Μπαγκλαντές
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Μπαγκλαντές - Κατάλογος Νομισμάτων

Μπαγκλαντές>Λαική Δημοκρατία|1971 - 2014
 Χρονική Περίοδος

Μπαγκλαντές 1 Πόισα - obverseΜπαγκλαντές 1 Πόισα - reverse
1 Πόισα
1974
Αλουμίνιο, 0.53g, ø 15.91mm
KM# 5
Τιμή: 0.52
Μπαγκλαντές 5 Πόισα - obverseΜπαγκλαντές 5 Πόισα - reverse
5 Πόισα
1973 - 1974
Αλουμίνιο, 1.4g, ø 22mm
KM# 1
Τιμή: 0.43
Μπαγκλαντές 5 Πόισα - obverseΜπαγκλαντές 5 Πόισα - reverse
5 Πόισα
1974 - 1979
ΦΑΟ
Αλουμίνιο, 1.4g, ø 22.46mm
KM# 6
Τιμή: 0.22

Μπαγκλαντές 5 Πόισα - obverseΜπαγκλαντές 5 Πόισα - reverse
5 Πόισα
1977 - 1994
ΦΑΟ
Αλουμίνιο, 1.43g, ø 22mm
KM# 10
Τιμή: 0.48
Μπαγκλαντές 10 Πόισα - obverseΜπαγκλαντές 10 Πόισα - reverse
10 Πόισα
1973 - 1974
Αλουμίνιο, 1.96g, ø 24mm
KM# 2
Τιμή: 0.84
Μπαγκλαντές 10 Πόισα - obverseΜπαγκλαντές 10 Πόισα - reverse
10 Πόισα
1974 - 1979
FAO /vehicle/
Αλουμίνιο, 2g, ø 24mm
KM# 7
Τιμή: 0.55

Μπαγκλαντές 10 Πόισα - obverseΜπαγκλαντές 10 Πόισα - reverse
10 Πόισα
1977 - 1980
FAO /family/
Αλουμίνιο, 1.98g, ø 24mm
KM# 11.1
Τιμή: 0.37
Μπαγκλαντές 10 Πόισα - obverseΜπαγκλαντές 10 Πόισα - reverse
10 Πόισα
1981 - 1994
ΦΑΟ
Αλουμίνιο, 1.39g, ø 22mm
KM# 11.2
Τιμή: 0.53
Μπαγκλαντές 25 Πόισα - obverseΜπαγκλαντές 25 Πόισα - reverse
25 Πόισα
1973
Χάλυβας, 2.68g, ø 19mm
KM# 3
Τιμή: 1.36

Μπαγκλαντές 25 Πόισα - obverseΜπαγκλαντές 25 Πόισα - reverse
25 Πόισα
1974 - 1979
ΦΑΟ
Χάλυβας, 2.66g, ø 19mm
KM# 8
Τιμή: 0.81
Μπαγκλαντές 25 Πόισα - obverseΜπαγκλαντές 25 Πόισα - reverse
25 Πόισα
1977 - 1994
Χάλυβας, 2.64g, ø 19mm
KM# 12
Τιμή: 0.34
Μπαγκλαντές 50 Πόισα - obverseΜπαγκλαντές 50 Πόισα - reverse
50 Πόισα
1973
Χάλυβας, 4.15g, ø 22mm
KM# 4
Τιμή: 4.29

Μπαγκλαντές 50 Πόισα - obverseΜπαγκλαντές 50 Πόισα - reverse
50 Πόισα
1977 - 1994
Χάλυβας, 4.05g, ø 22mm
KM# 13
Τιμή: 0.47
Μπαγκλαντές 50 Πόισα - obverseΜπαγκλαντές 50 Πόισα - reverse
50 Πόισα
2001
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 2.6g, ø 19.3mm
KM# 24
Τιμή: 1.01
Μπαγκλαντές 1 Τάκα - obverseΜπαγκλαντές 1 Τάκα - reverse
1 Τάκα
1975 - 1977
Χαλκονικέλιο, 5.9g, ø 26mm
KM# 9
Τιμή: 0.93

Μπαγκλαντές 1 Τάκα - obverseΜπαγκλαντές 1 Τάκα - reverse
1 Τάκα
1992 - 1995
Χάλυβας, 6.1g, ø 25mm
KM# 9a
Τιμή: 0.57
Μπαγκλαντές 1 Τάκα - obverseΜπαγκλαντές 1 Τάκα - reverse
1 Τάκα
1996 - 2003
Ορείχαλκος, 3.98g, ø 25mm
KM# 9b
Τιμή: 0.45
Μπαγκλαντές 1 Τάκα - obverseΜπαγκλαντές 1 Τάκα - reverse
1 Τάκα
2001 - 2007
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 4.25g, ø 24.91mm
KM# 9c
Τιμή: 0.62

Μπαγκλαντές 1 Τάκα - obverseΜπαγκλαντές 1 Τάκα - reverse
1 Τάκα
2010 - 2014
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 3.25g, ø 21.5mm
KM# 32
Τιμή: 0.54
Μπαγκλαντές 2 Τάκα - obverseΜπαγκλαντές 2 Τάκα - reverse
2 Τάκα
2004 - 2008
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 7g, ø 26.03mm
KM# 25
Τιμή: 0.73
Μπαγκλαντές 2 Τάκα - obverseΜπαγκλαντές 2 Τάκα - reverse
2 Τάκα
2010 - 2013
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 5.5g, ø 24mm
KM# 31
Τιμή: 0.93

Μπαγκλαντές 5 Τάκα - obverseΜπαγκλαντές 5 Τάκα - reverse
5 Τάκα
1994 - 1998
Χάλυβας, 7.87g, ø 27.7mm
KM# 18
Τιμή: 0.69
Μπαγκλαντές 5 Τάκα - obverseΜπαγκλαντές 5 Τάκα - reverse
5 Τάκα
2005 - 2008
Χάλυβας, 8.17g, ø 26.8mm
KM# 26
Τιμή: 0.57
Μπαγκλαντές 5 Τάκα - obverseΜπαγκλαντές 5 Τάκα - reverse
5 Τάκα
2012 - 2013
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 6.5g, ø 25.5mm
KM# 33
Τιμή: 0.83

uCoin