+

Αίγυπτος > Κατάλογος Νομισμάτων

Αίγυπτος 10 Μιλί(ε)μ - obverseΑίγυπτος 10 Μιλί(ε)μ - reverse
10 Μιλί(ε)μ 1977
Food and Agricultural Organization of the United Nations
Ορείχαλκος
, 3.2g, ø 21mm
Αίγυπτος - KM# 464
Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου
Τιμή: € 0.85
Αίγυπτος 10 Μιλί(ε)μ - obverseΑίγυπτος 10 Μιλί(ε)μ - reverse
10 Μιλί(ε)μ 1977-1979
Corrective Revolution
Ορείχαλκος
, 3.2g, ø 21mm
Αίγυπτος - KM# 465
Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου
Τιμή: € 0.8 - 1.5
Αίγυπτος 10 Μιλί(ε)μ - obverseΑίγυπτος 10 Μιλί(ε)μ - reverse
10 Μιλί(ε)μ 1976
Food and Agricultural Organization of the United Nations
Ορείχαλκος
, 3.2g, ø 21mm
Αίγυπτος - KM# 449
Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου
Τιμή: € 1.02
Αίγυπτος 10 Μιλί(ε)μ - obverseΑίγυπτος 10 Μιλί(ε)μ - reverse
10 Μιλί(ε)μ 1975
Food and Agricultural Organization of the United Nations
Ορείχαλκος
, 3.2g, ø 21mm
Αίγυπτος - KM# 446
Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου
Τιμή: € 0.97
Αίγυπτος 5 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 5 Πιάστρες - reverse
5 Πιάστρες 1980
Applied Professions
Χαλκονικέλιο
, 4.5g, ø 25mm
Αίγυπτος - KM# 501
Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου
Τιμή: € 1.85
Αίγυπτος 5 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 5 Πιάστρες - reverse
5 Πιάστρες 1980
Sadat's Corrective Revolution
Χαλκονικέλιο
, 4.5g, ø 25mm
Αίγυπτος - KM# 502
Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου
Τιμή: € 1.0
Αίγυπτος 5 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 5 Πιάστρες - reverse
5 Πιάστρες 1979
International Year of the Child
Χαλκονικέλιο
, 4.5g, ø 25mm
Αίγυπτος - KM# 484
Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου
Τιμή: € 1.29
Αίγυπτος 5 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 5 Πιάστρες - reverse
5 Πιάστρες 1978
Food and Agricultural Organization of the United Nations
Χαλκονικέλιο
, 4.5g, ø 25mm
Αίγυπτος - KM# 478
Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου
Τιμή: € 1.51
Αίγυπτος 5 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 5 Πιάστρες - reverse
5 Πιάστρες 1978
Portland Cement
Χαλκονικέλιο
, 4.5g, ø 25mm
Αίγυπτος - KM# 477
Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου
Τιμή: € 1.48
Αίγυπτος 5 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 5 Πιάστρες - reverse
5 Πιάστρες 1977-1979
Corrective Revolution
Χαλκονικέλιο
, 4.5g, ø 25mm
Αίγυπτος - KM# 466
Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου
Τιμή: € 0.88 - 0.95
Αίγυπτος 5 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 5 Πιάστρες - reverse
5 Πιάστρες 1977
50th Anniversary - Textile Industry
Χαλκονικέλιο
, 4.5g, ø 25mm
Αίγυπτος - KM# 467
Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου
Τιμή: € 1.42
Αίγυπτος 5 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 5 Πιάστρες - reverse
5 Πιάστρες 1977
Food and Agricultural Organization of the United Nations
Χαλκονικέλιο
, 4.5g, ø 25mm
Αίγυπτος - KM# 468
Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου
Τιμή: € 0.86
uCoin