
1965
Χαλκονικέλιο, 3.1g, ø 20mm
KM# 5
Τιμή: 0.74
Μπαχρέιν 50 Φίλς - obverseΜπαχρέιν 50 Φίλς - reverse
50 Φίλς
1992 - 2000
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 22mm
KM# 19
Τιμή: 0.54
Μπαχρέιν 50 Φίλς - obverseΜπαχρέιν 50 Φίλς - reverse
50 Φίλς
2002 - 2008
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 22mm
KM# 25.1
Τιμή: 0.44

Μπαχρέιν 50 Φίλς - obverseΜπαχρέιν 50 Φίλς - reverse
50 Φίλς
2009 - 2018
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 22mm
KM# 25.2
Τιμή: 0.56
Μπαχρέιν 100 Φίλς - obverseΜπαχρέιν 100 Φίλς - reverse
100 Φίλς
1965
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 25mm
KM# 6
Τιμή: 0.65
Μπαχρέιν 100 Φίλς - obverseΜπαχρέιν 100 Φίλς - reverse
100 Φίλς
1992 - 2001
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος στον δακτύλιο, 6g, ø 24mm
KM# 20
Τιμή: 0.56

Μπαχρέιν 100 Φίλς - obverseΜπαχρέιν 100 Φίλς - reverse
100 Φίλς
2002 - 2008
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος στον δακτύλιο, 6g, ø 24mm
KM# 26.1
Τιμή: 0.4
Μπαχρέιν 100 Φίλς - obverseΜπαχρέιν 100 Φίλς - reverse
100 Φίλς
2009 - 2018
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος στον δακτύλιο, 6g, ø 24mm
KM# 26.2
Τιμή: 0.36
Μπαχρέιν 500 Φίλς - obverseΜπαχρέιν 500 Φίλς - reverse
500 Φίλς
2000 - 2001
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 9g, ø 27mm
KM# 22
Τιμή: 2.32

Μπαχρέιν 500 Φίλς - obverseΜπαχρέιν 500 Φίλς - reverse
500 Φίλς
2002
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 9g, ø 27mm
KM# 27
Τιμή: 5.28

uCoin