×
Χώρα
×
Αξία
1981
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Κατάλογος Νομισμάτων > Έτος: 1981  | Εύρεση 

Άγιος Μαρίνος>1972 - 2001|Δημοκρατία του Σαν Μαρίνο

 Χρονική Περίοδος
Άγιος Μαρίνος 1 Λίρα - obverseΆγιος Μαρίνος 1 Λίρα - reverse1 Λίρα 1981
Ειρήνη
Αλουμίνιο, 0.625g, ø 17.2mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.07
Άγιος Μαρίνος 2 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 2 Λίρες - reverse2 Λίρες 1981
Ειρήνη
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 18.3mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.08
Άγιος Μαρίνος 5 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 5 Λίρες - reverse5 Λίρες 1981
Ειρήνη
Αλουμίνιο, 1g, ø 20.2mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.27
Άγιος Μαρίνος 10 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 10 Λίρες - reverse10 Λίρες 1981
Ειρήνη
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23.3mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.10
Άγιος Μαρίνος 20 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 20 Λίρες - reverse20 Λίρες 1981
Ειρήνη
Χαλκοαλουμίνιο, 3.6g, ø 21.3mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.13
Άγιος Μαρίνος 50 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 50 Λίρες - reverse50 Λίρες 1981
Ειρήνη
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 6.25g, ø 24.8mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.40
Άγιος Μαρίνος 100 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 100 Λίρες - reverse100 Λίρες 1981
Ειρήνη
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 8g, ø 27.8mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.38
Άγιος Μαρίνος 200 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 200 Λίρες - reverse200 Λίρες 1981
Ειρήνη
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 24mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.30
Άγιος Μαρίνος 500 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 500 Λίρες - reverse500 Λίρες 1981
Ειρήνη
Ασήμι 0.835, 11g, ø 29mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 6.80
Άγιος Μαρίνος 500 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 500 Λίρες - reverse500 Λίρες 1981
Βιργίλιος, Βουκολικά
Ασήμι 0.835, 11g, ø 29mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 9.83
Άγιος Μαρίνος 500 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 500 Λίρες - reverse500 Λίρες 1981
Βιργίλιος, Γεωργικά
Ασήμι 0.835, 11g, ø 29mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 10.29
Άγιος Μαρίνος 1000 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 1000 Λίρες - reverse1000 Λίρες 1981
Βιργίλιος, Αινειάδα
Ασήμι 0.835, 14.6g, ø 31.4mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 12.52

Αίγυπτος>1971 - 2019|Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου

 Χρονική Περίοδος
Αίγυπτος 10 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 10 Πιάστρες - reverse10 Πιάστρες 1980-1981
Επανάσταση
Χαλκονικέλιο, 6g, ø 27mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.10
Αίγυπτος 10 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 10 Πιάστρες - reverse10 Πιάστρες 1981
Scientist's Day
Χαλκονικέλιο, 6g, ø 27mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 3.24
Αίγυπτος 10 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 10 Πιάστρες - reverse10 Πιάστρες 1981
Trade Unions
Χαλκονικέλιο, 6g, ø 27mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.24
Αίγυπτος 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΑίγυπτος 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse1 Λίρα (Πάουντ) 1981
Scientists Day
Ασήμι 0.720, 15g, ø 35mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 7.00
Αίγυπτος 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΑίγυπτος 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse1 Λίρα (Πάουντ) 1981
World Food Day
Ασήμι 0.720, 15g, ø 35mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 11.21
Αίγυπτος 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΑίγυπτος 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse1 Λίρα (Πάουντ) 1981
Reopening of the Suez Canal
Ασήμι 0.720, 15g, ø 35mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 15.00
Αίγυπτος 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΑίγυπτος 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse1 Λίρα (Πάουντ) 1981
Egyptian Industry
Ασήμι 0.720, 15g, ø 35mm

Κοπή, EUR 
Αίγυπτος 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΑίγυπτος 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse1 Λίρα (Πάουντ) 1981
Trade Union
Ασήμι 0.720, 15g, ø 35mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 16.48
Αίγυπτος 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΑίγυπτος 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse1 Λίρα (Πάουντ) 1981
Suez Canal
Ασήμι 0.720, 15g, ø 35mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 7.00
Αίγυπτος 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΑίγυπτος 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse1 Λίρα (Πάουντ) 1981
'Urabi Revolt
Ασήμι 0.720, 15g, ø 35mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 15.75
Αίγυπτος 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΑίγυπτος 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse1 Λίρα (Πάουντ) 1981
ΦΑΟ
Ασήμι 0.720, 15g, ø 35mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 11.61
Αίγυπτος 5 Λίρες (Πάουντ) - obverseΑίγυπτος 5 Λίρες (Πάουντ) - reverse5 Λίρες (Πάουντ) 1981
Διεθνές Έτος του Παιδιού
Ασήμι 0.925, 24g, ø 31mm

Κοπή, EUR 

Αιτή>1863 - 1985|Δημοκρατία της Αιτής

 Χρονική Περίοδος
Αιτή 0.05 Γκούρντς - obverseΑιτή 0.05 Γκούρντς - reverse0.05 Γκούρντς 1981
ΦΑΟ
Χαλκονικέλιο, 2.75g, ø 20mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 3.43
Αιτή 0.1 Γκούρντς - obverseΑιτή 0.1 Γκούρντς - reverse0.1 Γκούρντς 1981
ΦΑΟ
Χαλκονικέλιο, 7.41g, ø 26mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 4.60
Αιτή 0.2 Γκούρντς - obverseΑιτή 0.2 Γκούρντς - reverse0.2 Γκούρντς 1981
ΦΑΟ
Χαλκονικέλιο, ø 26.2mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 3.56
Αιτή 0.5 Γκούρντς - obverseΑιτή 0.5 Γκούρντς - reverse0.5 Γκούρντς 1981
ΦΑΟ
Χαλκονικέλιο, 10g, ø 29mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 6.34

Αλγερία>1964 - 2019|Λαική Δημοκρατία

 Χρονική Περίοδος
Αλγερία 10 Δηνάρια - obverseΑλγερία 10 Δηνάρια - reverse10 Δηνάρια 1979-1981
Χαλκός-Αλουμίνιο-Νικέλιο, 11.25g, ø 29.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.03

Ανατολική Γερμανία>1948 - 1990|Ανατολική Γερμανία

 Χρονική Περίοδος
Ανατολική Γερμανία 1 Πφένινγκ - obverseΑνατολική Γερμανία 1 Πφένινγκ - reverse1 Πφένινγκ 1977-1990
Αλουμίνιο, 0.75g, ø 17mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.07
Ανατολική Γερμανία 5 Πφένινγκ - obverseΑνατολική Γερμανία 5 Πφένινγκ - reverse5 Πφένινγκ 1976-1990
Αλουμίνιο, 1.1g, ø 19mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.09
Ανατολική Γερμανία 10 Πφένινγκ - obverseΑνατολική Γερμανία 10 Πφένινγκ - reverse10 Πφένινγκ 1963-1990
Αλουμίνιο, 1.5g, ø 21mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.10
Ανατολική Γερμανία 20 Πφένινγκ - obverseΑνατολική Γερμανία 20 Πφένινγκ - reverse20 Πφένινγκ 1969-1990
Ορείχαλκος, 5.4g, ø 22.2mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.14
Ανατολική Γερμανία 50 Πφένινγκ - obverseΑνατολική Γερμανία 50 Πφένινγκ - reverse50 Πφένινγκ 1968-1990
Αλουμίνιο, 2g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.22
Ανατολική Γερμανία 1 Μάρκο - obverseΑνατολική Γερμανία 1 Μάρκο - reverse1 Μάρκο 1973-1990
Αλουμίνιο, 2.5g, ø 25mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.15
Ανατολική Γερμανία 2 Μάρκα - obverseΑνατολική Γερμανία 2 Μάρκα - reverse2 Μάρκα 1972-1990
Αλουμίνιο, 3g, ø 27mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.58
Ανατολική Γερμανία 5 Μάρκα - obverseΑνατολική Γερμανία 5 Μάρκα - reverse5 Μάρκα 1971-1990
The Brandenburg gate of Berlin
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 9.6g, ø 29mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.23
Ανατολική Γερμανία 5 Μάρκα - obverseΑνατολική Γερμανία 5 Μάρκα - reverse5 Μάρκα 1972-1983
City of Meissen
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 9.6g, ø 29mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.72
Ανατολική Γερμανία 5 Μάρκα - obverseΑνατολική Γερμανία 5 Μάρκα - reverse5 Μάρκα 1981
Tilman Riemenschneider
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 12.2g, ø 29mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 26.62
Ανατολική Γερμανία 10 Μάρκα - obverseΑνατολική Γερμανία 10 Μάρκα - reverse10 Μάρκα 1981
National Peoples Army
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 12g, ø 31mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 4.50
Ανατολική Γερμανία 10 Μάρκα - obverseΑνατολική Γερμανία 10 Μάρκα - reverse10 Μάρκα 1981
Coinage
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 12g, ø 31mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 23.18
Ανατολική Γερμανία 10 Μάρκα - obverseΑνατολική Γερμανία 10 Μάρκα - reverse10 Μάρκα 1981
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Ασήμι 0.500, 17g, ø 31mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 26.55
Ανατολική Γερμανία 20 Μάρκα - obverseΑνατολική Γερμανία 20 Μάρκα - reverse20 Μάρκα 1981
Heinrich Friedrich Karl vom und zum Stein
Ασήμι 0.500, 20.9g, ø 33mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 45.24

Ανατολική Καραϊβική>1966 - 2018|Βασίλισσα Ελισάβετ Β'

 Χρονική Περίοδος
Ανατολική Καραϊβική 1 Σέντ - obverseΑνατολική Καραϊβική 1 Σέντ - reverse1 Σέντ 1981-2001
Αλουμίνιο, 0.9g, ø 18.4mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.26
Ανατολική Καραϊβική 2 Σέντς - obverseΑνατολική Καραϊβική 2 Σέντς - reverse2 Σέντς 1981-2000
Αλουμίνιο, 1g, ø 18.3mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.27
Ανατολική Καραϊβική 5 Σέντς - obverseΑνατολική Καραϊβική 5 Σέντς - reverse5 Σέντς 1981-2000
Αλουμίνιο, 1.31g, ø 23.1mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.26
Ανατολική Καραϊβική 10 Σέντς - obverseΑνατολική Καραϊβική 10 Σέντς - reverse10 Σέντς 1981-2000
Χαλκονικέλιο, 2.59g, ø 18.06mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.27
Ανατολική Καραϊβική 25 Σεντς - obverseΑνατολική Καραϊβική 25 Σεντς - reverse25 Σεντς 1981-2000
Χαλκονικέλιο, 6.48g, ø 23.98mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.34
Ανατολική Καραϊβική 1 Δολάριο - obverseΑνατολική Καραϊβική 1 Δολάριο - reverse1 Δολάριο 1981-1986
Χαλκοαλουμίνιο, 8.2g, ø 26.9mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.81
Ανατολική Καραϊβική 10 Δολάρια - obverseΑνατολική Καραϊβική 10 Δολάρια - reverse10 Δολάρια 1981
Παγκόσμια ημέρα φαγητού
Χαλκονικέλιο, 27.6g, ø 41mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 5.14

uCoin