Νικαράγουα
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Νικαράγουα - Κατάλογος Νομισμάτων

Νικαράγουα>Κορντομπα Όρο|1991 - 2017
 Χρονική Περίοδος

Νικαράγουα 5 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1994
Επιμεταλλωμένος με Χρώμιο, Χάλυβας, 2.11g, ø 14.97mm
KM# 80
Τιμή: 0.58
Νικαράγουα 5 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
2002
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3g, ø 18.5mm
KM# 97
Τιμή: 0.82
Νικαράγουα 10 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1994
Επιμεταλλωμένος με Χρώμιο, Χάλυβας, 2.7g, ø 17mm
KM# 81
Τιμή: 0.75

Νικαράγουα 10 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
2002
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 4g, ø 20.5mm
KM# 98
Τιμή: 0.53
Νικαράγουα 10 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
2007 - 2015
Αλουμίνιο, 1.4g, ø 20.5mm
KM# 105
Τιμή: 0.51
Νικαράγουα 25 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1994
Επιμεταλλωμένος με Χρώμιο, Χάλυβας, 4.7g, ø 19mm
KM# 82
Τιμή: 0.42

Νικαράγουα 25 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
2002 - 2014
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 5g, ø 23.25mm
KM# 99
Τιμή: 0.47
Νικαράγουα 50 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1994
Επιμεταλλωμένος με Χρώμιο, Χάλυβας, 4.68g, ø 22mm
KM# 83
Τιμή: 0.7
Νικαράγουα 50 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1997
Επιμεταλλωμένος με Χρώμιο, Χάλυβας, 4.8g, ø 22mm
KM# 88
Τιμή: 0.56

Νικαράγουα 50 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
2007 - 2014
Χαλκονικέλιο, 4.8g, ø 22mm
KM# 88b
Τιμή: 0.65
Νικαράγουα 1 Κόρντομπα - obverseΝικαράγουα 1 Κόρντομπα - reverse
1 Κόρντομπα
1997 - 2000
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.2g, ø 25mm
KM# 89
Τιμή: 0.37
Νικαράγουα 1 Κόρντομπα - obverseΝικαράγουα 1 Κόρντομπα - reverse
1 Κόρντομπα
2002 - 2014
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.27g, ø 24.96mm
KM# 101
Τιμή: 0.35

Νικαράγουα 5 Κόρντομπα - obverseΝικαράγουα 5 Κόρντομπα - reverse
5 Κόρντομπα
1997 - 2014
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 7.8g, ø 27.8mm
KM# 90
Τιμή: 0.53
Νικαράγουα 10 Κόρντομπα - obverseΝικαράγουα 10 Κόρντομπα - reverse
10 Κόρντομπα
2007
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 8.47g, ø 26.49mm
KM# 102
Τιμή: 1.74

Νικαράγουα>Κόρντομπα|1912 - 1990
 Χρονική Περίοδος

Νικαράγουα ½ Σεντάβο - obverseΝικαράγουα ½ Σεντάβο - reverse
½ Σεντάβο
1912 - 1937
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), ø 17mm
KM# 10
Τιμή: 2.51
Νικαράγουα 1 Σεντάβο - obverseΝικαράγουα 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1912 - 1940
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.9g, ø 20mm
KM# 11
Τιμή: 2.26
Νικαράγουα 1 Σεντάβο - obverseΝικαράγουα 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1943
Ορείχαλκος, 2.4g, ø 18mm
KM# 20
Τιμή: 5.5

Νικαράγουα 5 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1912 - 1940
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 21.2mm
KM# 12
Τιμή: 1.11
Νικαράγουα 5 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1943
Ορείχαλκος, 3.6g, ø 21mm
KM# 21
Τιμή: 1.69
Νικαράγουα 5 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1946 - 1956
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 17mm
KM# 24.1
Τιμή: 0.16

Νικαράγουα 5 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1962 - 1965
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 17mm
KM# 24.2
Τιμή: 0.8
Νικαράγουα 5 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1972
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3g, ø 17mm
KM# 24.2a
Τιμή: 1.19
Νικαράγουα 5 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1974
Αλουμίνιο, 1.46g, ø 21.5mm
KM# 27
Τιμή: 0.35

Νικαράγουα 5 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1981
Αλουμίνιο, 1.04g, ø 16.8mm
KM# 49
Τιμή: 0.73
Νικαράγουα 5 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1987
Αλουμίνιο, 0.75g, ø 15mm
KM# 55
Τιμή: 0.73
Νικαράγουα 10 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1912 - 1936
Ασήμι 0.800, 2.5g, ø 18mm
KM# 13
Τιμή: 1.97

Νικαράγουα 10 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1939 - 1956
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 20mm
KM# 17.1
Τιμή: 0.67
Νικαράγουα 10 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1943
Ορείχαλκος, 5.3g, ø 20mm
KM# 22
Τιμή: 2.52
Νικαράγουα 10 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1962 - 1965
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 20mm
KM# 17.2
Τιμή: 0.81

Νικαράγουα 10 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1972
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4g, ø 20mm
KM# 17.2a
Τιμή: 0.86
Νικαράγουα 10 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1974
Αλουμίνιο, 1.3g, ø 20mm
KM# 30
Τιμή: 0.5
Νικαράγουα 10 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1978
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 20mm
KM# 31
Τιμή: 0.35

Νικαράγουα 10 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1981
Αλουμίνιο, 1.3g, ø 20mm
KM# 50
Τιμή: 1.07
Νικαράγουα 10 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1987
Αλουμίνιο, 0.9g, ø 17mm
KM# 56
Τιμή: 0.81
Νικαράγουα 25 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1912 - 1936
Ασήμι 0.800, 6.25g, ø 24mm
KM# 14
Τιμή: 7.64

Νικαράγουα 25 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1939 - 1956
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 23mm
KM# 18.1
Τιμή: 0.75
Νικαράγουα 25 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1943
Ορείχαλκος, 7.6g, ø 26.8mm
KM# 23
Τιμή: 3.1
Νικαράγουα 25 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1964 - 1965
Χαλκονικέλιο, 5.1g, ø 23mm
KM# 18.2
Τιμή: 1.05

Νικαράγουα 25 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1972 - 1974
Χαλκονικέλιο, 5.1g, ø 23mm
KM# 18.3
Τιμή: 0.91
Νικαράγουα 25 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1981 - 1985
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3.4g, ø 23mm
KM# 51
Τιμή: 0.58
Νικαράγουα 25 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1987
Αλουμίνιο, 1.35g, ø 19mm
KM# 57
Τιμή: 1.19

Νικαράγουα 50 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1912 - 1929
Ασήμι 0.800, 12.5g, ø 30mm
KM# 15
Τιμή: 21.94
Νικαράγουα 50 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1939 - 1956
Χαλκονικέλιο, 7.92g, ø 26mm
KM# 19.1
Τιμή: 0.65
Νικαράγουα 50 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1965
Χαλκονικέλιο, 7.92g, ø 26mm
KM# 19.2
Κοπή

Νικαράγουα 50 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1972 - 1974
Χαλκονικέλιο, 7.92g, ø 26mm
KM# 19.3
Τιμή: 1.98
Νικαράγουα 50 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1980
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 26mm
KM# 42
Τιμή: 1.71
Νικαράγουα 50 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1983 - 1985
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.16g, ø 25.9mm
KM# 42a
Τιμή: 1.86

Νικαράγουα 50 Σεντάβος - obverseΝικαράγουα 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1987
Χαλκοαλουμίνιο, 4.85g, ø 22mm
KM# 58
Τιμή: 1.6
Νικαράγουα 1 Κόρντομπα - obverseΝικαράγουα 1 Κόρντομπα - reverse
1 Κόρντομπα
1912
Ασήμι 0.900, 25g, ø 38mm
KM# 16
Κοπή
Νικαράγουα 1 Κόρντομπα - obverseΝικαράγουα 1 Κόρντομπα - reverse
1 Κόρντομπα
1972
Χαλκονικέλιο, 9.45g, ø 28.9mm
KM# 26
Τιμή: 2.15

Νικαράγουα 1 Κόρντομπα - obverseΝικαράγουα 1 Κόρντομπα - reverse
1 Κόρντομπα
1980 - 1983
Χαλκονικέλιο, 8.84g, ø 28.9mm
KM# 43
Τιμή: 0.91
Νικαράγουα 1 Κόρντομπα - obverseΝικαράγουα 1 Κόρντομπα - reverse
1 Κόρντομπα
1984 - 1985
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 8.84g, ø 28.9mm
KM# 43a
Τιμή: 0.97
Νικαράγουα 1 Κόρντομπα - obverseΝικαράγουα 1 Κόρντομπα - reverse
1 Κόρντομπα
1987
Χαλκοαλουμίνιο, 6.15g, ø 24mm
KM# 59
Τιμή: 1.95

Νικαράγουα 5 Κόρντομπα - obverseΝικαράγουα 5 Κόρντομπα - reverse
5 Κόρντομπα
1980
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 27mm
KM# 44
Τιμή: 1.06
Νικαράγουα 5 Κόρντομπα - obverseΝικαράγουα 5 Κόρντομπα - reverse
5 Κόρντομπα
1984
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 7g, ø 27mm
KM# 44a
Τιμή: 1.81
Νικαράγουα 5 Κόρντομπα - obverseΝικαράγουα 5 Κόρντομπα - reverse
5 Κόρντομπα
1987
Χαλκοαλουμίνιο, 7.5g, ø 25.9mm
KM# 60
Τιμή: 2.22

Νικαράγουα 500 Κόρντομπα - obverseΝικαράγουα 500 Κόρντομπα - reverse
500 Κόρντομπα
1987
Αλουμίνιο, ø 23.6mm
KM# 63
Τιμή: 0.68

uCoin