Πάρμα
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Πάρμα - Κατάλογος Νομισμάτων

Πάρμα>Δουκάτο της Πάρμα|1815 - 1859
 Χρονική Περίοδος

Πάρμα 1 Σεντέσιμο - obverseΠάρμα 1 Σεντέσιμο - reverse
1 Σεντέσιμο
1830
Χαλκός, 1.89g, ø 19.14mm
C# 23
Τιμή: 11
Πάρμα 3 Σεντέσιμι - obverseΠάρμα 3 Σεντέσιμι - reverse
3 Σεντέσιμι
1830
Χαλκός, 5.64g, ø 23mm
C# 24
Κοπή
Πάρμα 5 Σεντέσιμι - obverseΠάρμα 5 Σεντέσιμι - reverse
5 Σεντέσιμι
1830
Χαλκός, 9.46g, ø 27.2mm
C# 25
Τιμή: 2.5

Πάρμα 5 Σόλιδοι - obverseΠάρμα 5 Σόλιδοι - reverse
5 Σόλιδοι
1815 - 1830
Ασήμι 0.900, 1.25g, ø 15.2mm
C# 26
Τιμή: 42
Πάρμα 10 Σόλιδοι - obverseΠάρμα 10 Σόλιδοι - reverse
10 Σόλιδοι
1815 - 1830
Ασήμι 0.900, 2.5g, ø 18mm
C# 27
Τιμή: 34.79
Πάρμα 1 Λίρα - obverseΠάρμα 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1815
Ασήμι 0.900, 5g, ø 23mm
C# 28
Τιμή: 20.02

Πάρμα 5 Λίρες - obverseΠάρμα 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1815 - 1832
Ασήμι 0.900, 5g, ø 23mm
C# 30
Τιμή: 96.53
Πάρμα 5 Λίρες - obverseΠάρμα 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1858
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
C# 36
Κοπή
Πάρμα 20 Λίρες - obverseΠάρμα 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1815 - 1832
Χρυσός 0.900, 6.45g, ø 21mm
C# 31
Κοπή

Πάρμα 40 Λίρες - obverseΠάρμα 40 Λίρες - reverse
40 Λίρες
1815 - 1832
Χρυσός 0.900, 23.9g, ø 29mm
C# 32
Τιμή: 862.1

uCoin