Ανδόρρα
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Ανδόρρα - Κατάλογος Νομισμάτων

Ανδόρρα>Ευρωπαική Ένωση (ΕΥΡΩ)|2014 - 2018
 Χρονική Περίοδος

Ανδόρρα 1 euro cent - obverseΑνδόρρα 1 euro cent - reverse
1 euro cent
2014 - 2018
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 520
Τιμή: 0.5
Ανδόρρα 2 euro cent - obverseΑνδόρρα 2 euro cent - reverse
2 euro cent
2014 - 2018
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 521
Τιμή: 0.62
Ανδόρρα 5 euro cent - obverseΑνδόρρα 5 euro cent - reverse
5 euro cent
2014 - 2018
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 522
Τιμή: 0.8

Ανδόρρα 10 euro cent - obverseΑνδόρρα 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2014 - 2018
Ορείχαλκος, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 523
Τιμή: 1
Ανδόρρα 20 euro cent - obverseΑνδόρρα 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2014 - 2018
Ορείχαλκος, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 524
Τιμή: 1.19
Ανδόρρα 50 euro cent - obverseΑνδόρρα 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2014 - 2018
Ορείχαλκος, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 525
Τιμή: 2.15

Ανδόρρα 1 Ευρώ - obverseΑνδόρρα 1 Ευρώ - reverse
1 Ευρώ
2014 - 2018
Διμεταλλικό: Χαλκός-νικέλιο επιμεταλλωμένο με νικέλιο στο κεντρο, νικέλιο-ορείχαλκος στον δαχτύλιο, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 526
Τιμή: 2.72
Ανδόρρα 2 Ευρώ - obverseΑνδόρρα 2 Ευρώ - reverse
2 Ευρώ
2014 - 2018
Διμεταλλικό: Κέντρο Νικελίου-Ορείχαλκου επιμεταλλωμένο με νικέλιο, δακτύλιος χαλκού-νικελίου, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 527
Τιμή: 5

Ανδόρρα>Ηγεμονία της Ανδόρρας|1977 - 2014
 Χρονική Περίοδος

Ανδόρρα 1 Σεντίμ - obverseΑνδόρρα 1 Σεντίμ - reverse
1 Σεντίμ
2005 - 2008
Ορείχαλκος, 2.8g, ø 18mm
KM# 245
Τιμή: 0.5
Ανδόρρα 1 Σεντίμ - obverseΑνδόρρα 1 Σεντίμ - reverse
1 Σεντίμ
2013
Ορείχαλκος, ø 21mm
UC# 9
Τιμή: 1.71
Ανδόρρα 2 Σεντίμς - obverseΑνδόρρα 2 Σεντίμς - reverse
2 Σεντίμς
2005 - 2008
Ορείχαλκος, 4g, ø 21.3mm
KM# 246
Τιμή: 0.5

Ανδόρρα 2 Σεντίμς - obverseΑνδόρρα 2 Σεντίμς - reverse
2 Σεντίμς
2013
Ορείχαλκος, ø 21.3mm
UC# 10
Τιμή: 2.04
Ανδόρρα 5 Σεντίμς - obverseΑνδόρρα 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
2005 - 2008
Ορείχαλκος, 5.5g, ø 24.5mm
KM# 247
Τιμή: 0.5
Ανδόρρα 5 Σεντίμς - obverseΑνδόρρα 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
2013
Ορείχαλκος, ø 24.5mm
UC# 11
Τιμή: 1.96

Ανδόρρα 10 Σεντίμς - obverseΑνδόρρα 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
2005 - 2008
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 22.2mm
KM# 248
Τιμή: 0.5
Ανδόρρα 10 Σεντίμς - obverseΑνδόρρα 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
2013
Χαλκονικέλιο, ø 25mm
UC# 12
Τιμή: 2.18
Ανδόρρα 25 Σεντίμς - obverseΑνδόρρα 25 Σεντίμς - reverse
25 Σεντίμς
1986
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.7g, ø 22mm
KM# 33
Τιμή: 3.89

Ανδόρρα 25 Σεντίμς - obverseΑνδόρρα 25 Σεντίμς - reverse
25 Σεντίμς
2005 - 2008
Χαλκονικέλιο, 7.75g, ø 24.2mm
KM# 249
Τιμή: 0.5
Ανδόρρα 25 Σεντίμς - obverseΑνδόρρα 25 Σεντίμς - reverse
25 Σεντίμς
2013
Χαλκονικέλιο, ø 26mm
UC# 13
Τιμή: 2.58
Ανδόρρα 50 Σεντίμς - obverseΑνδόρρα 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
2005 - 2008
Χαλκονικέλιο, 9g, ø 25.9mm
KM# 250
Τιμή: 1

Ανδόρρα 50 Σεντίμς - obverseΑνδόρρα 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
2013
Χαλκονικέλιο, ø 28mm
UC# 14
Τιμή: 4.11
Ανδόρρα 1 Δηνάριο - obverseΑνδόρρα 1 Δηνάριο - reverse
1 Δηνάριο
1983
Ορείχαλκος, 6.5g, ø 25mm
KM# 14
Τιμή: 6.83
Ανδόρρα 1 Δηνάριο - obverseΑνδόρρα 1 Δηνάριο - reverse
1 Δηνάριο
1984
Ορείχαλκος, 6.5g, ø 25mm
KM# 15
Τιμή: 7.43

Ανδόρρα 1 Δηνάριο - obverseΑνδόρρα 1 Δηνάριο - reverse
1 Δηνάριο
1986
Ορείχαλκος, 6.2g, ø 25mm
KM# 35
Τιμή: 5.31
Ανδόρρα 1 Δηνάριο - obverseΑνδόρρα 1 Δηνάριο - reverse
1 Δηνάριο
1988
Χαλκονικέλιο, 6.85g, ø 25mm
KM# 49
Τιμή: 11.79
Ανδόρρα 1 Δηνάριο - obverseΑνδόρρα 1 Δηνάριο - reverse
1 Δηνάριο
2005 - 2008
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 8.5g, ø 24.5mm
KM# 251
Τιμή: 1.5

Ανδόρρα 1 Δηνάριο - obverseΑνδόρρα 1 Δηνάριο - reverse
1 Δηνάριο
2013
Ορείχαλκος, ø 28mm
UC# 15
Τιμή: 5.43
Ανδόρρα 2 Δηνάρια - obverseΑνδόρρα 2 Δηνάρια - reverse
2 Δηνάρια
1986
Ορείχαλκος, 7.8g, ø 28mm
KM# 36
Τιμή: 12.5
Ανδόρρα 2 Δηνάρια - obverseΑνδόρρα 2 Δηνάρια - reverse
2 Δηνάρια
1988
Χαλκονικέλιο, 9.5g, ø 28mm
KM# 50
Τιμή: 15.65

Ανδόρρα 2 Δηνάρια - obverseΑνδόρρα 2 Δηνάρια - reverse
2 Δηνάρια
2005 - 2008
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος στον δακτύλιο, 11.25g, ø 28.4mm
KM# 252
Τιμή: 6
Ανδόρρα 5 Δηνάρια - obverseΑνδόρρα 5 Δηνάρια - reverse
5 Δηνάρια
1984
Χαλκός, 10g, ø 30mm
KM# 16
Τιμή: 11.59
Ανδόρρα 5 Δηνάρια - obverseΑνδόρρα 5 Δηνάρια - reverse
5 Δηνάρια
1986
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.8g, ø 30mm
KM# 37
Τιμή: 22.5

Ανδόρρα 5 Δηνάρια - obverseΑνδόρρα 5 Δηνάρια - reverse
5 Δηνάρια
1988
Χαλκονικέλιο, 13.75g, ø 31.5mm
KM# 51
Τιμή: 17.7

uCoin