Δομινικανή Δημοκρατία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Δομινικανή Δημοκρατία - Κατάλογος Νομισμάτων

Δομινικανή Δημοκρατία>Δομινικανή Δημοκρατία|1937 - 2017
 Χρονική Περίοδος

Δομινικανή Δημοκρατία 1 Σεντάβο - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1937 - 1961
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.11g, ø 19mm
KM# 17
Τιμή: 0.5
Δομινικανή Δημοκρατία 1 Σεντάβο - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1968 - 1975
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.02g, ø 19mm
KM# 31
Τιμή: 0.5
Δομινικανή Δημοκρατία 1 Σεντάβο - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1978 - 1981
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.02g, ø 19mm
KM# 48
Τιμή: 0.12

Δομινικανή Δημοκρατία 1 Σεντάβο - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1984 - 1987
Επιχαλκομένος Ψευδάργυρος, 2g, ø 19mm
KM# 64
Τιμή: 0.49
Δομινικανή Δημοκρατία 5 Σεντάβος - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1937 - 1974
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 21mm
KM# 18
Τιμή: 0.42
Δομινικανή Δημοκρατία 5 Σεντάβος - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1944
Ασήμι 0.350, 5g, ø 21mm
KM# 18a
Τιμή: 37.81

Δομινικανή Δημοκρατία 5 Σεντάβος - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1978 - 1981
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 21mm
KM# 49
Τιμή: 0.24
Δομινικανή Δημοκρατία 5 Σεντάβος - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1983 - 1987
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 21mm
KM# 59
Τιμή: 0.37
Δομινικανή Δημοκρατία 5 Σεντάβος - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1989
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 21mm
KM# 69
Τιμή: 0.37

Δομινικανή Δημοκρατία 10 Σεντάβος - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1937 - 1961
Ασήμι 0.900, 2.5g, ø 17.9mm
KM# 19
Τιμή: 1.55
Δομινικανή Δημοκρατία 10 Σεντάβος - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1967 - 1975
Χαλκονικέλιο, 2.5g, ø 17.9mm
KM# 19a
Τιμή: 0.51
Δομινικανή Δημοκρατία 10 Σεντάβος - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1978 - 1981
Χαλκονικέλιο, 2.5g, ø 17.9mm
KM# 50
Τιμή: 0.3

Δομινικανή Δημοκρατία 10 Σεντάβος - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1983 - 1987
Χαλκονικέλιο, 2.5g, ø 17.9mm
KM# 60
Τιμή: 0.24
Δομινικανή Δημοκρατία 10 Σεντάβος - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1989 - 1991
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2.27g, ø 17.9mm
KM# 70
Τιμή: 0.4
Δομινικανή Δημοκρατία 25 Σεντάβος - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1937 - 1961
Ασήμι 0.900, 6.25g, ø 24mm
KM# 20
Τιμή: 2.93

Δομινικανή Δημοκρατία 25 Σεντάβος - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1967 - 1972
Χαλκονικέλιο, 6.25g, ø 24mm
KM# 20a.1
Τιμή: 0.67
Δομινικανή Δημοκρατία 25 Σεντάβος - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1974
Χαλκονικέλιο, 5.95g, ø 24mm
KM# 20a.2
Τιμή: 1.57
Δομινικανή Δημοκρατία 25 Σεντάβος - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1978 - 1981
Χαλκονικέλιο, 6.27g, ø 24mm
KM# 51
Τιμή: 0.38

Δομινικανή Δημοκρατία 25 Σεντάβος - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1983 - 1987
Χαλκονικέλιο, 6.25g, ø 24.45mm
KM# 61
Τιμή: 0.31
Δομινικανή Δημοκρατία 25 Σεντάβος - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1989 - 1991
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5.7g, ø 24.2mm
KM# 71.1
Τιμή: 0.41
Δομινικανή Δημοκρατία 25 Σεντάβος - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1990
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5.7g, ø 24.2mm
KM# 71.2
Τιμή: 0.47

Δομινικανή Δημοκρατία 1/2 Πέσο - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 1/2 Πέσο - reverse
1/2 Πέσο
1937 - 1961
Ασήμι 0.900, 12.5g, ø 30.5mm
KM# 21
Τιμή: 5.66
Δομινικανή Δημοκρατία 1/2 Πέσο - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 1/2 Πέσο - reverse
1/2 Πέσο
1967 - 1968
Χαλκονικέλιο, 12.5g, ø 30.5mm
KM# 21a.1
Τιμή: 1.07
Δομινικανή Δημοκρατία 1/2 Πέσο - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 1/2 Πέσο - reverse
1/2 Πέσο
1973 - 1975
Χαλκονικέλιο, 12.5g, ø 30.5mm
KM# 21a.2
Τιμή: 0.9

Δομινικανή Δημοκρατία 1/2 Πέσο - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 1/2 Πέσο - reverse
1/2 Πέσο
1978 - 1981
Χαλκονικέλιο, 12.38g, ø 30.5mm
KM# 52
Τιμή: 0.81
Δομινικανή Δημοκρατία 1/2 Πέσο - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 1/2 Πέσο - reverse
1/2 Πέσο
1983 - 1987
Χαλκονικέλιο, 12.5g, ø 30.87mm
KM# 62
Τιμή: 1.17
Δομινικανή Δημοκρατία 1/2 Πέσο - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 1/2 Πέσο - reverse
1/2 Πέσο
1989
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 12.5g, ø 30.5mm
KM# 73.1
Τιμή: 1.66

Δομινικανή Δημοκρατία 1/2 Πέσο - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 1/2 Πέσο - reverse
1/2 Πέσο
1990
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 12.5g, ø 30.5mm
KM# 73.2
Τιμή: 2.49
Δομινικανή Δημοκρατία 1 Πέσο - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1939 - 1952
Ασήμι 0.900, 26.7g, ø 38mm
KM# 22
Τιμή: 38.64
Δομινικανή Δημοκρατία 1 Πέσο - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1978 - 1981
Χαλκονικέλιο, 26.7g, ø 38mm
KM# 53
Τιμή: 4.96

Δομινικανή Δημοκρατία 1 Πέσο - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1983 - 1984
Χαλκονικέλιο, 16.9g, ø 33.54mm
KM# 63.1
Τιμή: 2.49
No ImageNo Image
1 Πέσο
1986
Χαλκονικέλιο, 16.9g, ø 33.2mm
KM# 63.2
Κοπή
Δομινικανή Δημοκρατία 1 Πέσο - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1991 - 1992
Ορείχαλκος, 6.5g, ø 25mm
KM# 80.1
Τιμή: 0.19

Δομινικανή Δημοκρατία 1 Πέσο - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1992 - 2008
Ορείχαλκος, 6.5g, ø 25mm
KM# 80.2
Τιμή: 0.2
Δομινικανή Δημοκρατία 1 Πέσο - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
2008 - 2016
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 6.4g, ø 25mm
UC# 1
Τιμή: 0.19
Δομινικανή Δημοκρατία 1 Πέσο - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
2017
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 6.4g, ø 25mm
UC# 3
Τιμή: 0.27

Δομινικανή Δημοκρατία 5 Πέσος - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
2002 - 2016
Δύο Μετάλλων: Ανοξείδωτος Χάλυβας στο κέντρο, Ορείχαλκος στον δακτύλιο, 6.06g, ø 23mm
KM# 89
Τιμή: 0.23
Δομινικανή Δημοκρατία 5 Πέσος - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
2008
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος στον δακτύλιο, 6.06g, ø 23mm
UC# 2
Τιμή: 0.53
Δομινικανή Δημοκρατία 10 Πέσος - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 10 Πέσος - reverse
10 Πέσος
2005 - 2016
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 8.2g, ø 27mm
KM# 106
Τιμή: 0.36

Δομινικανή Δημοκρατία 25 Πέσος - obverseΔομινικανή Δημοκρατία 25 Πέσος - reverse
25 Πέσος
2005 - 2016
Χαλκονικέλιο, 8.56g, ø 28.82mm
KM# 107
Τιμή: 0.51

uCoin