Αργεντινή
×
Χώρα
Πέσο Αργεντινής
1881 - 1969
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Κατάλογος Νομισμάτων > Χώρα: Αργεντινή > Πέσο Αργεντινής (1881-1969)  | Εύρεση 

Αργεντινή>1881 - 1969|Πέσο Αργεντινής

 Χρονική Περίοδος
Αργεντινή 1 Σεντάβο - obverseΑργεντινή 1 Σεντάβο - reverse1 Σεντάβο 1882-1896
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5g, ø 25mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 4.26
Αργεντινή 1 Σεντάβο - obverseΑργεντινή 1 Σεντάβο - reverse1 Σεντάβο 1939-1944
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.94g, ø 16mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.11
Αργεντινή 1 Σεντάβο - obverseΑργεντινή 1 Σεντάβο - reverse1 Σεντάβο 1945-1948
Χαλκός, 2g, ø 16mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.53
Αργεντινή 2 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 2 Σεντάβος - reverse2 Σεντάβος 1882-1896
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 10g, ø 30mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 2.00
Αργεντινή 2 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 2 Σεντάβος - reverse2 Σεντάβος 1939-1947
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.4g, ø 20.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.64
Αργεντινή 2 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 2 Σεντάβος - reverse2 Σεντάβος 1948-1950
Χαλκός, 3.4g, ø 20.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.89
Αργεντινή 5 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 5 Σεντάβος - reverse5 Σεντάβος 1896-1942
Χαλκονικέλιο, 2g, ø 17.3mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.42
Αργεντινή 5 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 5 Σεντάβος - reverse5 Σεντάβος 1942-1950
Χαλκοαλουμίνιο, 2g, ø 17mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.31
Αργεντινή 5 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 5 Σεντάβος - reverse5 Σεντάβος 1950
José San Martin
Χαλκονικέλιο, 2g, ø 17mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.63
Αργεντινή 5 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 5 Σεντάβος - reverse5 Σεντάβος 1951-1953
Χαλκονικέλιο, 2g, ø 17mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.27
Αργεντινή 5 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 5 Σεντάβος - reverse5 Σεντάβος 1953
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 2g, ø 17mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.35
Αργεντινή 5 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 5 Σεντάβος - reverse5 Σεντάβος 1954-1956
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 2g, ø 17mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.30
Αργεντινή 5 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 5 Σεντάβος - reverse5 Σεντάβος 1957-1959
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 2g, ø 17mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.51
Αργεντινή 10 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 10 Σεντάβος - reverse10 Σεντάβος 1881-1883
Ασήμι 0.900, 2.5g, ø 18.3mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 23.18
Αργεντινή 10 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 10 Σεντάβος - reverse10 Σεντάβος 1896-1942
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 19.3mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.38
Αργεντινή 10 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 10 Σεντάβος - reverse10 Σεντάβος 1942-1950
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 19mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.30
Αργεντινή 10 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 10 Σεντάβος - reverse10 Σεντάβος 1950
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 19mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.45
Αργεντινή 10 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 10 Σεντάβος - reverse10 Σεντάβος 1951-1952
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 19mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.25
Αργεντινή 10 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 10 Σεντάβος - reverse10 Σεντάβος 1952-1953
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3g, ø 19mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.29
Αργεντινή 10 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 10 Σεντάβος - reverse10 Σεντάβος 1954-1956
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3g, ø 19mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.28
Αργεντινή 10 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 10 Σεντάβος - reverse10 Σεντάβος 1957-1959
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3g, ø 19mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.20
Αργεντινή 20 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 20 Σεντάβος - reverse20 Σεντάβος 1881-1883
Ασήμι 0.900, 5g, ø 23.3mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 18.50
Αργεντινή 20 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 20 Σεντάβος - reverse20 Σεντάβος 1896-1942
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.31
Αργεντινή 20 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 20 Σεντάβος - reverse20 Σεντάβος 1942-1950
Χαλκοαλουμίνιο, 4.2g, ø 21.2mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.31
Αργεντινή 20 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 20 Σεντάβος - reverse20 Σεντάβος 1950
Χαλκονικέλιο, 4.02g, ø 21.4mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.34
Αργεντινή 20 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 20 Σεντάβος - reverse20 Σεντάβος 1951-1952
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21.3mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.32
Αργεντινή 20 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 20 Σεντάβος - reverse20 Σεντάβος 1952-1953
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4g, ø 21mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.24
Αργεντινή 20 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 20 Σεντάβος - reverse20 Σεντάβος 1954-1956
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4g, ø 21mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.29
Αργεντινή 20 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 20 Σεντάβος - reverse20 Σεντάβος 1957-1961
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4g, ø 19.59mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.29
Αργεντινή 50 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 50 Σεντάβος - reverse50 Σεντάβος 1881-1883
Ασήμι 0.900, 12.5g, ø 30mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 35.41
Αργεντινή 50 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 50 Σεντάβος - reverse50 Σεντάβος 1941
Νικέλιο, 6g, ø 24.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.81
Αργεντινή 50 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 50 Σεντάβος - reverse50 Σεντάβος 1952-1956
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5.12g, ø 21.3mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.34
Αργεντινή 50 Σεντάβος - obverseΑργεντινή 50 Σεντάβος - reverse50 Σεντάβος 1957-1961
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5.1g, ø 23.3mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.30
Αργεντινή 1 Πέσο - obverseΑργεντινή 1 Πέσο - reverse1 Πέσο 1881-1883
Ασήμι 0.900, 25g, ø 38mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 267
Αργεντινή 1 Πέσο - obverseΑργεντινή 1 Πέσο - reverse1 Πέσο 1957-1962
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.5g, ø 25.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.30
Αργεντινή 2,5 Πέσος - obverseΑργεντινή 2,5 Πέσος - reverse2,5 Πέσος 1881-1884
Χρυσός 0.900, 4.032g, ø 19mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 900
Αργεντινή 5 Πέσος - obverseΑργεντινή 5 Πέσος - reverse5 Πέσος 1881-1896
Χρυσός 0.900, 8.06g, ø 22.12mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 306
Αργεντινή 5 Πέσος - obverseΑργεντινή 5 Πέσος - reverse5 Πέσος 1961-1968
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4g, ø 21.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.21
Αργεντινή 10 Πέσος - obverseΑργεντινή 10 Πέσος - reverse10 Πέσος 1962-1968
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 23.6mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.19
Αργεντινή 25 Πέσος - obverseΑργεντινή 25 Πέσος - reverse25 Πέσος 1964-1968
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.45g, ø 26mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.53
Αργεντινή 1 Πέσο - obverseΑργεντινή 1 Πέσο - reverse1 Πέσο 1960
Επανάσταση του Μαΐου
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.6g, ø 25.9mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.35
Αργεντινή 10 Πέσος - obverseΑργεντινή 10 Πέσος - reverse10 Πέσος 1966
Διακήρυξη της ανεξαρτησίας
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 23.2mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.52
Αργεντινή 25 Πέσος - obverseΑργεντινή 25 Πέσος - reverse25 Πέσος 1968
Domingo Faustino Sarmiento
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.45g, ø 26mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.46

uCoin