Δανία
×
Χώρα
Βασιλιάς Φρειδερίκος Θ'
1947 - 1972
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Κατάλογος Νομισμάτων > Χώρα: Δανία > Βασιλιάς Φρειδερίκος Θ' (1947-1972)  | Εύρεση 

Δανία>1947 - 1972|Βασιλιάς Φρειδερίκος Θ'

 Χρονική Περίοδος
Δανία 1 Ορ - obverseΔανία 1 Ορ - reverse1 Ορ 1948-1972
Ψευδάργυρος, 1.6g, ø 16mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.12
Δανία 1 Ορ - obverseΔανία 1 Ορ - reverse1 Ορ 1960-1964
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.6g, ø 15.4mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.46
Δανία 2 Ορ - obverseΔανία 2 Ορ - reverse2 Ορ 1948-1972
Ψευδάργυρος, 3.2g, ø 20.8mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.17
Δανία 2 Ορ - obverseΔανία 2 Ορ - reverse2 Ορ 1960-1966
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.6g, ø 19.4mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.95
Δανία 5 Ορ - obverseΔανία 5 Ορ - reverse5 Ορ 1950-1964
Ψευδάργυρος, 6.4g, ø 27mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.28
Δανία 5 Ορ - obverseΔανία 5 Ορ - reverse5 Ορ 1960-1972
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 6g, ø 24mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.16
Δανία 10 Ορ - obverseΔανία 10 Ορ - reverse10 Ορ 1948-1960
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 18mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.14
Δανία 10 Ορ - obverseΔανία 10 Ορ - reverse10 Ορ 1960-1972
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 18mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.14
Δανία 25 Ορ - obverseΔανία 25 Ορ - reverse25 Ορ 1948-1960
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.28
Δανία 25 Ορ - obverseΔανία 25 Ορ - reverse25 Ορ 1960-1967
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.39
Δανία 25 Ορ - obverseΔανία 25 Ορ - reverse25 Ορ 1966-1972
Χαλκονικέλιο, 4.3g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.20
Δανία 1 Κρόνε (Κορώνα) - obverseΔανία 1 Κρόνε (Κορώνα) - reverse1 Κρόνε (Κορώνα) 1947-1959
Χαλκοαλουμίνιο, 6.5g, ø 25.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.01
Δανία 1 Κρόνε (Κορώνα) - obverseΔανία 1 Κρόνε (Κορώνα) - reverse1 Κρόνε (Κορώνα) 1960-1972
Χαλκονικέλιο, 6.8g, ø 25.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.42
Δανία 2 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 2 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse2 Κρόνερ (Κορώνες) 1947-1959
Χαλκοαλουμίνιο, 13g, ø 31mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.81
Δανία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse5 Κρόνερ (Κορώνες) 1960-1972
Χαλκονικέλιο, 15g, ø 33mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.27
Δανία 2 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 2 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse2 Κρόνερ (Κορώνες) 1953
Campaign Against Tuberculosis in Greenland
Ασήμι 0.800, 15g, ø 31mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 15.95
Δανία 2 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 2 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse2 Κρόνερ (Κορώνες) 1958
Princess Margrethe
Ασήμι 0.800, 15g, ø 31mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 10.58
Δανία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse5 Κρόνερ (Κορώνες) 1960
Silver wedding
Ασήμι 0.800, 17g, ø 33mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 10.30
Δανία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse5 Κρόνερ (Κορώνες) 1964
Wedding of Princess Anne Marie
Ασήμι 0.800, 17g, ø 33mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 11.49
Δανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse10 Κρόνερ (Κορώνες) 1967
Wedding of Princess Margrethe
Ασήμι 0.800, 20.4g, ø 36mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 11.90
Δανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse10 Κρόνερ (Κορώνες) 1968
Wedding of princess Benedikte
Ασήμι 0.800, 20.4g, ø 36mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 14.19
Δανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse10 Κρόνερ (Κορώνες) 1972
Accession of Margrethe II
Ασήμι 0.800, 20.4g, ø 36mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 12.43

uCoin