Γερμανία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Σειρές
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Γερμανία - Κατάλογος Νομισμάτων

Γερμανία>Ευρωπαική Ένωση (Ζώνη Ευρώ)|2002 - 2019
 Χρονική Περίοδος

Γερμανία 1 euro cent - obverseΓερμανία 1 euro cent - reverse
1 euro cent
2002 - 2019
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 207
Τιμή: 0.01
Γερμανία 2 euro cent - obverseΓερμανία 2 euro cent - reverse
2 euro cent
2002 - 2019
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 208
Τιμή: 0.02
Γερμανία 5 euro cent - obverseΓερμανία 5 euro cent - reverse
5 euro cent
2002 - 2019
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 209
Τιμή: 0.05

Γερμανία 10 euro cent - obverseΓερμανία 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2002 - 2006
Ορείχαλκος, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 210
Τιμή: 0.1
Γερμανία 10 euro cent - obverseΓερμανία 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2007 - 2019
Ορείχαλκος, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 254
Τιμή: 0.13
Γερμανία 20 euro cent - obverseΓερμανία 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2002 - 2006
Ορείχαλκος, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 211
Τιμή: 0.2

Γερμανία 20 euro cent - obverseΓερμανία 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2007 - 2019
Ορείχαλκος, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 255
Τιμή: 0.2
Γερμανία 50 euro cent - obverseΓερμανία 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2002 - 2006
Ορείχαλκος, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 212
Τιμή: 0.5
Γερμανία 50 euro cent - obverseΓερμανία 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2007 - 2019
Ορείχαλκος, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 256
Τιμή: 0.82

Γερμανία 1 Ευρώ - obverseΓερμανία 1 Ευρώ - reverse
1 Ευρώ
2002 - 2006
Διμεταλλικό: Χαλκός-νικέλιο επιμεταλλωμένο με νικέλιο στο κεντρο, νικέλιο-ορείχαλκος στον δαχτύλιο, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 213
Τιμή: 1
Γερμανία 1 Ευρώ - obverseΓερμανία 1 Ευρώ - reverse
1 Ευρώ
2007 - 2019
Διμεταλλικό: Χαλκός-νικέλιο επιμεταλλωμένο με νικέλιο στο κεντρο, νικέλιο-ορείχαλκος στον δαχτύλιο, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 257
Τιμή: 1.64
Γερμανία 2 Ευρώ - obverseΓερμανία 2 Ευρώ - reverse
2 Ευρώ
2002 - 2006
Διμεταλλικό: Κέντρο Νικελίου-Ορείχαλκου επιμεταλλωμένο με νικέλιο, δακτύλιος χαλκού-νικελίου, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 214
Τιμή: 2

Γερμανία 2 Ευρώ - obverseΓερμανία 2 Ευρώ - reverse
2 Ευρώ
2008 - 2019
Διμεταλλικό: Κέντρο Νικελίου-Ορείχαλκου επιμεταλλωμένο με νικέλιο, δακτύλιος χαλκού-νικελίου, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 258
Τιμή: 2

Γερμανία>Ομοσπονδιακή Δημοκρατία|1990 - 2001
 Χρονική Περίοδος

Γερμανία 1 Πφένινγκ - obverseΓερμανία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1950 - 2001
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2g, ø 16.5mm
KM# 105
Τιμή: 0.09
Γερμανία 2 Πφένινγκ - obverseΓερμανία 2 Πφένινγκ - reverse
2 Πφένινγκ
1968 - 2001
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.9g, ø 19.25mm
KM# 106a
Τιμή: 0.1
Γερμανία 5 Πφένινγκ - obverseΓερμανία 5 Πφένινγκ - reverse
5 Πφένινγκ
1950 - 2001
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 3g, ø 18.5mm
KM# 107
Τιμή: 0.1

Γερμανία 10 Πφένινγκ - obverseΓερμανία 10 Πφένινγκ - reverse
10 Πφένινγκ
1950 - 2001
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 4g, ø 21.5mm
KM# 108
Τιμή: 0.11
Γερμανία 50 Πφένινγκ - obverseΓερμανία 50 Πφένινγκ - reverse
50 Πφένινγκ
1950 - 2001
Χαλκονικέλιο, 3.5g, ø 20mm
KM# 109
Τιμή: 0.21
Γερμανία 1 Μάρκο - obverseΓερμανία 1 Μάρκο - reverse
1 Μάρκο
1950 - 2001
Χαλκονικέλιο, 5.5g, ø 23.5mm
KM# 110
Τιμή: 0.35

Γερμανία 5 Μάρκα - obverseΓερμανία 5 Μάρκα - reverse
5 Μάρκα
1975 - 2001
Χαλκονικέλιο, 10g, ø 29mm
KM# 140.1
Τιμή: 1.32

Γερμανία>ECU (ΕΛΜ ή Ευρωπαϊκή Λογιστική Μονάδα) |1979 - 1998
 Χρονική Περίοδος

Γερμανία 1 Εκιού - obverseΓερμανία 1 Εκιού - reverse
1 Εκιού
1993
Lubeck
Χαλκονικέλιο, 28.7g, ø 38mm
UC# 100
Τιμή: 9.4
Γερμανία 10 Ευρώ - obverseΓερμανία 10 Ευρώ - reverse
10 Ευρώ
1996
Carolus Magnus
Ορείχαλκος με επικάλυψη Χαλκού-Νικελίου, 26.46g, ø 30mm
UC# 101
Τιμή: 13.42

Γερμανία>Δυτική Γερμανία|1948 - 1989
 Χρονική Περίοδος

Γερμανία 1 Πφένινγκ - obverseΓερμανία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1948 - 1949
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 2g, ø 16.5mm
KM# A101
Τιμή: 0.14
Γερμανία 1 Πφένινγκ - obverseΓερμανία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1950 - 2001
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2g, ø 16.5mm
KM# 105
Τιμή: 0.09
Γερμανία 2 Πφένινγκ - obverseΓερμανία 2 Πφένινγκ - reverse
2 Πφένινγκ
1950 - 1968
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.25g, ø 19.25mm
KM# 106
Τιμή: 0.14

Γερμανία 2 Πφένινγκ - obverseΓερμανία 2 Πφένινγκ - reverse
2 Πφένινγκ
1968 - 2001
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.9g, ø 19.25mm
KM# 106a
Τιμή: 0.1
Γερμανία 5 Πφένινγκ - obverseΓερμανία 5 Πφένινγκ - reverse
5 Πφένινγκ
1949
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 3g, ø 18.5mm
KM# 102
Τιμή: 0.25
Γερμανία 5 Πφένινγκ - obverseΓερμανία 5 Πφένινγκ - reverse
5 Πφένινγκ
1950 - 2001
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 3g, ø 18.5mm
KM# 107
Τιμή: 0.1

Γερμανία 10 Πφένινγκ - obverseΓερμανία 10 Πφένινγκ - reverse
10 Πφένινγκ
1949
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 4g, ø 21.5mm
KM# 103
Τιμή: 0.29
Γερμανία 10 Πφένινγκ - obverseΓερμανία 10 Πφένινγκ - reverse
10 Πφένινγκ
1950 - 2001
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 4g, ø 21.5mm
KM# 108
Τιμή: 0.11
Γερμανία 50 Πφένινγκ - obverseΓερμανία 50 Πφένινγκ - reverse
50 Πφένινγκ
1949
Χαλκονικέλιο, 3.5g, ø 20mm
KM# 104
Τιμή: 0.57

Γερμανία 50 Πφένινγκ - obverseΓερμανία 50 Πφένινγκ - reverse
50 Πφένινγκ
1950 - 2001
Χαλκονικέλιο, 3.5g, ø 20mm
KM# 109
Τιμή: 0.21
Γερμανία 1 Μάρκο - obverseΓερμανία 1 Μάρκο - reverse
1 Μάρκο
1950 - 2001
Χαλκονικέλιο, 5.5g, ø 23.5mm
KM# 110
Τιμή: 0.35
Γερμανία 2 Μάρκα - obverseΓερμανία 2 Μάρκα - reverse
2 Μάρκα
1951
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 25.5mm
KM# 111
Τιμή: 15.83

Γερμανία 2 Μάρκα - obverseΓερμανία 2 Μάρκα - reverse
2 Μάρκα
1957 - 1971
Max Planck
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 26.75mm
KM# 116
Τιμή: 2
Γερμανία 5 Μάρκα - obverseΓερμανία 5 Μάρκα - reverse
5 Μάρκα
1951 - 1974
Ασήμι 0.625, 11.2g, ø 29mm
KM# 112
Τιμή: 5.12
Γερμανία 5 Μάρκα - obverseΓερμανία 5 Μάρκα - reverse
5 Μάρκα
1975 - 2001
Χαλκονικέλιο, 10g, ø 29mm
KM# 140.1
Τιμή: 1.32

Γερμανία>Δημοκρατία της Βαιμάρης (Ραιχσμαρκ)|1924 - 1938
 Χρονική Περίοδος

Γερμανία 1 Ραιχσπφένινγκ - obverseΓερμανία 1 Ραιχσπφένινγκ - reverse
1 Ραιχσπφένινγκ
1924 - 1936
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 17.5mm
KM# 37
Τιμή: 0.39
Γερμανία 2 Ραιχσπφένινγκ - obverseΓερμανία 2 Ραιχσπφένινγκ - reverse
2 Ραιχσπφένινγκ
1924 - 1936
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.34g, ø 20.2mm
KM# 38
Τιμή: 0.47
Γερμανία 4 Ραιχσπφένιγκ - obverseΓερμανία 4 Ραιχσπφένιγκ - reverse
4 Ραιχσπφένιγκ
1932
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4.9g, ø 24.1mm
KM# 75
Τιμή: 6.8

Γερμανία 5 Ραιχσπφένινγκ - obverseΓερμανία 5 Ραιχσπφένινγκ - reverse
5 Ραιχσπφένινγκ
1924 - 1936
Χαλκοαλουμίνιο, 2.54g, ø 18mm
KM# 39
Τιμή: 0.43
Γερμανία 10 Ραιχσπφένινγκ - obverseΓερμανία 10 Ραιχσπφένινγκ - reverse
10 Ραιχσπφένινγκ
1924 - 1936
Χαλκοαλουμίνιο, 4.05g, ø 21mm
KM# 40
Τιμή: 0.4
Γερμανία 50 Ραιχσπφένινγκ - obverseΓερμανία 50 Ραιχσπφένινγκ - reverse
50 Ραιχσπφένινγκ
1924 - 1925
Χαλκοαλουμίνιο, ø 23mm
KM# 41
Τιμή: 6

Γερμανία 50 Ραιχσπφένινγκ - obverseΓερμανία 50 Ραιχσπφένινγκ - reverse
50 Ραιχσπφένινγκ
1927 - 1938
Νικέλιο, 3.51g, ø 20mm
KM# 49
Τιμή: 2.56
Γερμανία 1 Ραιχςμαρκ - obverseΓερμανία 1 Ραιχςμαρκ - reverse
1 Ραιχςμαρκ
1925 - 1927
Ασήμι 0.500, 5g, ø 23mm
KM# 44
Τιμή: 10.04
Γερμανία 2 Ραιχςμαρκ - obverseΓερμανία 2 Ραιχςμαρκ - reverse
2 Ραιχςμαρκ
1925 - 1931
Ασήμι 0.500, 10g, ø 26mm
KM# 45
Τιμή: 15.21

Γερμανία 3 Ραιχσμαρκ - obverseΓερμανία 3 Ραιχσμαρκ - reverse
3 Ραιχσμαρκ
1931 - 1933
Ασήμι 0.500, 15g, ø 30mm
KM# 74
Τιμή: 225
Γερμανία 5 Ραιχςμαρκ - obverseΓερμανία 5 Ραιχςμαρκ - reverse
5 Ραιχςμαρκ
1927 - 1933
Ασήμι 0.500, 25g, ø 36mm
KM# 56
Τιμή: 50.06

Γερμανία>Δημοκρατία της Βαιμάρης (Ρέντερμαρκ)|1923 - 1929
 Χρονική Περίοδος

Γερμανία 1 Ρεντενπφένιγκ - obverseΓερμανία 1 Ρεντενπφένιγκ - reverse
1 Ρεντενπφένιγκ
1923 - 1929
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 17.4mm
KM# 30
Τιμή: 0.59
Γερμανία 2 Ρεντενπφένιγκ - obverseΓερμανία 2 Ρεντενπφένιγκ - reverse
2 Ρεντενπφένιγκ
1923 - 1924
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.3g, ø 20mm
KM# 31
Τιμή: 0.52
Γερμανία 5 Ρεντενπφένιγκ - obverseΓερμανία 5 Ρεντενπφένιγκ - reverse
5 Ρεντενπφένιγκ
1923 - 1924
Χαλκοαλουμίνιο, 2.5g, ø 18mm
KM# 32
Τιμή: 0.5

Γερμανία 10 Ρεντενπφένιγκ - obverseΓερμανία 10 Ρεντενπφένιγκ - reverse
10 Ρεντενπφένιγκ
1923 - 1925
Χαλκοαλουμίνιο, 3.92g, ø 21mm
KM# 33
Τιμή: 0.53
Γερμανία 50 Ρεντενπφένιγκ - obverseΓερμανία 50 Ρεντενπφένιγκ - reverse
50 Ρεντενπφένιγκ
1923 - 1924
Χαλκοαλουμίνιο, 5.17g, ø 24mm
KM# 34
Τιμή: 5.21

Γερμανία>Δημοκρατία της Βαιμάρης (Μάρκο)|1919 - 1925
 Χρονική Περίοδος

Γερμανία 50 Πφένινγκ - obverseΓερμανία 50 Πφένινγκ - reverse
50 Πφένινγκ
1919 - 1922
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23mm
KM# 27
Τιμή: 0.52
Γερμανία 1 Μάρκο - obverseΓερμανία 1 Μάρκο - reverse
1 Μάρκο
1924 - 1925
Ασήμι 0.500, 5g, ø 23mm
KM# 42
Τιμή: 7.09
Γερμανία 3 Μάρκα - obverseΓερμανία 3 Μάρκα - reverse
3 Μάρκα
1922
Αλουμίνιο, 2g, ø 28mm
KM# 28
Τιμή: 1.65

Γερμανία 3 Μάρκα - obverseΓερμανία 3 Μάρκα - reverse
3 Μάρκα
1924 - 1925
Ασήμι 0.500, 15g, ø 30mm
KM# 43
Τιμή: 41.98
Γερμανία 200 Μάρκα - obverseΓερμανία 200 Μάρκα - reverse
200 Μάρκα
1923
Αλουμίνιο, 1g, ø 23mm
KM# 35
Τιμή: 1
Γερμανία 500 Μάρκα - obverseΓερμανία 500 Μάρκα - reverse
500 Μάρκα
1923
Αλουμίνιο, 1.67g, ø 27.1mm
KM# 36
Τιμή: 1.44

Γερμανία>Νόμισματα Στρατιωτικής Χρήσεως|1916 - 1916
 Χρονική Περίοδος

Γερμανία 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΓερμανία 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι)
1916
Σίδηρος, 2.9g, ø 21.5mm
KM# 21
Τιμή: 10.02
Γερμανία 2 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΓερμανία 2 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
2 Κοπέκ (καπίκια)
1916
Σίδηρος, 5.8g, ø 24mm
KM# 22
Τιμή: 10.29
Γερμανία 3 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΓερμανία 3 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
3 Κοπέκ (καπίκια)
1916
Σίδηρος, 8.7g, ø 27.5mm
KM# 23
Τιμή: 11.34

Γερμανία>Γερμανική Αυτοκρατορία|1871 - 1922
 Χρονική Περίοδος

Γερμανία 1 Πφένινγκ - obverseΓερμανία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1873 - 1889
Χαλκός, 2g, ø 17.5mm
KM# 1
Τιμή: 0.17
Γερμανία 1 Πφένινγκ - obverseΓερμανία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1890 - 1916
Χαλκός, 2g, ø 17.5mm
KM# 10
Τιμή: 0.41
Γερμανία 1 Πφένινγκ - obverseΓερμανία 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1916 - 1918
Αλουμίνιο, 0.5g, ø 16mm
KM# 24
Τιμή: 0.78

Γερμανία 2 Πφένινγκ - obverseΓερμανία 2 Πφένινγκ - reverse
2 Πφένινγκ
1873 - 1877
Χαλκός, 3.25g, ø 20mm
KM# 2
Τιμή: 0.59
Γερμανία 2 Πφένινγκ - obverseΓερμανία 2 Πφένινγκ - reverse
2 Πφένινγκ
1904 - 1916
Χαλκός, 3.25g, ø 20mm
KM# 16
Τιμή: 0.44
Γερμανία 5 Πφένινγκ - obverseΓερμανία 5 Πφένινγκ - reverse
5 Πφένινγκ
1874 - 1889
Χαλκονικέλιο, 2.5g, ø 18.03mm
KM# 3
Τιμή: 0.65

Γερμανία 5 Πφένινγκ - obverseΓερμανία 5 Πφένινγκ - reverse
5 Πφένινγκ
1890 - 1915
Χαλκονικέλιο, 2.5g, ø 18mm
KM# 11
Τιμή: 0.44
Γερμανία 5 Πφένινγκ - obverseΓερμανία 5 Πφένινγκ - reverse
5 Πφένινγκ
1915 - 1922
Επιψευδαργυρωµένος Σίδηρος, 2.51g, ø 17.8mm
KM# 19
Τιμή: 0.38
Γερμανία 10 Πφένινγκ - obverseΓερμανία 10 Πφένινγκ - reverse
10 Πφένινγκ
1873 - 1889
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21mm
KM# 4
Τιμή: 0.6

Γερμανία 10 Πφένινγκ - obverseΓερμανία 10 Πφένινγκ - reverse
10 Πφένινγκ
1890 - 1916
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21mm
KM# 12
Τιμή: 0.41
Γερμανία 10 Πφένινγκ - obverseΓερμανία 10 Πφένινγκ - reverse
10 Πφένινγκ
1916 - 1922
Σίδηρος, 3.6g, ø 21mm
KM# 20
Τιμή: 0.45
Γερμανία 10 Πφένινγκ - obverseΓερμανία 10 Πφένινγκ - reverse
10 Πφένινγκ
1917
Ψευδάργυρος, 3.1g, ø 21mm
KM# 25
Τιμή: 3.25

Γερμανία 10 Πφένινγκ - obverseΓερμανία 10 Πφένινγκ - reverse
10 Πφένινγκ
1917 - 1922
Ψευδάργυρος, 3.23g, ø 21mm
KM# 26
Τιμή: 0.4
Γερμανία 20 Πφένινγκ - obverseΓερμανία 20 Πφένινγκ - reverse
20 Πφένινγκ
1873 - 1877
Ασήμι 0.900, 1.111g, ø 16mm
KM# 5
Τιμή: 3.73
Γερμανία 20 Πφένινγκ - obverseΓερμανία 20 Πφένινγκ - reverse
20 Πφένινγκ
1887 - 1888
Χαλκονικέλιο, 6.25g, ø 23mm
KM# 9
Τιμή: 9.27

Γερμανία 20 Πφένινγκ - obverseΓερμανία 20 Πφένινγκ - reverse
20 Πφένινγκ
1890 - 1892
Χαλκονικέλιο, 6.25g, ø 23mm
KM# 13
Τιμή: 10.02
Γερμανία 25 Πφένιγκ - obverseΓερμανία 25 Πφένιγκ - reverse
25 Πφένιγκ
1909 - 1912
Νικέλιο, 4.1g, ø 23mm
KM# 18
Τιμή: 4.53
Γερμανία 50 Πφένινγκ - obverseΓερμανία 50 Πφένινγκ - reverse
50 Πφένινγκ
1875 - 1877
Ασήμι 0.900, 2.777g, ø 20mm
KM# 6
Τιμή: 6.36

Γερμανία 50 Πφένινγκ - obverseΓερμανία 50 Πφένινγκ - reverse
50 Πφένινγκ
1877 - 1878
Ασήμι 0.900, 2.777g, ø 20mm
KM# 8
Τιμή: 22.28
Γερμανία 50 Πφένινγκ - obverseΓερμανία 50 Πφένινγκ - reverse
50 Πφένινγκ
1896 - 1903
Ασήμι 0.900, 2.777g, ø 20mm
KM# 15
Τιμή: 151.5
Γερμανία 1/2 Μάρκα - obverseΓερμανία 1/2 Μάρκα - reverse
1/2 Μάρκα
1905 - 1919
Ασήμι 0.900, 2.77g, ø 20mm
KM# 17
Τιμή: 2.31

Γερμανία 1 Μάρκο - obverseΓερμανία 1 Μάρκο - reverse
1 Μάρκο
1873 - 1887
Ασήμι 0.900, 5.55g, ø 24mm
KM# 7
Τιμή: 3.9
Γερμανία 1 Μάρκο - obverseΓερμανία 1 Μάρκο - reverse
1 Μάρκο
1891 - 1916
Ασήμι 0.900, 5.55g, ø 24mm
KM# 14
Τιμή: 4.73

uCoin