Μογγολία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Μογγολία - Κατάλογος Νομισμάτων

Μογγολία>Μογγολία|1925 - 2018
 Χρονική Περίοδος

Μογγολία 1 Μονγκό - obverseΜογγολία 1 Μονγκό - reverse
1 Μονγκό
1925
Χαλκός, 3.3g, ø 21mm
KM# 1
Τιμή: 4.37
Μογγολία 1 Μονγκό - obverseΜογγολία 1 Μονγκό - reverse
1 Μονγκό
1937
Χαλκοαλουμίνιο, 2g, ø 18.3mm
KM# 9
Τιμή: 5.47
Μογγολία 1 Μονγκό - obverseΜογγολία 1 Μονγκό - reverse
1 Μονγκό
1945
Χαλκοαλουμίνιο, 2.1g, ø 18.2mm
KM# 15
Τιμή: 1.66

Μογγολία 1 Μονγκό - obverseΜογγολία 1 Μονγκό - reverse
1 Μονγκό
1959
Αλουμίνιο, 0.6g, ø 18mm
KM# 21
Τιμή: 0.3
Μογγολία 1 Μονγκό - obverseΜογγολία 1 Μονγκό - reverse
1 Μονγκό
1970 - 1981
Αλουμίνιο, 0.75g, ø 17.5mm
KM# 27
Τιμή: 0.15
Μογγολία 2 Μονγκό - obverseΜογγολία 2 Μονγκό - reverse
2 Μονγκό
1925
Χαλκός, 4g, ø 22.5mm
KM# 2
Τιμή: 3.78

Μογγολία 2 Μονγκό - obverseΜογγολία 2 Μονγκό - reverse
2 Μονγκό
1937
Χαλκοαλουμίνιο, 3.9g, ø 22mm
KM# 10
Τιμή: 2.9
Μογγολία 2 Μονγκό - obverseΜογγολία 2 Μονγκό - reverse
2 Μονγκό
1945
Χαλκοαλουμίνιο, 3.9g, ø 22.4mm
KM# 16
Τιμή: 1.59
Μογγολία 2 Μονγκό - obverseΜογγολία 2 Μονγκό - reverse
2 Μονγκό
1959
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 19mm
KM# 22
Τιμή: 0.51

Μογγολία 2 Μονγκό - obverseΜογγολία 2 Μονγκό - reverse
2 Μονγκό
1970 - 1981
Αλουμίνιο, 1.05g, ø 20mm
KM# 28
Τιμή: 0.21
Μογγολία 5 Μονγκό - obverseΜογγολία 5 Μονγκό - reverse
5 Μονγκό
1925
Χαλκός, 16.5g, ø 32mm
KM# 3
Τιμή: 3.93
Μογγολία 5 Μονγκό - obverseΜογγολία 5 Μονγκό - reverse
5 Μονγκό
1937
Χαλκοαλουμίνιο, 9.5g, ø 28mm
KM# 11
Τιμή: 2.64

Μογγολία 5 Μονγκό - obverseΜογγολία 5 Μονγκό - reverse
5 Μονγκό
1945
Χαλκοαλουμίνιο, 10.3g, ø 28mm
KM# 17
Τιμή: 1.61
Μογγολία 5 Μονγκό - obverseΜογγολία 5 Μονγκό - reverse
5 Μονγκό
1959
Αλουμίνιο, 0.87g, ø 21mm
KM# 23
Τιμή: 0.36
Μογγολία 5 Μονγκό - obverseΜογγολία 5 Μονγκό - reverse
5 Μονγκό
1970 - 1981
Αλουμίνιο, 1.7g, ø 23mm
KM# 29
Τιμή: 0.29

Μογγολία 10 Μονγκό - obverseΜογγολία 10 Μονγκό - reverse
10 Μονγκό
1925
Ασήμι 0.500, 1.8g, ø 17mm
KM# 4
Τιμή: 9.18
Μογγολία 10 Μονγκό - obverseΜογγολία 10 Μονγκό - reverse
10 Μονγκό
1937
Χαλκονικέλιο, 1.8g, ø 17mm
KM# 12
Τιμή: 1.66
Μογγολία 10 Μονγκό - obverseΜογγολία 10 Μονγκό - reverse
10 Μονγκό
1945
Χαλκονικέλιο, 1.8g, ø 17.8mm
KM# 18
Τιμή: 2

Μογγολία 10 Μονγκό - obverseΜογγολία 10 Μονγκό - reverse
10 Μονγκό
1959
Αλουμίνιο, 0.5g, ø 17.5mm
KM# 24
Τιμή: 0.94
Μογγολία 10 Μονγκό - obverseΜογγολία 10 Μονγκό - reverse
10 Μονγκό
1970 - 1981
Χαλκονικέλιο, 2.3g, ø 18.5mm
KM# 30
Τιμή: 0.24
Μογγολία 15 Μονγκό - obverseΜογγολία 15 Μονγκό - reverse
15 Μονγκό
1925
Ασήμι 0.500, 2.7g, ø 19mm
KM# 5
Τιμή: 4.45

Μογγολία 15 Μονγκό - obverseΜογγολία 15 Μονγκό - reverse
15 Μονγκό
1937
Χαλκονικέλιο, 2.7g, ø 19.5mm
KM# 13
Τιμή: 2.95
Μογγολία 15 Μονγκό - obverseΜογγολία 15 Μονγκό - reverse
15 Μονγκό
1945
Χαλκονικέλιο, 2.6g, ø 19.7mm
KM# 19
Τιμή: 1.37
Μογγολία 15 Μονγκό - obverseΜογγολία 15 Μονγκό - reverse
15 Μονγκό
1959
Αλουμίνιο, 0.7g, ø 20mm
KM# 25
Τιμή: 0.54

Μογγολία 15 Μονγκό - obverseΜογγολία 15 Μονγκό - reverse
15 Μονγκό
1970 - 1981
Χαλκονικέλιο, 4.05g, ø 22mm
KM# 31
Τιμή: 0.21
Μογγολία 20 Μονγκό - obverseΜογγολία 20 Μονγκό - reverse
20 Μονγκό
1925
Ασήμι 0.500, 3.6g, ø 22mm
KM# 6
Τιμή: 9.08
Μογγολία 20 Μονγκό - obverseΜογγολία 20 Μονγκό - reverse
20 Μονγκό
1937
Χαλκονικέλιο, 3.7g, ø 22.2mm
KM# 14
Τιμή: 3.88

Μογγολία 20 Μονγκό - obverseΜογγολία 20 Μονγκό - reverse
20 Μονγκό
1945
Χαλκονικέλιο, 3.7g, ø 22.2mm
KM# 20
Τιμή: 1.02
Μογγολία 20 Μονγκό - obverseΜογγολία 20 Μονγκό - reverse
20 Μονγκό
1959
Αλουμίνιο, 1.1g, ø 22mm
KM# 26
Τιμή: 0.22
Μογγολία 20 Μονγκό - obverseΜογγολία 20 Μονγκό - reverse
20 Μονγκό
1970 - 1981
Χαλκονικέλιο, 5.9g, ø 25mm
KM# 32
Τιμή: 0.18

Μογγολία 50 Μονγκό - obverseΜογγολία 50 Μονγκό - reverse
50 Μονγκό
1925
Ασήμι 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 7
Τιμή: 26.75
Μογγολία 50 Μονγκό - obverseΜογγολία 50 Μονγκό - reverse
50 Μονγκό
1970 - 1981
Χαλκονικέλιο, 8.6g, ø 27.5mm
KM# 33
Τιμή: 0.38
Μογγολία 1 Τουγκρίκ - obverseΜογγολία 1 Τουγκρίκ - reverse
1 Τουγκρίκ
1925
Ασήμι 0.900, 20g, ø 33.6mm
KM# 8
Τιμή: 53.27

Μογγολία 20 Τουγκρίκ - obverseΜογγολία 20 Τουγκρίκ - reverse
20 Τουγκρίκ
1994
Αλουμίνιο, 0.78g, ø 17.5mm
KM# 122
Τιμή: 1.11
Μογγολία 50 Τουγκρίκ - obverseΜογγολία 50 Τουγκρίκ - reverse
50 Τουγκρίκ
1994
Αλουμίνιο, 1.8g, ø 23mm
KM# 123
Τιμή: 1.32
Μογγολία 100 Τουγκρίκ - obverseΜογγολία 100 Τουγκρίκ - reverse
100 Τουγκρίκ
1994
Χαλκονικέλιο, 3.84g, ø 21.7mm
KM# 124
Τιμή: 2.01

Μογγολία 200 Τουγκρίκ - obverseΜογγολία 200 Τουγκρίκ - reverse
200 Τουγκρίκ
1994
Χαλκονικέλιο, 6.2g, ø 25mm
KM# 125
Τιμή: 2.51

uCoin